Prosleđivanje poziva

Sve dolazne pozive možete proslediti u zavisnosti od skupa kriterijuma koje definišete.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa odaberite Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli izaberite stavku Prosleđivanje poziva.

4

Uključite funkciju Prosleđivanje poziva.

5

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Uvek prosledi pozive – pozivi se uvek prosleđuju na određeni broj.

 • Selektivno prosledi pozive – pozivi se prosleđuju na određeni broj u zavisnosti od kriterijuma.


 

Ako odaberete Selektivno prosledi pozive, moraćete da imate primenjeno najmanje jedno pravilo za prosleđivanje da bi prosleđivanje poziva bilo aktivno.

6

Dodelite broj na koji želite da prosleđujete pozive. Ako ste odabrali Uvek prosledi pozive, kliknite na Sačuvaj.


 

Prilikom odabira opcija Uvek prosledi ili Selektivno prosledi izaberite polje za potvrdu Pošalji na govornu poštu da biste prosledili sve pozive internoj govornoj pošti. Polje za potvrdu Pošalji na govornu poštu je onemogućeno kada se unese eksterni broj.

7

Ako odaberete opciju Selektivno prosledi pozive, kreirajte pravilo tako što ćete kliknuti na Dodaj kada da se prosleđuje ili Dodaj kada da se ne prosleđuje.

8

Kreirajte ime pravila.

9

Za opcije Kada proslediti ili Kada ne proslediti u padajućem meniju izaberite Poslovni raspored i Raspored za odmor.

10

Za opciju Prosledi na izaberite najmanje jednu opciju iz stavke Podrazumevani broj telefona ili dodajte Drugi broj telefona.

11

Za opciju Pozivi od izaberite Bilo koji broj ili Izabrani brojevi uz najmanje jednu od navedenih opcija:

 • Bilo koji broj – prosleđivanje svih poziva u navedenom pravilu.

 • Bilo koji privatni brojevi – prosleđivanje poziva sa privatnih brojeva.

 • Svi nedostupni brojevi – prosleđivanje poziva sa nedostupnih brojeva.

 • Dodaj određene brojeve – prosleđivanje poziva do najviše 12 brojeva koje definišete.

12

Za opciju Pozivi za izaberite broj ili rezervni broj iz padajuće menija tako da se pozivi prosleđuju kada pristigne poziv na ovaj broj u vašoj organizaciji koji definišete.

13

Kliknite na Sačuvaj.

Šta je sledeće

Nakon što kreirate pravilo, možete da omogućite ili onemogućite pravilo koristeći preklopno dugme pored pravila u tabeli. Pravilo možete da promenite ili izbrišete u bilo kom trenutku tako što ćete kliknuti na Uredi ili .

Uređivanje obrasca usmeravanja

Možete da promenite obrazac usmeravanja poziva postojećeg reda poziva.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa odaberite Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored stavke Usmeravanje poziva , kliknite na dodeljeni obrazac usmeravanja poziva.

Uređivanje podešavanja u slučaju prepunjenosti

Podešavanja u slučaju prepunjenosti određuju način na koji se postupa sa viškom poziva kada red poziva postane pun.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa odaberite Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored stavke Podešavanja u slučaju prepunjenosti, kliknite na Upravljaj.

4

Potvrdite ili opozovite izbor polja za potvrdu pored sledećih podešavanja da biste ih omogućili ili onemogućili:

 • Reprodukuj zvuk zvona pozivaocima kad se njihov poziv predaje dostupnom agentu
 • Resetuj statistiku pozivaoca pri ulasku u red
5

Odaberite način rukovanja novim pozivima kada je red pun:

 • Izvrši postupak u slučaju zauzetosti – pozivalac čuje brzi ton zauzeća.

 • Reprodukuj zvonjavu dok pozivalac ne prekine vezu – pozivalac čuje zvonjavu dok ne prekine vezu.

 • Prenesi na broj telefona – unesite broj na koji želite da prenesete višak poziva.

6

Potvrdite ili opozovite izbor polja za potvrdu pored sledećih podešavanja da biste ih omogućili ili onemogućili:

 • Omogući prepunjenost nakon što poziv čeka x sekundi – pomoću ove opcije možete uneti vreme čekanja (u sekundama) za pozivaoce. Kada pozivalac dočeka da istekne ovo vremena čekanja, aktivira se postupak u slučaju prepunjenosti.

 • Reprodukuj najavu pre obrade u slučaju prepunjenosti – ako se ova opcija onemogući, pozivaoci će čuti muziku za čekanje dok neki korisnik ne odgovori na poziv.

7

Kliknite na Sačuvaj.

Uređivanje podešavanja za odbijene pozive

Odbijeni pozivi su oni koji su poslati raspoloživom agentu, ali se agent ne javlja. Ovi pozivi se zatim vraćaju u red ispred svih poziva u redu. Možete da uređujete način na koji se postupa sa odbijenim pozivima.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa odaberite Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored stavke Odbijeni pozivi, kliknite na Upravljaj.

4

Izaberite preklopno dugme pored neke od sledećih opcija da biste omogućili ili onemogućili podešavanje:

 • Odbij pozive nakon podešenog broja oglašavanja zvona – ako je izabrana ova opcija, onda unesite broj oglašavanja zvona.

 • Odbij ako agent postane nedostupan

 • Upozori agenta ako je poziv na čekanju određeno vreme čekanja – ako je izabrana ova opcija, onda unesite vreme čekanja u sekundama.

 • Odbij ako je poziv na čekanju određeno vreme čekanja – ako je izabrana ova opcija, onda unesite vreme čekanja u sekundama.

5

Omogućite ili onemogućite Karakteristično zvonjenje za odbijene pozive.

Ako je omogućeno, u padajućem meniju odaberite obrazac zvona.
6

Kliknite na Sačuvaj.

Uređivanje podešavanja povratnog poziva

Omogućava pozivaocima da prime povratni poziv na navedeni broj telefona kada dostignu prvobitnu poziciju u redu čekanja. Broj telefona se potvrđuje shodno smernicama za odlazne pozive lokacije.

Pre nego što počnete

Funkciju povratnog poziva možete koristiti samo ako je omogućena opcija Poruka o procenjenom vremenu čekanja u redu poziva.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa kliknite na Pozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored stavke Povratni poziv, kliknite na Upravljaj.

4

Uključite opciju Povratni poziv.

5

Unesite minimalno procenjeno vreme za opciju povratnog poziva u minutima. Ovo određuje u okviru kog procenjenog vremena čekanja će pozivalac dobiti opciju za povratni poziv.

6

Potvrdite polje za potvrdu Dozvoli upit za dozvoljavanje povratnih poziva na međunarodni broj. To omogućava međunarodnim korisnicima koji žele povratni poziv da unesu pozivni broj svoje zemlje. Njihovi brojevi za povratni poziv se potom potvrđuju shodno smernicama za odlazne pozive lokacije.

7

Kliknite na Sačuvaj.