Webex Edge for Devices obsługuje zarządzane przez chmurę aktualizacje oprogramowania dla urządzeń Webex Rooms z systemem CE9.14 lub nowszym. Urządzenia z włączoną funkcją aktualizacji oprogramowania w chmurze otrzymują nowe wersje stabilne mniej więcej raz w miesiącu, a nowe wersje beta mniej więcej co drugi tydzień. Dostępne kanały są takie same jak dla urządzeń zarejestrowanych w chmurze, a wydania są aktualizowane w tym samym czasie.

Aktualizacja oprogramowania w chmurze pozwala szybciej uzyskać najnowsze aktualizacje i poprawki błędów bez konieczności ręcznego aktualizowania urządzenia. Wymagana jest aktualizacja oprogramowania w chmurze, aby umożliwić optymalizację Webex.

Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Po włączeniu funkcji uaktualniania oprogramowania zarządzanego przez chmurę, można wybrać kanał oprogramowania z menu wyboru kanału w przestrzeni roboczej. Domyślnie urządzenia używają kanału Stable.


TAC obsługuje tylko najnowszą stabilną wersję oprogramowania RoomOS.

1

W widoku klienta na https://admin.webex.com przejdź do pozycji urządzenia i wybierz urządzenie, które chcesz skonfigurować.

2

Ustaw tryb Webex CloudUpgrades Mode na .

Aby ustawić kanał oprogramowania, przejdź do Obszarów roboczych, wybierz obszar roboczy i kliknij na kółko zębate w sekcji Urządzenia. Wybierz kanał oprogramowania z menu rozwijanego. Jeśli nie zostanie wybrany żaden kanał, domyślnie ustawiona jest opcja Stable.

Aby zastosować tę zmianę, należy ponownie uruchomić urządzenia z systemem CE9.14 po włączeniu funkcji uaktualniania oprogramowania zarządzanego przez chmurę. W przypadku urządzeń z systemem CE9.15 i nowszym zmiany są wprowadzane po przejściu urządzenia w stan gotowości lub ponownym uruchomieniu.