Maksimalt antall overvåkede linjer er 50, men du bør vurdere båndbredde. Maksimumet kan også bestemmes av antall linjeknapper på brukerens telefon.


Overvåkingstjenesten fungerer bare med en brukers primære enhet.

1

Gå til Brukere i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg brukeren du vilendre.

2

Velg Anrop , velg Avanserteanropsinnstillinger, og gå deretter til Overvåking .

3

Velg mellom følgende:

  • Legg til overvåket linje
  • Legg til utvidelse for samtalepark
4

Velg om du vil at denne brukeren skal varsles om parkerte samtaler, søk etter personen eller samtaleparkutvidelsen som skal overvåkes, og klikk deretter Lagre.


 

Listen over overvåkede linjer i Kontrollhub tilsvarer rekkefølgen på overvåkede linjer som vises på brukerens enhet. Du kan omorganisere listen over overvåkede linjer når som helst.


 

Navnet som vises for den overvåkede linjen, er navnet som er angitt i feltene Oppringer-ID for bruker eller arbeidsområde.