Maksymalna liczba monitorowanych linii wynosi 50, ale należy wziąć pod uwagę przepustowość. Maksimum może być również określone przez liczbę przycisków liniowych w telefonie użytkownika.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicy iwybierz użytkownika, który chcesz zmodyfikować.

2

Wybierz pozycję Połączenia , wybierz pozycję Zaawansowane ustawienia połączeń ,a następnie przejdź do pozycji Monitorowanie.

3

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Dodaj linię monitorowaną
  • Dodaj numer wewnętrzny do parkowania połączeń
4

Wybierz, czy chcesz, aby ten użytkownik był powiadamiany o zaparkowanych połączeniach, wyszukaj osobę lub rozszerzenie parku połączeń, które ma być monitorowane, a następnie kliknij przycisk Zapisz.


 

Lista monitorowanych linii w centrum sterowania odpowiada kolejności monitorowanych linii wyświetlanych na urządzeniu użytkownika. W każdej chwili możesz ułożeć kolejność monitorowanych linii.


 

Nazwa wyświetlana dla monitorowanego wiersza jest nazwą wprowadzoną w polach Identyfikator dzwoniącego i Nazwisko użytkownika lub obszaru roboczego.