Hívások átirányítása

Az összes bejövő hívást az Ön által meghatározott feltételektől függően továbbíthatja.

1

A(z) https://admin.webex.com ügyfélnézetéből lépjen a Szolgáltatások menübe és válassza a Hívás > Funkciók lehetőséget.

2

Kattintson a Hívásvárakoztatási sor elemre, majd válassza ki a listából a szerkeszteni kívánt hívásvárakoztatási sort.

3

Az oldalsó panelen kattintson a Hívásátirányítás elemre.

4

Kapcsolja be a Hívásátirányítás funkciót.

5

Válasszon az alábbi beállítások közül:

 • Mindig irányítsa át a hívásokat – Mindig irányítsa át a hívásokat egy kijelölt számra.

 • Hívások szelektív átirányítása – A hívások átirányítása egy kijelölt számra a feltételektől függően.


 

Ha úgy dönt Hívások szelektív továbbítása , akkor legalább egy átirányítási szabállyal kell rendelkeznie ahhoz, hogy a hívásátirányítás aktív legyen.

6

Rendelje hozzá azt a számot, amelyre át szeretné irányítani a hívásokat. Ha a Mindig irányítsa át a hívásokat lehetőséget választotta, kattintson a Mentés gombra.


 

Az Állandó átirányítás vagy a Szelektív átirányítás lehetőség kiválasztásakor jelölje be a Küldés hangpostára jelölőnégyzetet, ha minden hívást belső hangpostára kíván továbbítani. A Küldés hangpostára jelölőnégyzet le van tiltva, ha külső számot ad meg.

7

Ha a Hívások szelektív átirányítása lehetőséget választja, hozzon létre egy szabályt az Adja meg, mikor legyen átirányítva a hívás vagy az Adja meg, mikor ne legyen átirányítva a hívás lehetőséget választva.

8

Szabálynév létrehozása.

9

A Mikor legyen átirányítva vagy Mikor ne legyen átirányítva lehetőség megadásához válassza ki a Munkaidő ütemezése és az Ünnepnap ütemezése elemeket a legördülőmenüből.

10

Az Átirányítás címzettje megadásához szükséges legalább egy Alapértelmezett telefonszám, vagy egy Eltérő telefonszám.

11

A Hívások innen lehetőséghez, szükséges egy Bármilyen telefonszám vagy Bizonyos telefonszámok legalább egy alábbi beállítással:

 • Bármely szám – Átirányítja a megadott szabály összes hívását.

 • Bármely privát szám – Átirányítja a privát számokról érkező hívásokat.

 • Bármely nem elérhető szám – Átirányítja a nem elérhető számokról érkező hívásokat.

 • Adott számok hozzáadása – Legfeljebb 12, Ön által meghatározott számról irányítja át a hívásokat.

12

A Hívások címzettje beállítás esetén válasszon ki egy számot vagy másodlagos számot a legördülőmenüből, hogy a hívások továbbításra kerüljenek, ha egy hívás erre a szervezeten belüli, Ön által meghatározott számra érkezik.

13

Kattintson a Mentés lehetőségre.

A szelektív hívástovábbításra létrehozott szabályok feldolgozása a következő feltételek szerint történik:
 • A szabályok a táblázatban szabálynév karakterek szerint vannak rendezve. Példa: 00_rule , 01_rule és így tovább.

 • A „Nem továbbítandó” szabály mindig elsőbbséget élvez a „Továbbítás” szabállyal szemben.

 • A szabályok feldolgozása a táblázatban szereplő sorrend alapján történik.

 • Több szabályt is létrehozhat. Ha azonban egy szabály teljesül, a rendszer már nem ellenőrzi a következő szabályt. Ha azt szeretné, hogy az adott szabály először ellenőrizzen, javasoljuk, hogy frissítse a szabály nevét számokkal. Például: Ha azt szeretné, hogy az ünnepekre vonatkozó szabály a zárva tartási szabály előtt ellenőrizzen, akkor nevezze el a szabályt: 01-Ünnep és 02-Zárva.

Ha többet szeretne megtudni az alapvető funkciókról és a szelektív átirányítási példákról, lásd: Hívástovábbítás szelektív konfigurálása Webex Calling .

Mi a következő teendő

A szabály létrehozása után engedélyezheti vagy letilthatja a szabályt a táblázatban a szabály melletti csúszkával. A szabályokat bármikor módosíthatja vagy törölheti a Szerkesztés vagy a(z) beállítással.

Útválasztási minta szerkesztése

Módosíthatja a meglévő hívásvárakoztatási sor hívásirányítási szabályát.

1

A(z) https://admin.webex.com ügyfélnézetéből lépjen a Szolgáltatások menübe és válassza a Hívás > Funkciók lehetőséget.

2

Kattintson a Hívásvárakoztatási sor elemre, majd válassza ki a listából a szerkeszteni kívánt hívásvárakoztatási sort.

3

Az oldalsó panelen, a Hívásátirányítás elem mellett kattintson a hozzárendelt hívásirányítási szabályra.

4

Szerkessze a következő beállításokat:

 • Prioritásalapú
  • Körkörös – Végighalad az összes ügynökön az utolsó ügynök után, aki hívást fogadott. Hívásokat küld a következő elérhető, hívásvárakoztatási sorban levő ügynöknek.

  • Fentről lefelé – Hívások küldése sorban az ügynökök listája alapján, mindig fentről kezdve.

  • Leghosszabb ideje tétlen – Hívások küldése annak az ügynöknek, aki a leghosszabb ideje tétlen. Ha nem válaszolnak, akkor a következő ügynökhöz lép, aki a második leghosszabb ideig tétlenkedett, és így tovább, amíg nem fogadják a hívást.

  • Súlyozott —A hívásokat a hívásvárakoztatási sor profilban az egyes ügynökökhöz rendelt százalékok alapján küldi el az ügynököknek (legfeljebb 100%).

  • Egyidejű – Egyszerre küld hívásokat a hívásvárakoztatási sorban lévő összes ügynöknek.

 • Képesítésalapú

   
  Amikor a készségalapú hívásátirányítás választja, alapértelmezés szerint ügynökök készségszinttel 1 (Legmagasabb képzettségi szint) hozzáadódnak, és az útválasztás csak a képzettségi szint alapján történik (1 a legmagasabb és 20 a legalacsonyabb képzettségi szint). Ha egynél több ügynök rendelkezik azonos képzettségi szinttel, akkor a kiválasztott útválasztási mintát (Kör alakú/Felülről lefelé/Leghosszabb) követi a rendszer, hogy megoldja a következő ügynök kiválasztásáról szóló vitát a hívásátirányítás.
  • Körkörös – Végighalad az összes ügynökön az utolsó ügynök után, aki hívást fogadott. Hívásokat küld a következő elérhető, hívásvárakoztatási sorban levő ügynöknek.

  • Fentről lefelé – Hívások küldése sorban az ügynökök listája alapján, mindig fentről kezdve.

  • Leghosszabb ideje tétlen – Hívások küldése annak az ügynöknek, aki a leghosszabb ideje tétlen. Ha nem válaszolnak, akkor a következő ügynökhöz lép, aki a második leghosszabb ideig tétlenkedett, és így tovább, amíg nem fogadják a hívást.

5

Kattintson a Mentés lehetőségre.

Túlcsordulási beállítások szerkesztése

A túlcsordulási beállítások határozzák meg, hogyan kezeli a rendszer a túlcsorduló hívásokat, amikor a hívásvárakoztatási sor megtelik.

1

A(z) https://admin.webex.com ügyfélnézetéből lépjen a Szolgáltatások menübe és válassza a Hívás > Funkciók lehetőséget.

2

Kattintson a Hívásvárakoztatási sor elemre, majd válassza ki a listából a szerkeszteni kívánt hívásvárakoztatási sort.

3

Az oldalsó panelen, a Túlcsordulási beállítások mellett kattintson a Kezelés elemre.

4

Jelölje be vagy törölje a jelölést a következő beállítások melletti jelölőnégyzetekből az engedélyezéshez vagy a letiltáshoz:

 • Csengőhang lejátszása olyan hívók számára, akiknek a hívása át lett irányítva egy elérhető ügynökhöz
 • Hívóstatisztikák visszaállítása a sorba való bekerülés után
5

Válassza ki, hogyan szeretné kezelni az új hívásokat, ha a sor megtelt:

 • Foglalt kezelés végrehajtása – A hívó fél gyors foglaltsági jelzést hall.

 • Csengetés lejátszása, amíg a hívó le nem teszi – A hívó csengetést hall, amíg nem bontja a vonalat.

 • Átirányítás telefonszámra – Adja meg azt a számot, amelyre át szeretné irányítani a túlcsorduló hívásokat.

6

Jelölje be vagy törölje a jelölést a következő beállítások melletti jelölőnégyzetekből az engedélyezéshez vagy a letiltáshoz:

 • Túlcsordulás engedélyezése x másodperc után – Ezzel a beállítással megadhatja a hívók várakozási idejét (másodpercben). Amint a hívó elérte ezt a várakozási időt, a túlcsordulás kezelése aktiválódik.

 • Közlemény lejátszása túlcsordulás feldolgozása előtt – Ha ez a beállítás le van tiltva, a hívók addig fogják hallani a várakozási zenét, amíg egy felhasználó nem fogadja a hívást.

7

Kattintson a Mentés lehetőségre.

Visszadobott hívások beállításainak szerkesztése

A visszadobott hívások azok, amelyeket egy elérhető ügynöknek küldtek, de az ügynök nem válaszol. Ezek a hívások ezután visszakerülnek az összes várakoztatott hívás elé. Szerkesztheti a visszadobott hívások kezelésének módját.

1

A(z) https://admin.webex.com ügyfélnézetéből lépjen a Szolgáltatások menübe és válassza a Hívás > Funkciók lehetőséget.

2

Kattintson a Hívásvárakoztatási sor elemre, majd válassza ki a listából a szerkeszteni kívánt hívásvárakoztatási sort.

3

Az oldalsó panelen, a Visszadobott hívások mellett kattintson a Kezelés elemre.

4

Válassza az alábbi lehetőségek melletti csúszkát a beállítás engedélyezéséhez vagy letiltásához:

 • Hívások visszadobása megadott számú csengetés után – Ha ez a beállítás van bejelölve, adja meg a csengetések számát.

 • Visszadobás, ha az ügynök nem érhető el

 • Ügynök értesítése, ha a hívás megadott ideig várakoztatva van – Ha ez a beállítás van bejelölve, adja meg a várakozási időt másodpercben.

 • Visszadobás, ha a hívás megadott ideig várakoztatva van – Ha ez a beállítás van bejelölve, adja meg a várakozási időt másodpercben.

5

Engedélyezze vagy tiltsa le a megkülönböztető csengetést a visszadobott hívásokhoz.

Ha engedélyezve van, válassza ki a csengetési mintát a legördülőmenüből.
6

Kattintson a Mentés lehetőségre.

Visszahívási beállítások szerkesztése

A visszahívás opció lehetővé teszi, hogy a hívó felek visszahívást kapjanak a megadott telefonszám , amikor elérik az eredeti pozíciójukat a sorban. A telefonszámot a rendszer a helyszín kimenő hívásokra vonatkozó szabályzata alapján ellenőrzi.

Mielőtt elkezdené

A visszahívás funkció csak akkor használható, ha a Várakozási üzenet becsült száma várakozósorban lévő hívásoknál engedélyezve van.

1

A(z) https://admin.webex.com ügyfélnézetéből menjen a Szolgáltatások, menübe és kattintson a Hívás > Funkciók lehetőségre.

2

Kattintson a Hívásvárakoztatási sor elemre, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt hívásvárakoztatási sort a listából.

3

Az oldalsó panelen, a Visszahívás mellett kattintson a Kezelés elemre.

4

Kapcsolja be a Visszahívás opciót.

5

Adja meg Minimális becsült idő visszahívás opcióhoz beállítást percben. Ez határozza meg, hogy a hívó becsült várakozási idő kapja meg a visszahívási opciót.

6

Jelölje be a Nemzetközi visszahívásiszám-kérés engedélyezése jelölőnégyzetet. Ez lehetővé teszi, hogy a visszahívást kérő nemzetközi felhasználók megadják országkódjukat. A visszahívási számot a helyszín kimenő hívásokra vonatkozó szabályzata alapján ellenőrzik.

7

Kattintson a Mentés lehetőségre.