Webex Edge za uređaje podržava nadogradnje softvera u oblaku za Webex Rooms uređaje koji rade na CE9.14 i noviji. Uređaji sa nadogradnjama softvera upravljanim oblakom omogućavaju primanje novih Stabilnih građevina otprilike jednom mesečno, a nova Beta gradi otprilike svake druge nedelje. Dostupni kanali su isti kao i oni za uređaje registrovane u oblaku, a izdanja se ažuriraju istovremeno.

Sa nadogradnjom softvera u oblaku, brže ćete dobijati najnovija ažuriranja i ispravke grešaka bez potrebe za ručnom nadogradnjom uređaja. Nadogradnja softvera u oblaku je potrebna da bi se omogućilo optimizovano Webex iskustvo.

Ova funkcija je podrazumevano isključena. Kada omogućite nadogradnju softvera upravljanog oblakom, možete da izaberete softverski kanal iz menija za izbor kanala radnog prostora. Uređaji podrazumevano koriste Stabilni kanal.


TAC podržava samo najnoviju stabilnu verziju RoomOS softvera.

1

U korisničkom prikazu idite https://admin.webex.comna Uređaje i izaberite uređaj ili uređaje koje želite da konfigurišete.

2

Podesite konfiguraciju Webex CloudUpgrades Mode do On.

Da biste podesili softverski kanal, idite na Radni prostor, izaberite radni prostor i kliknite na zupčanik u odeljku Uređaji. Izaberite softverski kanal iz padajućeg menija. Ako nije izabran nijedan kanal, podrazumeva se da je stabilan.

Morate da restartujete uređaje koji rade CE9.14 nakon što omogućite nadogradnju softvera upravljanog oblakom da primeni promenu. Za uređaje koji rade CE9.15 i kasnije, promene se primenjuju kada uređaj krene u stanje pripravnosti ili se ponovo pokrene.