Med mottak av gruppeanrop kan en bruker å svare på en hvilken som helst ringelinje i mottaksgruppen. En mottaksgruppe er et gruppeadministratordefinert sett med brukere på et nettsted, der funksjonen Mottak av anrop gjelder. Funksjonen for Mottak av gruppeanrop krever at samtalemottaksgrupper legges til, endres og fjernes, samt å tilordne bestemte brukere til mottaksgruppen.

Opprette en samtalehenting

Mottak av anrop må oppfylle følgende betingelser:

  • En bruker kan kun tilordnes til ett mottak av anrop.

  • Mottak av anrop kan kun ha brukere fra samme plassering.

  • En plassering kan ha flere mottak av anrop.

  • Navn på mottak av anrop må være unike.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester > Calling > Funksjoner.

2

Klikk på Mottak av anrop og deretter på Opprett mottak av anrop.


 
Det kan hende du blir bedt om å velge en plassering i et popup-vindu.
3

Velg Plassering fra rullegardinmenyen.


 

Hvis du tidligere har valgt en plassering, må du kontrollere at den riktige plasseringen er valgt.

4

Angi et navn for mottak av anrop.

5

Søk etter og legg til brukere i mottak av anrop.

6

Klikk på Opprett.

Redigere en samtalehenting

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester > Calling > Funksjoner.

2

Klikk på Mottak av anrop og velg hvilket mottak av anrop du vil redigere.

3

Gjør eventuelle endringer i mottak av anrop, og klikk på Lagre.