Gesprekken doorschakelen

U kunt alle binnenkomende gesprekken doorschakelen afhankelijk van een reeks criteria die u definieert.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij en selecteer de gesprekswachtrij die u wilt bewerken in de lijst.

3

Klik in het deelvenster op Gesprek doorschakelen.

4

Schakel de functie Gesprek doorschakelen in.

5

Kies uit een van de volgende opties:

 • Gesprekken altijd doorschakelen: schakel gesprekken altijd door naar een aangewezen nummer.

 • Gesprekken selectief doorschakelen: schakel gesprekken door naar een aangewezen nummer, afhankelijk van de criteria.


 

Als u Gesprekken selectief doorschakelen kiest, moet u ten minste één regel voor doorschakelen hebben toegepast om Gesprek doorschakelen te activeren.

6

Wijs het nummer toe waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen. Als u Gesprekken altijd doorschakelen hebt gekozen, klikt u op Opslaan.


 

Als u Altijd doorschakelen of Selectief doorschakelen kiest, schakelt u het selectievakje Verzenden naar voicemail in om alle gesprekken door te schakelen naar een interne voicemail. Het selectievakje Verzenden naar voicemail wordt uitgeschakeld wanneer een extern nummer wordt ingevoerd.

7

Als u Gesprekken selectief doorschakelen kiest, maakt u een regel door te klikken op Wanneer doorschakelen toevoegen of Wanneer niet doorschakelen toevoegen.

8

Maak een regelnaam.

9

Voor Wanneer doorschakelen of Wanneer niet doorschakelen selecteert u een Bedrijfsplanning en Vakantieplanning in het vervolgkeuzemenu.

10

Selecteer voor Doorschakelen naar minimaal één optie uit Standaardtelefoonnummer of voeg een ander telefoonnummer toe.

11

Selecteer voor Gesprekken van de optie Elk nummer of Geselecteerde nummers met ten minste één optie uit het volgende:

 • Elk nummer: schakelt alle gesprekken in de opgegeven regel door.

 • Elk privénummer:schakelt gesprekken van privénummers door.

 • Niet-beschikbare nummers: schakelt gesprekken van niet-beschikbare nummers door.

 • Specifieke nummers toevoegen: schakelt gesprekken door van maximaal 12 nummers die u definieert.

12

Selecteer voor Gesprekken naar een nummer of alternatief nummer in het vervolgkeuzemenu, zodat gesprekken worden doorgeschakeld wanneer een gesprek naar dit nummer in uw organisatie dat u definieert wordt ontvangen.

13

Klik op Opslaan.

De volgende stappen

Nadat een regel is gemaakt, kunt u een regel in- of uitschakelen met behulp van de schakelaar naast de regel in de tabel. U kunt een regel ook op elk moment wijzigen of verwijderen door op Bewerken of te klikken.

Omleidingspatroon bewerken

U kunt het gespreksomleidingspatroon van uw bestaande gesprekswachtrij wijzigen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij en selecteer de gesprekswachtrij die u wilt bewerken in de lijst.

3

Klik in het deelvenster naast Gespreksomleiding op het toegewezen gespreksomleidingspatroon.

Overloopinstellingen bewerken

De overloopinstellingen bepalen hoe uw overloopgesprekken worden afgehandeld wanneer de gesprekswachtrij vol raakt.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij en selecteer de gesprekswachtrij die u wilt bewerken in de lijst.

3

Klik in het deelvenster naast Overloopinstellingen op Beheren.

4

Schakel de selectievakjes naast de volgende instellingen in of uit om deze in of uit te schakelen:

 • Beltoon afspelen voor bellers wanneer het gesprek is ingesteld op een beschikbare agent
 • Bellerstatistieken opnieuw instellen bij plaatsing in wachtrij
5

Kies hoe u nieuwe gesprekken wilt afhandelen wanneer de wachtrij vol is:

 • Bezet-behandeling uitvoeren: de beller hoort een snelle bezettoon.

 • Beltoon wordt afgespeeld totdat de beller ophangt: de beller hoort de telefoon overgaan totdat hij/zij de verbinding verbreekt.

 • Doorverbinden naar telefoonnummer: voer het nummer in waarnaar u overloopgesprekken wilt doorverbinden.

6

Schakel de selectievakjes naast de volgende instellingen in of uit om deze in of uit te schakelen:

 • Overloop inschakelen nadat gesprekken x seconden in de wacht staan: met deze optie kunt u een wachttijd (in seconden) invoeren voor bellers. Zodra deze wachttijd voor de beller is bereikt, wordt de overloopbehandeling geactiveerd.

 • Aankondiging afspelen vóór verwerking van overloop: als deze optie is uitgeschakeld, horen de bellers de wachtrijmuziek totdat het gesprek wordt beantwoord.

7

Klik op Opslaan.

Instellingen voor niet-beantwoorde gesprekken bewerken

Gebouncete gesprekken zijn gesprekken die zijn verzonden naar een beschikbare agent, maar de agent heeft het gesprek niet beantwoord. Deze gesprekken worden vervolgens weer in de wachtrij geplaatst bovenaan alle gesprekken in de wachtrij. U kunt bewerken hoe niet-beantwoorde gesprekken worden afgehandeld.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij en selecteer de gesprekswachtrij die u wilt bewerken in de lijst.

3

Klik in het deelvenster naast Niet-beantwoorde gesprekken op Beheren.

4

Selecteer de schakelaar naast een van de volgende opties om de instelling in of uit te schakelen:

 • Gesprekken bouncen na ingesteld aantal keren overgaan: als deze optie is geselecteerd, voert u het aantal keren overgaan in.

 • Bouncen als agent niet beschikbaar is

 • Agent waarschuwen als een gesprek een bepaalde tijd in de wachtrij staat: als deze optie is geselecteerd, voert u de wachttijd in seconden in.

 • Bouncen als een gesprek een bepaalde tijd in de wachtrij staat: als deze optie is geselecteerd, voert u de wachttijd in seconden in.

5

Schakel Afwijkende beltoon in of uit voor niet-beantwoorde gesprekken.

Indien ingeschakeld, kiest u het belpatroon in het vervolgkeuzemenu.
6

Klik op Opslaan.

Instellingen voor terugbellen bewerken

Hiermee kunnen bellers worden teruggebeld op het opgegeven telefoonnummer wanneer hun oorspronkelijke positie in de wachtrij wordt bereikt. Het telefoonnummer wordt geverifieerd met het beleid van een locatie voor uitgaande gesprekken.

Voordat u begint

U kunt de functie Terugbellen alleen gebruiken als het Bericht geschatte wachttijd voor gesprekken in wachtrij is ingeschakeld.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en klik op Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij en selecteer de gesprekswachtrij die u wilt bewerken in de lijst.

3

Klik in het deelvenster naast Terugbellen op Beheren.

4

Schakel de optie Terugbellen in.

5

Voer de Geschatte minimumtijd voor terugbeloptie in minuten in. Hiermee wordt bepaald bij welke geschatte wachttijd de beller de terugbeloptie krijgt.

6

Schakel het selectievakje Prompt met internationaal terugbelnummer toestaan in. Hierdoor kunnen internationale gebruikers die willen worden teruggebeld hun landcode invoeren. De terugbelnummers worden gevalideerd met het beleid van een locatie voor uitgaande gesprekken.

7

Klik op Opslaan.