Sistemul Unified CM generează înregistrări de gestionare a apelurilor (CMR) și înregistrări cu detalii apeluri (CDR). Evaluarea calității apelurilor poate fi efectuată numai pentru terminalele care acceptă CMR. Informațiile dintr-un CDR sunt utilizate pentru a evalua un apel ca bun, acceptabil sau slab.

Următorii termeni sunt utilizați pentru notarea apelurilor:

  • Ascundere — Vocea și toate celelalte date călătoresc în pachete prin rețele IP cu capacitate maximă fixă. Acest sistem poate fi mai predispus la pierderi de date în prezența aglomerației. Ascunderea este transmisia audio creată la punctul final care este utilizată pentru a masca efectul pachet pierdut într-un flux de pachete vocale.

  • Secunde ascunse grav (SCS) —Numărul de secunde în care se observă o cantitate semnificativă de ascundere (mai mare de 50 de milisecunde). Dacă ascunderea care este observată este mai mare de 50 de milisecunde sau aproximativ 5 la sută, calitatea audio poate fi degradată.

  • Raport secunde ascunse sever (SCSR) —Raportul dintre SCS și durată apel.

    SCSR(%)=(SCS/durată)*100

  • Apel lung — Un apel care durează 20 de secunde sau mai mult.

  • Apel scurt — Un apel care durează mai puțin de 20 de secunde.

Apelurile sunt clasificate în funcție de procentajul SCSR. Procentul SCSR pentru un apel lung și un apel scurt au valori de prag diferite. Următorul tabel oferă detalii despre gradele apelurilor pe baza intervalelor procentuale SCSR.

Tabelul 1. Explicația privind gradarea apelurilor

Notă

Valori prag SCSR

Intervale SCSR apel lung

Intervale SCSR apel scurt

Bine

Mai puțin de 3%

Mai puțin de 20%

Acceptabil

3%-7%

20%-30%

Slab

Mai mult de 7%

Mai mult de 30%

Dacă SCSR pentru un apel de 10 secunde este de 10%, atunci este de bună calitate.

Dacă SCSR pentru un apel de 120 de secunde este de 8%, atunci este de proastă calitate.

Ce este de făcut în continuare

Pentru informații despre CCUC Analytics, consultați Analytics pentru Cisco Webex Cloud-Connected UC .