Innan du börjar

Med den här funktionen skickas personlig information till en annan organisation, inklusive namn, nummer och plats för personen som gjorde nödsamtal. Se till att dina användare är medvetna om detta innan du aktiverar den här funktionen.

E-postmeddelandet som genereras finns endast på engelska. Översättning av e-postaviseringar med nödsamtal stöds för närvarande inte.

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till Översiktoch klickar på samtal .

Du är korslänkad i samtals administrations portalen där du kan avsluta konfigurationen från företags profilen. > Nödsamtal. Mer information finns under samtal Admin Portal – meddelande om nödsamtal.