Webex Edge pro zařízení podporuje cloudově spravované upgrady softwaru pro zařízení Webex Room s verzí CE9.14 a novější. Zařízení s povolenými upgrady softwaru spravovanými v cloudu dostávají nová stabilní sestavení zhruba jednou za měsíc a nová beta sestavení zhruba každý druhý týden. Dostupné kanály jsou stejné jako u zařízení registrovaných v cloudu. Verze jsou aktualizovány ve stejnou dobu.

Díky cloudovému upgradu softwaru získáte nejnovější aktualizace a opravy chyb rychleji, aniž byste museli zařízení upgradovat ručně. Pro optimalizaci služby Webex je nutný cloudový softwarový upgrade.

Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnuta. Jakmile aktivujete upgrade softwaru spravovaného v cloudu, můžete si v nabídce pro výběr kanálu v pracovním prostoru vybrat kanál softwaru. Ve výchozím nastavení zařízení používají stabilní kanál.


TAC podporuje pouze nejnovější stabilní verzi softwaru RoomOS.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení a vyberte zařízení, které chcete nakonfigurovat.

2

Nastavte konfiguraci Režim cloudového upgradu Webex na Zapnuto.

Pokud chcete nastavit kanál softwaru, přejděte do části Pracovní prostory, vyberte pracovní prostor a klikněte na ozubené kolečko v části Zařízení. Z rozevírací nabídky vyberte kanál softwaru. Pokud není vybrán žádný kanál, je výchozí hodnota nastavena na Stabilní.

Po povolení aktualizací softwaru spravovaného v cloudu je nutné restartovat zařízení s verzí CE9.14, aby se změna projevila. U zařízení s verzí CE9.15 a novější se změny použijí při přechodu zařízení do pohotovostního režimu nebo při restartu.