Preluarea apelurilor de grup permite unui utilizator să răspundă la orice linie de apel din cadrul grupului de preluare. Un grup de preluare este un set de utilizatori definit de administratorul grupului dintr-un Site, căruia i se aplică caracteristica Preluare apeluri. Caracteristica Preluare apel grup necesită adăugarea, modificarea și eliminarea grupurilor de preluare a apelurilor, precum și atribuirea anumitor utilizatori acelui grup de preluare.

Crearea unei preluări a apelurilor

Preluarea apelurilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Un utilizator poate fi atribuit doar la o preluare de apel.

  • O preluare a apelurilor poate avea doar utilizatori din aceeași locație.

  • O locație poate avea mai multe preluări de apeluri.

  • Numele de preluare a apelurilor trebuie să fie unice.

1

Din vizualizarea clientului în https://admin.webex.com, accesați Servicii > Apelarea caracteristicilor > .

2

Faceți clic pe Preluare apel, apoi faceți clic pe Creare preluare apel.


 
Vi se poate solicita să selectați o locație într-o fereastră pop-up.
3

Selectați Locația din meniul vertical.


 

Dacă ați selectat anterior o locație, asigurați-vă că este selectată cea corectă.

4

Introduceți un nume pentru preluarea apelului.

5

Căutați și adăugați utilizatori la preluarea apelurilor.

6

Faceți clic pe Creare.

Editarea unei preluări a apelurilor

1

Din vizualizarea clientului în https://admin.webex.com, accesați Servicii > Apelarea caracteristicilor > .

2

Faceți clic pe Preluare apeluri și selectațipreluarea apelului pe care doriți să o editați.

3

Efectuați orice modificări la preluarea apelului, apoi faceți clic pe Salvare.