Webex Edge voor apparaten ondersteunt upgrades voor in de cloud beheerde software voor Webex-ruimteapparaten waarop CE 9.14 of hoger wordt uitgevoerd. De apparaten waarvan de upgrades voor in de cloud beheerde software zijn ingeschakeld, ontvangen ongeveer een keer per maand een nieuwe stabiele build en ongeveer om de week een nieuwe bètaversie. De beschikbare kanalen zijn dezelfde als die voor in de cloud geregistreerde apparaten en de releases worden tegelijkertijd bijgewerkt.

Met cloudsoftware-upgrade krijgt u sneller de meest recente updates en foutcorrecties zonder dat u het apparaat handmatig hoeft bij te werken. Cloudsoftware-upgrade is vereist voor het inschakelen van Voor Webex geoptimaliseerde ervaring .

Deze functie staat standaard uit. Nadat u de in de cloud beheerde software-upgrade hebt ingeschakeld, kunt u een softwarekanaal kiezen in het kanaalselectiemenu van de werkruimte. Apparaten gebruiken standaard stabiele kanalen.


TAC ondersteunt alleen de nieuwste stabiele versie van RoomOS-software.

1

Ga vanuit de klantweergave op https://admin.webex.com naar Apparaten en selecteer het apparaat of de apparaten die u wilt configureren.

2

Stel de configuratiemodus Webex CloudUpgrades in op Aan.

Als u het softwarekanaal wilt instellen, gaat u naar Werkruimten en selecteert u de werkruimte en klikt u op het tandwiel in het gedeeelte Apparaten. Selecteer een softwarekanaal in de vervolgkeuzelijst. Als er geen kanaal is geselecteerd, is de standaardwaarde Stabiel.

U moet apparaten waarop CE9.14 wordt uitgevoerd opnieuw opstarten nadat u in de cloud beheerde software-upgrades hebt ingeschakeld om de wijziging toe te passen. Voor apparaten met CE9.15 en hoger worden de wijzigingen toegepast wanneer het apparaat in de stand-bymodus wordt gezet of opnieuw wordt opgestart.