Mitt namn visas två gånger i deltagarlistan

Mitt namn visas två gånger i deltagarlistan.

Användare av videoslutpunkt visas mer än en gång i listan över deltagare.

En deltagares namn visas två gånger i deltagarlistan.

Användare visas i deltagarlistan två gånger

Obs! CMR Cloud har bytt namn till Cisco Webex-videoplattform. Vissa länkar och text kan fortfarande hänvisa till CMR Cloud, men information bör fortfarande gälla för tjänsten som bytt namn.

Orsak:Det här problemet är normalt om en videoslutpunktsanvändare ansluter till ljudkonferens använder videosamtal Tillbaka.


Lösning:

Cisco Webex-videoplattform 3.0 introducerade en ny funktion som kallas videosamtal Back. Nu kan en användare använda Ring mitt videosystem i en Webex Meeting.

När en användare ansluts från en slutpunkt med uppringning, visas användaren två gånger i deltagarlistan. Den första posten är Webex-profilen eller Webex-användarnamnet och den andra posten är användarens videosystem. Videosystemet har ljudet anslutet till det. Trots att du visas två gånger i deltagarlistan är båda användarna sammanlänkade. Ändringar av antingen användare i listan, t.ex. avstängning eller avvisande av ljud, påverkar en enda videoslutpunktsanvändare som kommer att stängas av eller kopplas bort från mötet. Alla åtgärder som vidtas för en användare påverkar båda användarna i listan.

Se följande exempel:

Listningen av de två deltagarna är normalt och motsvarar faktiskt den enda videoslutpunktsanvändaren.

Var den här artikeln användbar?