Jak używać Skrzypka do przechwytywania ruchu internetowego?

Jeśli chcesz przechwycić dzienniki HTTPS w celu rozwiązywania problemów, możesz pobrać, zainstalować i użyć narzędzia Fiddler.

Jak używać Fiddler do przechwytywania ruchu internetowego?

Jak korzystać z Fiddler?

Jak skonfigurować Fiddler do odszyfrowywania ruchu HTTPS?

Rozwiązanie:

Fiddler służy do wykonywania przechwytywania HTTPS dla produktów takich jak Cisco Jabber, Webex Desktop App i innych podobnych integracji. Dane przechwycone przez Fiddler powinny zostać dodane do zgłoszenia internetowego lub eskalowane do pomocy technicznej Webex w celu przyspieszenia rozwiązania problemu.

Aby użyć Fiddlera do przechwytywania ruchuHTTPS:

 1. Pobierz i zainstaluj Fiddler z https://www.telerik.com/download/fiddler.
 2. Kliknij przycisk Start, aby otworzyć menu Start.
 3. Wybierz Fiddler 4 (lub bieżącą wersję Fiddler).

  Pojawi się aplikacja Fiddler.
   
 4. Przejdź do menu Narzędzia >Opcje...

  Pojawi się okno "Opcje".
   
 5. Przejdź do zakładki HTTPS.
 6. Zaznacz pola Przechwytuj CONNECTs HTTPS i Odszyfruj ruch HTTPS, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. W wyświetlonym pytaniu zabezpieczeń "Ufaj certyfikatowi głównemu Skrzypka?" kliknij przycisk Tak.
 8. W oknie dialogowym "Ostrzeżenie o zabezpieczeniach" kliknij przycisk Tak. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać certyfikat.
 1. Zamknij, a następnie uruchom ponownie program, dla którego chcesz zbierać dzienniki.
 2. Odtwórz problem, aby wystąpił błąd lub zgłoszony problem.
 3. Wróć do okna Skrzypek, a następnie przejdź do > Plik Zapisz > wszystkichsesjach....

  Przekaż dzienniki Fiddler agentowi pomocy technicznej wraz z podsumowaniem kroków replikacji problemu.

Aby usunąć certyfikat Skrzypka:

 1. Przejdź do menu Start > Wszystkieprogramy >Fiddler 4 (lub bieżącą wersję Fiddler).
 2. Przejdź do menu Narzędzia >Opcje....

  Pojawi się okno "Opcje".

   
 3. Przejdź do zakładki HTTP.
 4. Kliknij w Akcje, a następnie wybierz Usuń certyfikaty przechwycenia z listy rozwijanej.
 5. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Tak.
 6. Kliknij przycisk OK.

Czy ten artykuł był pomocny?