Максималният брой на наблюдаваните линии е 50, но трябва да имате предвид пропускателната способност. Максимумът може да се определи и от броя на бутоните за линии на телефона на потребителя.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Потребители , иизберете потребителя, който искате да модифицирате.

2

Изберете Обаждане , изберете Разширени настройки за обаждания и след това отидете наМониторинг.

3

Изберете от следното:

  • Добавяне на наблюдавана линия
  • Добавяне на вътрешен номер за прехвърляне на повиквания
4

Изберете дали искате този потребител да бъде уведомен за паркираните обаждания, потърсете лицето или разширението на call park, за да бъде наблюдавано, след което щракнете върху Запиши.


 

Списъкът с наблюдавани линии в контролния център съответства на реда на наблюдаваните линии, които се показват на устройството на потребителя. Можете да поръчате повторно списъка с наблюдавани редове по всяко време.


 

Името, което се появява за наблюдавания ред, е името, въведено в полетата "Собствено име и фамилно име" на потребителя или работната област.