Unified CM systém generuje Call Management Records (CMR) a Call Detail Records (CDR). Klasifikácia kvality hovoru sa dá vykonať iba pre koncové body, ktoré podporujú CMR. Informácie v CDR sa používajú na hodnotenie hovoru ako dobré, prijateľné alebo zlé.

Na hodnotenie hovorov sa používajú tieto výrazy:

  • Utajenie—Hlas a všetky ostatné dáta putujú v paketoch cez IP siete s pevnou maximálnou kapacitou. Tento systém môže byť náchylnejší na stratu údajov v prípade preťaženia. Skrytie je zvuk vytvorený v koncovom bode, ktorý sa používa na maskovanie účinku straty paketov v toku hlasových paketov.

  • Vážne skryté sekundy (SCS)—Počet sekúnd, počas ktorých je pozorované značné množstvo utajenia (viac ako 50 milisekúnd). Ak je pozorované zakrytie väčšie ako 50 milisekúnd alebo približne 5 percent, kvalita zvuku môže byť znížená.

  • Pomer vážne skrytých sekúnd (SCSR)—Pomer SCS k celkovej dĺžke hovoru.

    SCSR(%)=(SCS/trvanie)*100

  • Dlhý hovor— Hovor, ktorý trvá 20 sekúnd alebo dlhšie.

  • Krátky hovor— Hovor, ktorý trvá menej ako 20 sekúnd.

Hovory sú odstupňované na základe percenta SCSR. Percento SCSR pre dlhý hovor a krátky hovor má rôzne prahové hodnoty. Nasledujúca tabuľka poskytuje podrobnosti o stupňoch hovorov na základe percentuálnych rozsahov SCSR.

Stôl 1. Vysvetlenie triedenia hovorov

stupňa

Prahové hodnoty SCSR

Long Call SCSR Ranges

Krátke rozsahy SCSR

Dobre

menej ako 3 %

menej ako 20 %

Prijateľné

3%-7%

20%-30%

Chudobný

Viac ako 7 %

Viac ako 30 %

Ak je SCSR pre hovor s trvaním 10 sekúnd 10 %, potom je to kvalitné.

Ak je SCSR pre hovor s trvaním 120 sekúnd 8 %, potom má nízku kvalitu.

Čo urobiť ďalej

Informácie o CCUC Analytics nájdete na Analytics pre vašu Cisco Webex Cloud-Connected UC.