Maksimalan broj praćenih linija je 50, ali bi trebalo da uzmete u obzir propusni opseg. Maksimum se može odrediti i brojem dugmadi linije na telefonu korisnika.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu idite na stavkuKorisnici i izaberite korisnika kojeg želite da izmenite.

2

Izaberite stavkuPozivanje , odaberite opciju Više opcijaza postavke poziva , a zatim idite na nadgledanje.

3

Odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Dodaj nadgledanu liniju
  • Dodaj lokal za parkiranje poziva
4

Odaberite da li želite da ovaj korisnik bude obavešten o parkiranim pozivima, potražite osobu ili proširenje parka poziva za nadgledanje, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Lista nadgledane linije u kontrolnom čvorištu odgovara redosledu nadgledanja linija koje se prikazuju na uređaju korisnika. Listu praćenih redova možete ponovo naručiti u bilo kom trenutku.


 

Ime koje se pojavljuje za nadgledani red je ime koje je uneto u polja "Ime i ime pozivaoca" korisnika ili radnog prostora.