Grupno preuzimanje poziva omogućava korisniku da odgovori na bilo koju liniju zvonjave unutar svoje grupe za preuzimanje. Grupa za preuzimanje je skup korisnika koji je definisao administrator grupe unutar lokacije, na koji se primenjuje funkcija preuzimanja poziva. Funkcija grupnog preuzimanja poziva zahteva da se grupe za preuzimanje poziva dodaju, menjaju i uklanjaju, kao i da se određeni korisnici dodeljuju toj grupi za preuzimanje.

Kreiranje preuzimanja poziva

Preuzimanje poziva mora da ispunjava sledeće uslove:

  • Korisnik može biti dodeljen samo jednom preuzimanju poziva.

  • Preuzimanje poziva može da ima samo korisnike sa iste lokacije.

  • Lokacija može imati više preuzimanja poziva.

  • Imena za preuzimanje poziva moraju biti jedinstvena.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu idite na lokaciju Usluge > pozivanje > usluga.

2

Kliknite na dugme Pozovi preuzimanje, a zatim izaberite stavku Kreiraj preuzimanje poziva.


 
Od vas će možda biti zatraženo da izaberete lokaciju u iskačućim prozorima.
3

Izaberite lokaciju iz padajućeg menija.


 

Ako ste prethodno izabrali lokaciju, uverite se da je izabrana ispravna.

4

Unesite ime za preuzimanje poziva.

5

Potražite i dodajte korisnike preuzimanju poziva.

6

Kliknite na dugme Kreiraj.

Uređivanje preuzimanja poziva

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu idite na lokaciju Usluge > pozivanje > usluga.

2

Kliknite na dugme Pozovi preuzimanje iizaberite preuzimanje poziva koje želite da uredite.

3

Izvršite sve promene u preuzimanju poziva, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.