Fel: 'Högst 1 024 tecken' vid inbjudan av deltagare

Fel: "Högst 1 024 tecken" när deltagare bjudas

Fel: "Högst 1 024 tecken" när deltagare es en mötes schemaläggare:

Bild tillagd av användare

Orsak: Användargränssnittet i schemaläggaren för möte kommer automatiskt att förvandla de nyligen tillagda deltagarna till en listvisning och antalet tecken är begränsade till
1 024 i fältet Deltagare.

Lösning: Kontakta din Webex Kundframgångschef för att få tillgång till det tidigare användargränssnittet för inbjudan av deltagare som var innan webbplatsförbättringarna och be att de skickar in en Ops-begäran för att inaktivera alternativet för förenklat val av alternativ värd för din
webbplats. Observera att den här inställningen inte kan inaktiveras i webbplatsadministrationen. Om du behöver hjälp, se: WBX15 – Hur kontaktar jag min kundframgångschef (CSM)?

Var den här artikeln användbar?