Omówienie usługi kontekstowej

Omówienie usługi kontekstowej

Usługa kontekstowa przechowuje dane interakcji z klientami w chmurze, umożliwiając dynamiczne zmiany, które pozwalają firmom na elastyczne przechowywanie i wykorzystywanie danych. Często informacje istnieją w wielu aplikacjach z nieefektywnym sposobem ich łączenia. Usługa kontekstowa umożliwia obsługę różnych danych i mostkowanie silosów podczas tworzenia strony podręcznej lub mapy modelu danych. Breadcrumbs pomaga Agentom śledzić podróż klienta i zapewnia odpowiednią i natychmiastową pomoc, poprawiając zarówno doświadczenie klienta, jak i agenta.

Usługa kontekstowa umożliwia klientom Cisco Contact Center bezproblemowe korzystanie z obsługi wielokanałowej dzięki dołączonej integracji z produktami Cisco Customer Collaboration i interfejsami API w celu integracji z firmami trzecimi.

Kluczowa funkcjonalność

 • Usługa kontekstowa zapewnia elastyczny magazyn danych do przechowywania danych dotyczących interakcji z klientami. Firmy mogą zdefiniować, jakie dane interakcji z klientami chcą przechowywać i jak je przechowywać.

 • Usługi kontekstowej można używać z tymi produktami Cisco Contact Center:

  • Ujednolicone centrum kontaktowe enterprise

  • Pakiet contact center Enterprise

  • Ujednolicone centrum kontaktowe Express

  • Rozwiązanie do współpracy hostowanej — Contact Center

  Możesz używać Context Center od wyjęciu z pudełka i nie musisz instalować żadnych dodatkowych składników. Interfejs API usługi kontekstowej integruje aplikacje front end, back-end, retail i Internet of Things, aby uchwycić całą podróż klienta.

 • Usługa kontekstowa jest zgodna zarówno z wdrożeniami centrum kontaktowego w środowisku lokalnym, jak i w chmurze. Usługa zapewnia kompletne rozwiązanie, a nie tylko interfejsy API.

 • Cisco hostuje usługę i zarządza 2 dzięki wyeliminowaniu konieczności wdrażania serwerów i zarządzania nimi przez firmy.

 • Usługa jest niezależna od kanału, co pozwala na przechowywanie danych interakcji z wielu kanałów obsługi klienta, w tym:

  • Głos (w tym IVR)

  • Czat i e-mail

  • Internet rzeczy

 • Interakcja z numerami usług danych i koreluje dane z podróżą klienta. Skorelowane dane pomagają firmom zrozumieć historię i kontekst ich zaangażowania klientów.

 • Firma jest właścicielem swoich danych, chociaż są przechowywane w chmurze, a firma jest właścicielem i kontroluje dostęp do swoich poufnych danych. Partnerzy Cisco nie mogą uzyskać dostępu do chronionych danych, chyba że firma na to zezwoli.

Korzyści biznesowe

 • Usługa zapewnia historię i informacje kontekstowe dla wszystkich interakcji z klientami z agentami obsługi klienta. Te kontekstowe bułki tarte pozwalają agentom lepiej zrozumieć podróż klienta i zapewnić lepszą obsługę.

 • Usługa zapewnia kontekst i historię, która przekształca tradycyjne, izolowane interakcje wielokanałowe z oddzielnych kanałów w płynne podróże omnichannel. Kontekstowe podróże klientów pomagają firmom lepiej zrozumieć i reagować na potrzeby swoich klientów.

 • Nieszablonowa integracja z portfolio Cisco Contact Center zwiększa wartość istniejących inwestycji.

 • Otwarty interfejs umożliwia integrację nowych kanałów obsługi klienta i innych aplikacji biznesowych, Cisco lub stron trzecich, w celu uchwycenia pełnego obrazu podróży klienta.

Korzyści dla partnerów

Usługa kontekstowa oferuje interfejsy API, które umożliwiają partnerom Cisco łatwe tworzenie rozwiązań o wartości dodanej przy użyciu danych interakcji przechowywanych w chmurze. Na przykład partnerzy mogą tworzyć aplikacje analityczne przy użyciu danych kontekstowych przechowywanych w chmurze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji i użycia usługi kontekstowej, zobacz Pomoc współpracy nad usługą kontekstowa.

Czy ten artykuł był pomocny?