Před schůzkou

Než se budete moci připojit ke schůzce ze svého mobilní zařízení, nainstalujte si aplikace Webex a přihlásit se ke svému účtu. Pokud máte hostitelský účet, můžete si zobrazit všechny nadcházející schůzky, na které jste pozváni, se můžete připojit ke schůzkám a naplánovat je.

Chcete-li hostovat a účastnit se schůzek Webex z portálu, stáhněte a nainstalujte si aplikaci Schůzky. Aplikaci Schůzky si můžete nainstalovat do zařízení Portal, Portal Plus, Portal Mini a Portal Go. Funkce Schůzky není momentálně na televizní obrazovce dostupná.

1

Na domovské obrazovce portálu klepněte na Aplikace .

2

Vedle toho Webex Meetings , klepněte na Získejte .

Jakmile se aplikace nainstaluje, zobrazí se na domovské obrazovce portálu.

K účtu služby Webex se můžete přihlásit se přímým zadáním e-mailové adresy a hesla účtu, zadáním šestimístného PIN do prohlížeče nebo naskenováním QR kód.

Otevřete aplikaci Schůzky a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Naskenujte QR kód , který se zobrazí pomocí fotoaparátu mobilní zařízení.
 • Přejděte na webovou adresu zobrazenou v přihlašovacím okně webového prohlížeče a zadejte šestimístný kód.
 • Klepněte na Přihlaste se a zadejte e-mailová adresa a heslo účtu Webex .

Pokud máte účet služby Webex , můžete se přihlásit se k aplikaci Schůzky a zobrazit nadcházející schůzky. Nemáte účet? Můžete zaregistrujte se na jedno zdarma.

1

Otevřete aplikaci Schůzky a přihlásit se se svým účtem.

2

Potažením prstu doprava zobrazíte nadcházející schůzky v Mé schůzky .


 

Pozvánky na schůzky, které jste nepřijali, se zobrazují jako Nezávazná .

1

Otevřete aplikaci Schůzky a potáhněte prstem doprava na Mé schůzky .

2

Klepněte na Plán a poté zadejte informace o schůzce:

 • Téma schůzky

 • Heslo schůzky

 • Pozvaní – zadejte e-mailové adresy účastníků, které chcete pozvat.

 • Datum, čas zahájení a doba trvání schůzky

3

Zkontrolujte podrobnosti o schůzce a potom klepněte na Plán chcete-li naplánovat schůzku.


 

Pokud je vaše schůzka během příštích 15 minut, klepněte na Začněte , chcete-li schůzku nyní zahájit.

1

Otevřete aplikaci Schůzky a přihlásit se se.

2

Potažením prstu doprava na Mé schůzky a klepněte na položku Začněte v záznamu schůzky.

Na domovské obrazovce aplikace Schůzky klepněte na ZAHÁJIT SCHŮZKU .

Ke schůzce se můžete připojit jedním z následujících způsobů:

 • Po otevření a přihlášení k aplikaci Schůzky potáhněte prstem doleva na Mé schůzky a klepněte na položku PŘIPOJIT SE v záznamu schůzky.

 • Klepněte na PŘIPOJIT SE , zadejte číslo schůzky, URL soukromé místnosti nebo uživatelské jméno hostitele a potom klepněte na PŘIPOJIT SE .

Během schůzky

Na schůzce můžete změnit připojení zvuku a videa, pozadí, konverzovat s ostatními účastníky a provádět další akce. Hostitelé mohou mimo jiné spravovat účastníky, měnit jejich role, a tak zajistit, aby vše proběhlo hladce.

Po připojení zvuku vašeho zařízení ke schůzce klepněte na Ztlumit abyste se ztlumili. Klepněte na Zrušit ztlumení zrušíte ztlumení svého zvuku.

Když jste ztlumeni, zobrazí se a Zrušit ztlumení ikonu zůstane na obrazovce a značí vám, že vás nikdo z účastníků schůzky neslyší. Tato ikona se zobrazí, i když se ovládací prvky schůzky nezobrazí. Pokud se pokusíte hovořit a ztlumíte své ztlumení, zobrazí se zpráva s připomenutím.


 

Pokud pro zvuk používáte internet a máte zapnutá oznámení pro schůzky, můžete se ztlumit nebo zrušit ztlumení z obrazovky uzamčení zařízení.

Pokud jste hostitel schůzky nebo spoluhostitelem, máte k dispozici možnosti, které vám pomohou schůzku moderovat. Můžete ztlumit jednotlivce nebo všechny najednou, zabránit účastníkům v zrušení jejich ztlumení nebo automaticky ztlumit účastníky při připojení. Ztlumit účastníky je užitečné, když slyšíte hluk na pozadí nebo když účastníci mluví mimo pořadí.

1

Chcete-li ztlumit určitého účastníka, klepněte na Účastníci a potom klepněte na položku Ztlumit vedle jména osoby, kterou chcete ztlumit. Klepněte na Zrušit ztlumení když chcete někomu zrušit ztlumení. Ťukání Zrušit ztlumení odešle účastníkovi požadavek, aby si zrušil ztlumení.

2

Chcete-li ztlumit všechny účastníky, klepněte na Účastníci > Ovládání ztlumení > Ztlumit všechny .

3

Na dotaz, zda chcete účastníkům povolit, aby si zrušili ztlumení, klepněte Povolit a Ztlumit všechny nebo Nepovolit a ztlumit všechny .

4

Chcete-li zrušit ztlumení všech účastníků, klepněte na Účastníci > Ovládání ztlumení > Zrušit ztlumení všech .

Ťukání Zrušit ztlumení všech odešle účastníkům zprávy, v nichž je informuje, že mohou zrušit své ztlumení.
1

Klepněte na Další > Změňte připojení zvuku .

2

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Použít pro zvuk internet – používání datového tarifu 3G nebo 4G, pokud nejste připojeni k připojení Wi-Fi . Pokud se připojíte ke zvukové konferenci, která používá pouze zvuk služby Webex nebo VoIP, používáte širokopásmový zvuk.

   

  Pokud se účastník, který nemá širokopásmové audio připojení, připojí ke schůzce, která používá širokopásmové audio, bude snížena kvalita zvuku pro všechny účastníky. Aplikace Webex Meetings nevydává před snížením kvality žádnou výstražnou zprávu.

 • Zavolejte mi –zadejte své telefonní číslo , aby vám schůzka zavolala.

   

  Pokud jste povolili Automaticky zavolejte mi v nastavení aplikace automaticky přijímáte hovory.

 • Zavolejte –zadejte zobrazené číslo pro přímé volání . Klepněte na Globální čísla pro přímé volání zobrazení seznamu čísel pro přímé volání z jiných oblastí.
 • Odpojit zvuk – opustit zvuková konference.
1

Chcete-li video vypnout, klepněte na VideoZastavit video > Zastavit moje video .

2

Chcete-li video zapnout, klepněte na VideoSpustit video > Spustit video .

Během schůzky můžete rozmazat pozadí nebo nastavit virtuální pozadí, aby se na vás účastníci schůzky mohli soustředit. Když změníte pozadí, zůstanete zaostření, zatímco okolí se změní.

1

Během schůzky klepněte na VideoZastavit video a potom klepněte na Virtuální pozadí . Zvolte jednu z následujících možností:

 • Chcete-li rozmazat své okolí a přitom zachovat zaostření, klepněte na možnost Rozostření.
 • Chcete-li použít výchozí virtuální pozadí, klepněte na požadované pozadí.
2

Klepněte na Použít .

Nastavte kameru svého portálu na požadovaný režim nebo ji upravte ručně, aby vás každý účastník schůzky jasně viděl.

1

Během schůzky klepněte na Video > Ovládání kamery .

2

Vyberte jednu z dostupných možností:

 • Automaticky zjistit – automaticky zaostří kameru.
 • Režim Desk –nastaví kameru pro zaostření na jednu osobu.
 • Režim schůzky –zaměří kameru na více osob v stejné místnosti.
 • Ruční režim – ručně přesune kameru, aby zaostřila na požadované místo.

Chcete-li vyhledat účastníky, klepněte na Účastníci a na panelu hledání zadejte jméno účastníka, kterého chcete najít.

1

Chcete-li změnit roli někoho na schůzce, klepněte na Účastníci a potom klepněte na účastníka, pro kterého chcete změnit roli.

2

Klepněte na Učinit přednášejícím , Vytvořit hostitele , nebo Učinit spoluhostitelem .


 

Pokud povolíte Sdílet může kdokoli účastníci mohou při plánování schůzky sdílet obsah Můžete také použít kdykoli. Jako hostitele naplánované schůzka Webex můžete vypnout Sdílet může kdokoli abyste povolili sdílení obsahu během schůzek pouze přednášejícím.

1

Klepněte na ÚčastníciÚčastníci a potom klepněte na Pozvat .

2

Klepněte na Pozvat e-mailem a pak zadejte e-mailové adresy účastníků, které chcete pozvat, nebo klepněte na Vyberte možnost Pozvaní přidat účastníky z kontaktů v zařízení.

3

Po dokončení klepněte na položku Hotovo .

1

Chcete-li zahájit nahrávání, klepněte na Další možnostiDalší možnosti a potom klepněte na položku Záznam .

2

(Volitelné) Při nahrávání klepněte na Další možnosti > Pozastavit pozastavte nahrávání a poté Další možnosti > Pokračovat pro pokračování v záznamu.

3

Po dokončení nahrávání klepněte na Další možnosti > Zastavit nahrávání > ZASTAVIT ZÁZNAM pro ukončení záznamu. Po skončení schůzky obdržíte e-mail s informacemi o přístupu k záznamu.


 

Názvy upravit záznam tak, že přejdete na Záznamy stránku a klepněte na Další a potom klepnutí na možnost Upravit název .

Účastníci nemohou vstoupit do vaší osobní místnosti, když tam nejste. Jakmile vstoupíte do osobní místnosti, můžete ovládat, kdo může vstoupit.

1

Chcete-li zamknout osobní místnost, klepněte na Další možnosti > Zamknout místnost .

2

Chcete-li odemknout osobní místnost, klepněte na Další možnosti > Odemknout místnost .


 

Když zamknete soukromou místnost a do předsálí vstoupí účastník, zobrazí se nad ním červený indikátor ÚčastníciÚčastníci .

Pokud uzamknete osobní místnost, obdržíte vy a spoluhostitelé oznámení, když se účastníci pokusí připojit ke schůzce. Pokud v předsálí čeká pouze jedna osoba, můžete ji vpustit, nebo z oznámení odebrat. Jak bude v předsálí čekat více osob, aktualizuje se oznámení s informací o počtu účastníků a předsálí musíte spravovat z panelu Účastníci.
1

Chcete-li vidět čekající účastníky v předsálí osobní místnosti, klepněte na ÚčastníciÚčastníci a potom klepněte na oznámení.

2

Zkontrolujte seznam účastníků čekajících na připojení a zvolte, koho chcete přijmout nebo odebrat na základě informace vedle jejich jména:

 • Interní – ověřený účastník v rámci stejné organizace Webex jako hostitel schůzky.

 • Externí – ověřený účastník mimo organizaci Webex hostitele schůzky.

 • Neověřeno –neověřeného účastníka.


 

Zobrazený název domény pro Interní a Externí účastníků.

3

Vyberte účastníky, které chcete pustit dovnitř, a potom klepněte na Vpustit abyste jim umožnili připojit se nebo Odebrat abyste jim zabránili v připojení ke schůzce.

Někoho můžete dočasně opustit ze schůzky tak, že jej vyberete na panelu Účastníci a klepnete na možnost Přesunout do předsálí .

Klepněte na Ukončit nebo opustit schůzku a vyberte jednu z následujících možností:

 • Klepněte na Opustit schůzku a opustíte schůzku.
 • Pokud jste hostitelem, klepněte na Opustit schůzku nebo Ukončit schůzku pro všechny .

 

Pokud jste hostitelem schůzky a chcete schůzku opustit, ale necháte ji pokračovat, přiřaďte nejprve oprávnění hostitele jiného účastníka.

Pokud jste spoluhostitelem schůzky, můžete schůzku opustit nebo ukončit. Aplikace Meetings vás požádá o potvrzení, zda chcete schůzku pro všechny ukončit.

Změňte nastavení aplikace Schůzky

Upravte si různá nastavení v aplikaci Schůzky podle svých potřeb. Můžete změnit nastavení oznámení, nastavení zvuku a videa pro schůzky a integrace kalendáře pro portál.

Nastavení aplikace Schůzky

Otevřete aplikaci a klepněte na Nastavení zobrazíte hlavní nabídku nastavení.

 • Můj účet –Zobrazte informace o účtu a také můžete ODESLAT SE od tohoto nastavení.

 • Obecné –Změňte nastavení pro vymazání sdílených souborů a historie po schůzkách Webex . Můžete také změnit motiv aplikace.

 • Zvuk a video – Upravte nastavení zvuku a videa pro schůzky.

 • Seznam schůzek – Integrujte svůj kalendář Webex nebo kalendář Microsoft Office 365 s aplikací.

 • Nápověda – Podívejte se na výuková videa a získejte přístup k Centrum nápovědy Webex , kde naleznete další informace o aplikaci.

 • O aplikaci –Zobrazte verzi aplikace a smluvní podmínky.

Nastavte aplikaci, aby ve výchozím nastavení používala světlý nebo tmavý režim. Světlý a tmavý režim mění vzhled stránek aplikací, například Moje schůzky nebo Nahrávky, a schůzek.

Přejít na Další možnosti > Nastavení > Obecné . Pod Vzhled , zvolte, zda chcete použít Světlo nebo Tmavé režimu.

Pokud správce pracoviště tuto funkci povolil, můžete nahrát vlastní obrázek, který se zobrazí jako váš profilový obrázek.

1

Přejděte na Další > Nastavení > Můj účet a klepněte na své iniciály nebo aktuální profilový obrázek.

2

Zvolte jednu z následujících akcí:

 • Poříditfotku – K pořízení fotky použijte fotoaparát zařízení.
 • Vybrat existujícífotku – Vyberte fotku z galerie zařízení.
 • Odebratfotku – Odstraní aktuální profilový obrázek.

Nemůžete v seznamu schůzek najít své schůzky? Můžete vybrat, co se zobrazí v seznamu schůzek v mobilní aplikaci Schůzky. Vytvořte jej v souladu s tím, co je uvedeno na vašem web Webex, v kalendáři Microsoft Office 365 nebo v jakékoli kombinaci, kterou chcete.

1

Otevřete aplikaci Schůzky a klepněte Další možnosti > Nastavení zobrazíte hlavní nabídku nastavení.

2

Klepněte na Seznam schůzek otevřete část integrace kalendářů a pak vyberte kalendáře, které chcete přidat:

 • Vyberte možnost Kalendář Webex integrovat schůzky z vašeho web Webex a zobrazit si tyto nadcházející schůzky v aplikaci Schůzky.
 • Vyberte možnost Kalendář Office 365 integrovat schůzky z aplikace Outlook a zobrazit tyto nadcházející schůzky v aplikaci Schůzky.

 

Úroveň priority pro kalendář je tato: Kalendář Webex > Kalendář Office 365. V seznamu schůzek se zobrazují pouze schůzky služby Webex .