Błąd "Niezgodny mikrofon" podczas parowania urządzenia z Webex

Błąd "Niezgodny mikrofon" podczas parowania urządzenia z Webex

Przyczyna:

Mikrofony ustawione na nagrywanie z dowolną inną częstotliwością, która 48 kHz nie jest zgodna z parowaniem zbliżeniowym Webex, a użytkownicy zobaczą komunikat "Błąd niezgodnego mikrofonu.

Rozwiązanie:

Microsoft Windows

Aby rozwiązaćproblem:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika w prawym dolnym rogu ekranu pulpitu: Obraz dodany przez użytkownika
  2. Kliknij Dźwięki.
  3. Na karcie Nagrywanie wybierz mikrofon i kliknij przycisk Właściwości:
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Kliknij kartę Zaawansowane.
  2. W obszarze Format domyślny wybierz z listy rozwijanej opcję 48000 Hz, a następnie kliknij przycisk Zastosuj:
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Następnie wyjdź z aplikacji Webex i uruchom ponownie.

Czy ten artykuł był pomocny?