Vidarebefordra samtal

Det går att vidarebefordra alla inkommande samtal beroende på en uppsättning kriterier som du har definierat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö och välj sedan den samtalskö du vill redigera i listan.

3

Klicka på Samtalsvidarekoppling i sidopanelen.

4

Aktivera funktionen Samtalsvidarekoppling.

5

Välj något av följande alternativ:

 • Vidarekoppla alltid samtal– Vidarebefordra alltid samtal till ett anvisat nummer.

 • Vidarekoppla samtal selektivt– Vidarebefordra samtal till ett anvisat nummer beroende på kriterierna.


 

Om du väljer Vidarekoppla samtal selektivt måste du ha minst en tillämpad vidarebefordringsregel för att vidarebefordran ska vara aktivt.

6

Tilldela numret som du vill vidarebefordra samtal till. Om du har valt Vidarekoppla alltid samtal klickar du på Spara.


 

När du väljer Vidarekoppla alltid eller Vidarekoppla selektivt markerar du kryssrutan Skicka till röstbrevlåda för att vidarebefordra alla samtal till en intern röstbrevlåda. Kryssrutan Skicka till röstbrevlåda inaktiveras när ett externt nummer anges.

7

Om du väljer Vidarekoppla samtal selektivt skapar du en regel genom att klicka på Lägg till när samtal ska vidarekopplas eller Lägg till när samtal inte ska vidarekopplas.

8

Skapa ett regelnamn.

9

För När samtal ska vidarekopplas eller När samtal inte ska vidarekopplas väljer du Schema för kontorstid och Semesterschema i den nedrullningsbara menyn.

10

För Vidarekoppla till väljer du minst ett alternativ från Standardtelefonnummer eller lägger till ett annat telefonnummer.

11

För Samtal från väljer du Valfritt telefonnummer eller Valda nummer med minst ett av följande alternativ:

 • Valfritt telefonnummer– Vidarebefordrar alla samtal i den angivna regeln.

 • Valfria privata nummer– Vidarebefordrar samtal från privata nummer.

 • Valfria otillgängliga nummer– Vidarebefordrar samtal från otillgängliga nummer.

 • Lägg till specifika nummer– Vidarebefordrar samtal från upp till 12 nummer som du definierar.

12

För Samtal till väljer du ett nummer eller ett alternativt nummer i den nedrullningsbara menyn så att samtal vidarebefordras när ett samtal tas emot till detta nummer inom organisationen som du definierar.

13

Klicka på Spara.

Nästa steg

När en regel väl har skapats kan du aktivera eller inaktivera en regel genom att använda växlingsknappen bredvid regeln i tabellen. Du kan även när som helst ändra eller ta bort en regel genom att klicka på Redigera eller .

Redigera routningsmönster

Du kan ändra mönstret för samtalsomkoppling för din befintliga samtalskö.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö och välj sedan den samtalskö du vill redigera i listan.

3

Klicka på det tilldelade mönstret för samtalsomkoppling i sidopanelen bredvid Samtalsroutning.

Redigera inställningar för buffertspill

Inställningarna för buffertspill avgör hur överskridna samtal hanteras när samtalskön är full.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö och välj sedan den samtalskö du vill redigera i listan.

3

Klicka på Hantera i sidopanelen, bredvid Inställningar för buffertspill.

4

Markera eller avmarkera rutorna bredvid följande inställningar för att aktivera eller inaktivera dem:

 • Spela upp ringsignal för uppringare när deras samtal vidarebefordras till en tillgänglig agent
 • Återställ uppringarens statistik vid plats i kön
5

Välj hur nya samtal ska hanteras när kön är full:

 • Hantera upptagen– Uppringaren hör en snabb upptagetton.

 • Spela upp ringsignal tills uppringaren lägger på– Uppringaren hör en ringsignal tills de lägger på.

 • Överför till telefonnummer– Ange numret du vill överföra överskridna samtal till.

6

Markera eller avmarkera rutorna bredvid följande inställningar för att aktivera eller inaktivera dem:

 • Aktivera överspill när samtal har väntat i x sekunder– Med det här alternativet kan du ange en väntetid (i sekunder) för uppringare. När uppringaren når denna väntetid aktiveras hantering av buffertspill.

 • Spela upp meddelande innan överspill hanteras– Om detta alternativ är inaktiverat hör uppringaren parkeringsmusik tills samtalet besvaras av en användare.

7

Klicka på Spara.

Redigera inställningar för returnerade samtal

Returnerade samtal är samtal som skickades till en tillgänglig agent, men agenten svarar inte. Dessa samtal placeras sedan i kön igen, först bland alla köade samtal. Du kan redigera hur returnerade samtal hanteras.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö och välj sedan den samtalskö du vill redigera i listan.

3

Klicka på Hantera i sidopanelen bredvid Returnerade samtal.

4

För att aktivera eller inaktivera en inställning väljer du växlingsknappen intill valfritt alternativ:

 • Returnera samtal efter det inställda antalet ringningar– Om detta alternativ är valt anger du antal ringningar.

 • Returnera om agenten inte är tillgänglig

 • Meddela agent om samtal har parkerats under en angiven väntetid– Om detta alternativ är valt anger du väntetiden i sekunder.

 • Returnera om samtal har parkerats under en angiven väntetid– Om detta alternativ är valt anger du väntetiden i sekunder.

5

Aktivera eller inaktivera Distinkt ringsignal för returnerade samtal.

Om detta är aktiverat väljer du ringmönstret i den nedrullningsbara menyn.
6

Klicka på Spara.

Redigera inställningar för återuppringning

Låter uppringare ta emot en återuppringning till telefonnumret som angetts när de når sin ursprungliga plats i kön. Telefonnumret verifieras mot en plats utgående samtalspolicy.

Innan du börjar

Du kan endast använda återuppringningsfunktionen om meddelandet Beräknat väntemeddelande för köade samtal är aktiverat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och klickar på Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö och välj sedan den samtalskö du vill redigera i listan.

3

Klicka på Hantera i sidopanelen, bredvid Återuppringning.

4

Aktivera alternativet Återuppringning.

5

Ange Minsta beräknade tid för alternativet återuppringning i minuter. Detta avgör vid vilken beräknad väntetid som uppringaren får återuppringningsalternativet.

6

Markera kryssrutan Tillåt uppmaning om internationellt telefonnummer för återuppringning. Detta gör det möjligt för internationella användare som vill bli uppringda att ange sin landskod. Uppringningsnumren valideras sedan mot platsens policy för utgående samtal.

7

Klicka på Spara.