Instalace aplikace Schůzky

Chcete-li hostovat schůzky Webex a účastnit se jich z portálu, stáhněte a nainstalujte aplikaci Schůzky. Aplikaci Schůzky můžete nainstalovat na portály Portal, Portal+, Portal Mini a Portal Go. Schůzky nejsou v současné době k dispozici na portálu TV.

1

Na domovské obrazovce portálu klepněte na Aplikace.

2

Vedle položky Schůzky Webexklepněte na Získat.

Jakmile se aplikace nainstaluje, zobrazí se na domovské obrazovce portálu.

Zobrazit nadcházející schůzky

Pokud máte účet Webex, můžete se přihlásit do aplikace Schůzky a zobrazit nadcházející schůzky. Nemáte účet? Můžete se zaregistrovat zdarma.

1

Otevřete aplikaci Schůzky a přihlaste se pomocí svého účtu.

2

Potáhnutím prstem doprava zobrazíte nadcházející schůzky v části Moje schůzky.


 

Pozvánky na schůzky, které jste nepřijali, se zobrazují jako nezávazné.

Plánování schůzek Webex

1

Otevřete aplikaci Schůzky a potáhněte prstem doprava na Moje schůzky.

2

Klepněte na Naplánovata zadejte informace o schůzce:

 • Téma schůzky

 • Heslo schůzky

 • Pozvaní – Zadejte e-mailové adresy účastníků, které chcete pozvat.

 • Datum schůzky, čas zahájení a doba trvání

3

Zkontrolujte podrobnosti o schůzce a pak klepnutím na Naplánovat schůzku naplánujte.


 

Pokud je schůzka během následujících 15 minut, klepněte místo toho na Začít.

Zahájení schůzek Webex nebo připojení ke schůzkám Webex

Zahájení naplánované schůzky

Po otevření a přihlášení k aplikaci Schůzky potáhněte prstem doprava na Moje schůzky a u položky schůzky klepněte na Spustit.

Zahájit okamžitou schůzku

Po otevření a přihlášení k aplikaci Schůzky klepněte na SPUSTIT SCHŮZKU.

Připojit se ke schůzce

Ke schůzce Webex se můžete připojit následujícími způsoby:

 • Po otevření a přihlášení k aplikaci Schůzky přejeďte prstem doleva na Moje schůzky a u položky schůzky klepněte na PŘIPOJIT se.

 • Klepněte na PŘIPOJIT SE, zadejte číslo schůzky, adresu URL osobní místnosti nebo uživatelské jméno hostitele a pak klepněte na PŘIPOJIT SE.

Vypnutí nebo zapnutí videa

Zvolte, jestli chcete video a mikrofon před připojením zapnout:

 • Kliknutím na Zastavit video nebo Spustit video videoZastavit videoSpustit video vypněte nebo zapněte.

 • Kliknutím na ZtlumitZtlumit nebo Zrušit Zrušit ztlumení ztlumení mikrofon vypnete nebo zapnete.

Aplikace Schůzky pro Portál od Facebooku používá Inteligentní kameru portálu, aby vás udržela v centru pozornosti. Tato funkce zajišťuje, že vás ostatní účastníci mohou stále vidět, pokud si upravíte židli nebo se budete pohybovat.

Připojení zvuku

Před připojením ke schůzce nastavte nastavení zvuku z následujících možností:

 • Použít Internet pro zvuk (výchozí) – Použijte reproduktory portálu.

 • Zavolejte mi- Zadejte telefonní číslo a Webex vám zavolá. V závislosti na vašem plánu služby Webex tato možnost může, ale nemusí být vidět.

 • Nepřipojovat zvuk– Tuto možnost použijte, když se potřebujete připojit ke schůzce a sdílet obsah a nepotřebujete zvuk.

Streamování schůzky do služby Facebook Live

Jako hostitel se připoj ke svým okruhům uživatelů na sociálních médiích streamováním obsahu schůzek do služby Facebook Live.

Interakce během schůzek Webex

S aplikací Schůzky a dalšími účastníky můžete během schůzky komunikovat různými způsoby.

Ztlumení a zrušení ztlumení účastníků

Po připojení zvuku ke schůzce klepněte na Ztlumit Ztlumit, abyste se ztlumili. Klepnutím na ikonu mikrofonu se zrušíte ztlumení svého zvuku.

I když jste ztlumeni, Zrušit ztlumení na obrazovce zůstane ikona, která vás informuje, že vás nikdo na schůzce neslyší. Tato ikona se zobrazí, i když ovládací prvky schůzky ne.

Pokud jste hostitelem schůzky a chcete ztlumit konkrétní osobu, klepněte na ÚčastníciÚčastníci a potom na Ztlumit Ztlumit vedle jejího jména. Opětovným klepnutím na ikonu zrušte ztlumení daného účastníka.

Chcete-li ztlumit všechny účastníky, klepněte na Účastníci > Ovládací prvek Ztlumení > Ztlumit vše. Chcete-li zrušit ztlumení všech účastníků, klepněte na Účastníci > Ovládací prvek Ztlumení > Zrušit ztlumení všech.

Jako hostitel naplánované schůzky Webex můžete vybrat Další možnosti Oprávnění keDalší možnostischůzce > Ztlumit při vstupu, abyste automaticky ztlumili účastníky, když se připojí ke schůzce.

Změna možností připojení zvuku

Klepněte na DalšíDalší možnosti možnosti, potom klepněte na Změnit připojení zvuku a vyberte jednu z následujících možností:

 • Chcete-li použít připojení Wi-Fi, použijte pro zvuk internet. Pokud se připojíte ke zvukové konferenci, která používá pouze zvuk služby Webex nebo VoIP, používáte širokopásmový zvuk.


  Pokud se účastník, který nemá širokopásmové audio připojení, připojí ke schůzce, která používá širokopásmové audio, bude snížena kvalita zvuku pro všechny účastníky. Aplikace Webex Meetings nevydává před snížením kvality žádnou výstražnou zprávu.

 • Zavolejte mi– Zadejte své telefonní číslo.

 • Odpojit zvuk– Vypněte zvuk.

Změna možností připojení videa

Klepnutím na Zastavit videoZastavit video video vypněte. Klepnutím na Spustit videoSpustit video video zapněte.

Změna pozadí videa

Během schůzky můžete rozmazat pozadí nebo nastavit virtuální pozadí, aby se účastníci schůzky mohli soustředit na vás. Když změníte pozadí, zůstanete zaostřeni, zatímco vaše okolí se změní.

Během schůzky klepněte na Zastavit video nebo Spustit video a potomZastavit videoSpustit video klepněte na Virtuální pozadí . Zvolte jednu z následujících možností:

 • Chcete-li rozmazat své okolí a přitom zachovat zaostření, klepněte na možnost Rozostření.

 • Chcete-li použít výchozí virtuální pozadí, klepněte na požadované pozadí.

Až budete připraveni video znovu odeslat, klepněte na Použít.

Vyhledávání účastníků

Pokud chcete vyhledat účastníky, klepněte na ÚčastníciÚčastnícia do vyhledávacího pole zadejte jméno účastníka, kterého chcete najít.

Odesílání chatových zpráv

Pokud chcete poslat soukromou chatovou zprávu, klepněte na ÚčastníciÚčastníci a potom klepněte na osobu, které chcete zprávu poslat. Klepněte na Chat, zadejte zprávu a klepněte na Odeslat.

Chcete-li odeslat zprávu všem účastníkům, klepněte na Účastníci > Chat > Chat se všemi . Zadejte zprávu a klepněte na Odeslat.

Klepnutím na Zpět zavřete okno chatu.

Změna rolí účastníků

Pokud chcete změnit něčí roli ve schůzce, klepněte na ÚčastníciÚčastnícia potom klepněte na účastníka, pro kterého chcete roli změnit, a přidržte ho. Potom klepněte na Nastavit prezentujícího nebo Nastavit hostitele .

Pozvěte další účastníky

Klepněte na ÚčastníciÚčastníci a potom na Pozvat. Klepněte na Pozvat e-mailema zadejte e-mailové adresy účastníků, které chcete pozvat, nebo můžete klepnutím na Připomenout pozvaným poslat připomenutí lidem, které jste už pozvali.

Zaznamenat schůzku

Chcete-li zahájit nahrávání, klepněte na Další možnostiDalší možnostia potom klepněte na Nahrát. Během nahrávání můžete klepnutím na Další možnosti > Pozastavit pozastavit nahrávání a poté na Další možnosti > Pokračovat pokračovat v nahrávání.

Po dokončení nahrávání klepněte na Další možnosti > Zastavit nahrávání > ZASTAVIT NAHRÁVÁNÍ ukončete. Po skončení schůzky obdržíte e-mail s informacemi o přístupu k záznamu.


Názvy nahrávek můžete upravit tak, že přejdete na stránku Nahrávky, klepnete na Další a potom na Upravit jméno.

Zamknutí a odemknutí osobního pokoje

Účastníci nemohou vstoupit do vaší osobní místnosti, když tam nejste. Jakmile vstoupíte do své osobní místnosti, řídíte přístup k tomu, kdo může vstoupit.

Chcete-li osobní pokoj uzamknout, klepněte na Další možnosti > Zamknoutmístnost . Chcete-li odemknout uzamčený osobní pokoj, klepněte na Další možnosti > Odemknout místnost.


Když osobní pokoj uzamknete a účastník vstoupí do lobby, zobrazí se nad účastníky indikátor Účastníci.

Správa lobby osobních místností

Chcete-li zobrazit účastníky čekající v lobby osobní místnosti, klepněte na ÚčastníciÚčastníci. Klepnutím na účastníka přijměte souhlas a potom klepnutím na Přijmout mu umožníte připojit se nebo klepnutím naOdebrat mu zabráníte v připojení ke schůzce.

Opuštění nebo ukončení schůzky

Pokud jste hostitelem schůzky, klepněte na Ukončit schůzkuUkončit schůzku a potom klepněte na Ukončit schůzku pro všechny.

Pokud nejste hostitelem schůzky, klepněte na Ukončit schůzkuUkončit schůzku a potom klepněte na Opustit schůzku.


Pokud jste hostitelem schůzky a chcete schůzku opustit, ale nechat ji pokračovat, přiřaďte jinému účastníkovi oprávnění hostitele.

Změna nastavení aplikace Schůzky

Upravte různá nastavení v aplikaci Schůzky podle svých potřeb. Můžete změnit nastavení oznámení, nastavení zvuku a videa pro schůzky a integraci kalendáře pro váš portál.

Nastavení aplikace Schůzky

Otevřete aplikaci a klepnutím na Další možnosti > Nastavení zobrazte hlavní nabídku nastavení.

 • Můj účet– Zobrazí se informace o vašem účtu a z tohoto nastavení se můžete také ODHLÁSIT.

 • Obecné– Změňte nastavení pro vymazání sdílených souborů a historie po schůzkách Webex. Můžete také změnit motiv aplikace.

 • Audio & video– Upravte nastavení zvuku a videa pro schůzky.

 • Seznamschůzek – Integrujte svůj kalendář Webex nebo kalendář Microsoft Office 365 s aplikací.

 • Nápověda– Podívejte se na výuková videa a přejděte do Centra nápovědy Webexu, kde najdete další informace o aplikaci.

 • Oaplikaci – Zobrazte verzi aplikace a podmínky služby.

Nahrání profilového obrázku

Pokud správce webu tuto funkci povolil, můžete nahrát vlastní obrázky, které se zobrazí jako váš profilový obrázek. Přejděte na Další > Nastavení > Můj účet a klepněte na své iniciály nebo aktuální profilový obrázek. Můžete provést jednu z následujících akcí:

 • Pořídit fotku– K pořízení fotky použijte fotoaparát portálu.

 • Vybrat existujícífotku – Vyberte fotku z galerie zařízení.

 • Odstranitfotku – Smažte svůj aktuální profilový obrázek.

Přepínání mezi světlým a tmavým režimem

Ve výchozím nastavení můžete aplikaci nastavit tak, aby používala světlý nebo tmavý režim. Světlý a tmavý režim mění vzhled stránek aplikací, například Moje schůzky nebo Záznamy a schůzky.

Přejděte na Další možnosti > Nastavení > Obecné . V části Vzhledzvolte, zda chcete použít světlý nebo tmavý režim.

Integrace kalendářů se seznamem schůzek

Nemůžete najít své schůzky v seznamu schůzek? Můžete vybrat, co se zobrazí v seznamu schůzek mobilní aplikace Schůzky. Přizpůsobte ji tomu, co je uvedeno na vašem webu Webex, v kalendáři Microsoft Office 365 nebo v libovolné kombinaci, která se vám líbí.

1

Otevřete aplikaci Schůzky, klepnutím na Další možnosti > Nastavení zobrazte hlavní nabídku nastavení.

2

Klepnutím na Seznam schůzek otevřete oddíl Integrace kalendáře a pak vyberte kalendáře, které chcete přidat:

 • Vyberte Kalendář Webex pro integraci schůzek z webu Webex a zobrazení těchto nadcházejících schůzek v aplikaci Schůzky.
 • Výběrem Kalendáře Office 365 můžete integrovat schůzky z Outlooku a zobrazit tyto nadcházející schůzky v aplikaci Schůzky.

 

Úroveň priority kalendáře je následující: Kalendář Webex > kalendář Office 365. V seznamu schůzek se zobrazí pouze schůzky Webex.