Błąd: "Nie więcej niż 1024 znaki" podczas zapraszania uczestników

Błąd: "Nie więcej niż 1024 znaki" podczas zapraszania uczestników

Błąd: "Nie więcej niż 1024 znaki" podczas zapraszania uczestników do harmonogramu spotkania:

Obraz dodany przez użytkownika


Przyczyna: Interfejs użytkownika harmonogramu spotkania automatycznie przekształci nowo dodanych uczestników w listę, a liczba znaków jest ograniczona do 1 024 w polu Uczestnicy.

Rozwiązanie:
Aby uzyskać starszy interfejs użytkownika uczestników zapraszania przed ulepszeniem witryny, skontaktuj się z menedżerem ds. Sukcesu klienta Webex i poproś o przesłanie żądania ops w celu wyłączenia opcji Uproszczony wybór alternatywnego hosta dla witryny. Należy pamiętać, że tego ustawienia nie można wyłączyć w standardowym administratorze witryny. Aby uzyskać pomoc, zobacz: WBX15 - Jak skontaktować się z moim Customer Success Managerem (CSM)?

Czy ten artykuł był pomocny?