Legacy BroadSoft Podrška tranziciji

Kako zastareli BroadSoft korisnici dobijaju brojeve kontakata podrške?

Kako zastareli BroadSoft korisnici dobijaju informacije o pametnom nalogu?

Kako BroadSoft podržava prelazak korisnika na Cisco TAC?

Otvorio sam karte preko BroadSoft Xchange ali ne znam kako da otvorim predmet sa TAC/SCM?

Ovi brzi video snimci imaju za cilj da pruže detalje o prelasku BroadSoft Xchange karte za Cisco TAC podršku.  Namenjena publika su BroadSoft kupci/partneri.

Korisnici karata Za BroadSoft Xchange biće migrirali od oktobra 2020. do sredine decembra 2020. godine, a informacije koje objašnjavaju kako da dobiju podršku od Cisco TAC-a dobijaju putem e-pošte.

Korisnici će morati da imaju CCO ID koji će biti automatski povezan. Da biste kreirali novi CCO nalog, pogledajte: https://identity.cisco.com/ui/tenants/global/v1.0/enrollment-ui

Napomena: Lozinka za sve snimke je Bsftsupporttransition1.

Videos And Resources

Introduction to the Cisco Technical Assistance Center

Cisco.com profil i broj ugovora o servisiranju Preuzmite istoriju karata sa BroadSoft Xchange Otvaranje predmeta sa Centrom za tehničku pomoć Cisco Alatka "BroadWorks Online Patch Advisor" Otvaranje probne i opcionalne alatke

Da li je ovaj članak bio koristan?