Webex Edge for Devices har stöd för molnhanterad uppgradering av programvara för Webex Room-enheter som kör CE 9.14 eller senare. Enheter där molnhanterad uppgradering av programvara får nya stabila versioner ungefär en gång i månaden och nya betaversioner ungefär varanannan vecka. Tillgängliga kanaler är samma som för molnregistrerade enheter och uppdateringarna kommer ungefär samtidigt.

Med molnhanterad programvaruuppdatering får du de senaste uppdateringarna och felkorrigeringarna snabbare utan att behöva uppgradera enheten manuellt. Molnhanterad uppgradering av programvaran krävs om du vill aktivera den optimerade Webex-miljön.

Funktionen är avaktiverad som standard. När du har aktiverat molnhanterad uppgradering av programvara kan du välja en programvarukanal på arbetsytans meny. Som standard används kanalen Stabil.


TAC har bara stöd för den senaste stabila versionen av RoomOS.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Enheter och väljer den enhet du vill konfigurera.

2

Ställ in Webex CloudUpgrades Mode (Molnuppgraderingsläge för Webex) som .

Du ställer in programvarukanal genom att gå till Arbetsytor, välja arbetsytan och klicka på kugghjulet i avsnittet Enheter. Välj en programvarukanal i listrutan. Om du inte väljer någon kanal används Stabil som standard.

Du måste starta om enheter som kör CE 9.14 när du har aktiverat molnhanterad uppgradering av programvara för att ändringen ska börja gälla. För enheter som kör CE 9.15 eller senare börjar ändringarna gälla när enheten sätts i viloläge eller startas om.