Detta är ett exempel på felmeddelande:

När du klickar på felet visas ett mer detaljerat meddelande, vanligtvis inklusive en föreslagen korrigering.


 
För ett allmänt anslutningsproblem kontrollerar du nätverksstatusen för att tillhandahålla åtgärder som antingen Reconnect eller hälsokontroller.

Ta reda på vilken samtalstjänst du har om du inte är säker på vilket alternativ du ska expandera.

Följande tabell visar inloggningsfel som du kan se när du öppnar telefontjänster via Webex-appen. När du ser ett sådant fel kan du prova ett av följande:

  • Starta en ny session i telefontjänstinställningarna i SSO-miljöer.

  • I andra miljöer än SSO öppnar du telefontjänstens inställningar och loggar in igen.

Om felet kvarstår när du loggar in delar du felkoden och den här artikeln med samtalsadministratören eller IT Help Desk.

Felkod

Meddelanden

Buggfix

Okänd = 1Okänt fel: 1000:1

För SSO-miljöer ska du starta en ny session i telefontjänstinställningarna.

För andra miljöer än SSO öppnar du telefontjänstens inställningar och loggar in igen.

Okänt fel i startfunktionsuppsättning = 2Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:2
FunktionsuppsättningEj etablerad = 3Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:3
Okändautentiserare = 4Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:4
Felläsningskonfiguration = 6Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:6
OgiltigStartup-hanterare-status = 7Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:7
Ogiltigt livscykeltillstånd = 8Registrering av telefontjänsten misslyckades. Fel:1000:8
KonfigurationsändringUtloggning = 99Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:99
KonfigureraÄndraåterställning = 100Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:100
Ogiltigt certifikatavvisades = 101Din anslutning till servern har avvisats på grund av ett ogiltigt certifikat. Fel: 1000:101
SSOP-åldersbelastningsfel = 400Det går inte att läsa in SSO-webbläsarsidan. Försök igen senare. Fel: 1000:400
SSOS-tart-sessionsfel = 500Det gick inte att starta en ny SSO-session. Försök igen. Fel: 1000:500
SSOU nknownError = 600Det går inte att läsa in SSO-webbläsarsidan. Försök igen. Fel: 1000:600
SSOC ancellad = 601Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:601
SSOW ebexCloud-fel = 602Det gick inte att starta en ny SSO-session. Försök igen. Fel: 1000:602
SSOC-ertifikatfel = 603Det går inte att starta en ny session på grund av ett certifikatproblem. Kontakta din administratör. Fel: 1000:603
SSOI ogiltiganvändarväxling = 604Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:604
SSOW hoAm IF ailure = 605Det gick inte att starta en ny session. Försök att logga in på din telefontjänst igen. Fel: 1000:605
SSOS-utgången = 606Din session har upphört. Försök att logga in på din telefontjänst igen. Fel: 1000:606
SSOEdge-konfiguration krävs = 607Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:607
Ogiltigt webbläsarsvar = 608Din session har upphört. Försök att logga in på din telefontjänst igen. Fel: 1000:608
Inloggningsuppgifterkrävs = 611Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:611
Gemensamidentitetsetableringsanvändare = 701Registrering av telefontjänsten misslyckades. Fel:1000:701
Fel på tjänstensupptäckt = 1001Det går inte att hitta telefontjänsten. Kontrollera telefontjänstinställningarna. Fel: 1000:1001
Fel på tjänstensupptäcktAutentisering = 1002Felaktigt användarnamn eller lösenord. Fel: 1000:1002
Tjänstensupptäckt kan inteanslutatillCucmserver = 1003Det går inte att kommunicera med Unified CM-servern. Kontrollera telefontjänstinställningarna. Fel: 1000:1003
TjänsteupptäcktNoCucm-konfiguration = 1004Det går inte att hitta telefontjänsten. Kontrollera telefontjänstinställningarna. Fel: 1000:1004
TjänsteupptäcktInga SRVR-ekorder hittades = 1005Det går inte att hitta SRV-posten. Kontrollera telefontjänstinställningarna. Fel: 1000:1005
TjänsteupptäcktKan inteanslutatillEdge = 1006Det går inte att kommunicera med servern. Kontrollera telefontjänstinställningarna. Fel: 1000:1006
TjänsteupptäcktIngen nätverksanslutning = 1007Du är inte ansluten till internet. Kontrollera nätverksinställningarna. Fel: 1000:1007
CertificateUntrustedService Discovery Certificate = 1008Det gick inte att hitta någon tjänst på grund av ett ej pålitligt certifikat från servern. Fel: 1000:1008
PrimärAuth Changed för tjänsteupptäckt = 1009Din administratör har ändrat konfigurationen. Om du förlorar anslutningen kan du behöva logga in på dina telefontjänster igen. Fel: 1000:1009
TjänsteupptäcktIngenanvändarsökning = 1010Din kontokonfiguration är ogiltig. Kontakta din administratör. 1000:1010
Anslutningenmisslyckades medMRAP-olja = 1100Telefontjänsten misslyckades på grund av MRA-policyinställningen. Fel: 1000:1100
Behörighetsläge för tjänsteupptäcktÄndrat = 1012Telefontjänsten har kopplats från på grund av en ändring i behörighetsläget. Försök att starta om Webex-appen. Fel: 1000:1012
TjänsteupptäcktHomekluster har ändrats = 1013Telefontjänsten har kopplats från eftersom ditt hemkluster för Unified CM har ändrats. Försök att starta om Webex-appen. Fel: 1000:1013
Tabell 1. Felkoder för inloggning

Felkod

Fel

Beskrivning/åtgärd

1000:1014

Policyn för tjänsteidentifieringintetillåten

Webex får inte köras på den här enheten på grund av en policy som har konfigurerats för din organisation i Control Hub.

1000:1015

TjänsteupptäcktplatsDigAnslutningsfel

Webex kunde inte ansluta till CUCM, möjligen på grund av nätverket.

1000:1016

TjänsteupptäcktplatsDinbegäran misslyckades

Webex-begäran till CUCM misslyckades. Det kan förekomma ett HTTP-fel som har assorterats, till exempel 404.

1000:1017

TjänsteupptäcktsservrarDinbegäran misslyckades

Webex kunde inte hämta UDS-servrar från CUCM.

1000:1018

TjänsteupptäcktSSOQ misslyckades

Webex kunde inte fråga om SSO-status från CUCM under lokal anslutning.

1000:1020

ServiceDiscoveryEdgeGetOAuthCbbegäran misslyckades

Webex kunde inte fråga om SSO-status från Expressway under MRA-anslutningen.

1000:1021

ServiceDiscoveryEdgeGetEdgeSSOR EquestMisslyckades

Webex kunde inte hämta SSO-autentisera-URL från Expressway under MRA-anslutningen.

1000:1022

ProxyautentiseringServiceDiscoveryProxy-autentisering misslyckades

Det gick inte att autentisera proxy.

1000:1023

ServiceDiscoveryGetEdgeConfigServiceName UnalienableUnalienable

Webex kunde inte hämta kantkonfiguration från Expressway under MRA-anslutningen.

1000:1024

ServiceDiscoveryGetEdgeConfigogiltigEdge-konfiguration

Webex kan inte parvisa kantkonfigurationen som tagits emot under MRA-anslutningen.

1000:1025

TjänsteupptäcktHämtaEdgeConfigSSLCfel

Webex kunde inte ansluta till Expressway med MRA, möjligen på grund av ett underliggande nätverksproblem.

1000:1026

ServiceDiscovery ManualUCMF LowLocatorfinns redan

Användarens hemkluster har redan konfigurerats manuellt.

1000:1027

ServiceDiscoveryUDSS förvärvareQueryOauktoriserad

UDS-frågan är inte godkänd av CUCM. Det kan finnas ett associerat HTTP-fel, till exempel 401, från CUCM.

1000:1028

ServiceDiscoveryUDSS-erövare Connectionmisslyckades

Webex kunde inte ansluta till UDS-servern.

1000:1029

ServiceDiscoveryUDSS-förvärvare OgiltigURI

URI för UDS-servern är ogiltig.

1000:1030

Begäran om serviceDiscoveryUDSS-uppköpareQueryRequestmisslyckades

Begäran till UDS-serverfrågan misslyckades.

1000:1031

ServiceDiscoveryLocatorUDSU serIdentifierare IdentifierareNotSet

Ingen användaridentifierare.

1000:1032

ServiceDiscoveryLocatorUDSN oHemUDSF ound

Inget hemkluster hittades.

1000:1033

Det gick inte att skapaEnhetsanvändarsökningServiceDiscoveryCreateEnhetsanvändarsökning

Det gick inte att söka upp CUCM-servern

1000:1034

TjänstupptäcktIngentjänstinspelning

Ingen DNS SRV-post.

1000:1035

ServiceDiscoveryTFTPF ileURLSN otSet

Cisco TFTP-tjänsten är inte aktiverad på CUCM-servern.

1000:1036

TjänsteupptäcktTFTPIllegalstatus

TFTP-begäran misslyckades på grund av statusfel.

1000:1037

ServiceDiscoveryTFTPN ofiler tilluppdatering

TFTP-begäran misslyckades på grund av ingen fil.

1000:1038

TjänsteupptäcktVersionsfråga Ingaservrar har konfigurerats

Inga CUCM UDS-servrar hittades.

1000:1039

TjänsteupptäcktTFTPParsedvärdeär tomt

Det gick inte att parsa tftp-responskroppen

1000:1040

TjänsteupptäcktIngenLocator UDS

Det gick inte att fråga om hemklustret för e-post eller användarnamn.

1000:1041

TjänstenUpptäcktSkapaEnhetmisslyckadServerURIE rror

Ingen giltig serverurl för att skapa enhet.

1000:1042

ServerfelSkapandeEnhetMisslyckadesServerfel

Det gick inte att skapa enhet och CUCM svarade med HTTP 500-fel.

1000:1043

SkapandeEnhetMisslyckadMall för tjänsteupptäcktHittades inte

Det gick inte att skapa enhet eftersom ingen enhetsmall hittades i CUCM. CUCM svarade med ett HTTP 600-fel.

1000:1044

TjänstenUpptäcktSkapaEnhetmisslyckadAnknytninginte associerad

Det gick inte att skapa enhet eftersom ingen anknytningsDN är kopplad till användar-ID i CUCM. CUCM svarade med HTTP 601-fel.

1000:1045

Det gick inteatt hämta enheten för att skapa tjänsteupptäckt

Det gick inte att hämta enhetskonfigurationen.

1000:1046

Det gick inte att skapa enhet för tjänsteupptäcktSkapaEnhetUpptäckt

Det gick inte att skapa enhet och CUCM svarade med HTTP 602-fel.

1000:1100

AnslutningenmisslyckadesAvMRAP-oljan

Edge-servern vägrade att tillhandahålla en åtkomsttoken som returnerar HTTP 403.

Kontrollera användarkonfigurationen på Edge-tjänsten och CUCM.

Felkod

Meddelanden

Väntar påKonfigurationsfilVäntar på konfigurationsfil.
IntestartatFunktionsuppsättningen har inte startat.
Inget nätverkDet gick inte att ansluta.
RedogörelseAnslutningsredundans.
FallbackAnslutningsreserv.
Regalla misslyckadesDet gick inte att registrera enheten.
AvstängningNedstängning av anslutningen.
Logga utÅterställAnslutningen återställdes eftersom du loggade ut.
OgiltigainloggningsuppgifterFelaktigt användarnamn eller lösenord.
Ingainloggningsuppgifter har konfigureratsFelaktigt användarnamn eller lösenord. Försök att använda dina inloggningsuppgifter för Jabber.
CTIS HutdownDet går inte att ansluta till servern för integrering av datortelefoni.
CTLR-setListan över betrodda certifikat är inte synkroniserad med TFTP-servern. Kontakta din administratör.
LinjeregistreringmisslyckadesDet går inte att registrera din telefonlinje.
RegistreradannanstansDitt telefontjänstkonto används redan av Jabber eller en annan enhet. Klicka för att logga in på telefontjänsten i Webex Teams.
IngenFjärrdestinationtillgängligDu måste lägga till ett fjärrdestinationsnummer för att fortsätta.
Det gick inte attaktiverafjärrdestinationenDet här fjärrdestinationsnumret används redan. Lägg till ett annat nummer.
IngaCti-servrar har konfigureratsCTI-servern har inte konfigurerats. Kontakta din administratör.
Inga Tftp-servrar har konfigureratsInga TFTP-servrar har konfigurerats. Kontakta din administratör.
TftpKundeinteanslutaDet går inte att nå din telefontjänst. Kontrollera din nätverksanslutning och inställningarna för telefontjänsten. Se hälsokontrollen i appen för mer information.
Ingenenhet har konfigureratsDin administratör har inte konfigurerat din telefontjänst än.
OgiltigkonfigurationDet går inte att hitta servern. Kontrollera telefontjänstinställningarna.
Det gickinte att anslutaDet går inte att nå din telefontjänst. Kontrollera din nätverksanslutning och inställningarna för telefontjänsten. Se hälsokontrollen i appen för mer information.
Enheteninte itjänstDet går inte att ansluta till en enhet. Välj en annan enhet för att ringa samtal.
Tidsgräns för enhetsregTidsgräns för enhetsregistrering uppnåddes.
EnhetRegDeviceredan registreradDu är redan registrerad på den här enheten.
Enhetsregkunde inteanslutaDet går inte att ansluta till telefontjänsten.
EnhetsregistreringIngaenheter hittadesDet går inte att ansluta till telefontjänsten.
Fel på enhetsreg-autentiseringAutentisering av enheten misslyckades.
Enhetsregvaldenhet hittades inteDet går inte att ansluta till telefontjänsten.
Enhetsregvaldlinje hittades inteVald linje hittades inte.
Enhetsregkunde inteöppnaenhetenDet går inte att ansluta till telefontjänsten.
Enhetsregkunde inteöppnalinjenDet går inte att ansluta till telefontjänsten.
EnhetenintegodkändDu har inte behörighet att använda den här enheten.
KataloginloggningintetillåtsDet går inte att ansluta till telefontjänsten på grund av ett konfigurationsfel. Kontakta din administratör.
TLSF-flödeTLS-anslutnings problem
IPläge stämmer inte överensLokalt IP och Unified CM IP-läge stämmer inte överens.
Värdens upplösning misslyckadesDet går inte att lösa serverns värdnamn.
ServerfelServern är för närvarande inte tillgänglig.
KrävLagringshjälperEj tillämpligt
Tidsgränsen för hämtning av enhetskonfigurationTimeoutTidsgränsen för hämtning av telefontjänstens konfigurationsfil uppnåddes.
EdgeIP-läge stöds inteEdge har inte stöd för aktuellt IP-läge.
InaktiveradAvMRAP-oljaDin telefontjänstanslutning tillåts inte av MRA-policyn.

Felkod

Meddelanden

I giltigkonfigurationDet går inte att hitta servern. Kontrollera telefontjänstinställningarna.
I giltigainloggningsuppgifterFelaktigt användarnamn eller lösenord. Försök att logga in på din telefontjänst igen.
Ogiltig tokenOgiltig token. Försök att logga in på din telefontjänst igen.
ServercertifikatavvisadesTjänstcertifikat avvisades. Det går inte att ansluta till telefontjänsten.
KlientcertifikatfelKlientcertifikatfel. Det går inte att ansluta till telefontjänsten.
Ingainloggningsuppgifter har konfigureratsFelaktigt användarnamn eller lösenord. Försök att använda dina inloggningsuppgifter för Jabber.
Det gickinte att anslutaDet går inte att nå din telefontjänst. Kontrollera din nätverksanslutning och inställningarna för telefontjänsten. Se hälsokontrollen i appen för mer information.
OkändDet går inte att nå din telefontjänst. Kontakta din administratör.
SSLCOnnect-felFel med SSL-anslutning.
ucHybridInkompatibilitetDu kan inte använda telefontjänsten när den har aktiverats för samtalstjänsten för hybrid. Kontakta din administratör.

Felkod

Meddelanden

AnsluterRegistrering av telefonienhet pågår …
AnslutningenavslutadesDitt telefontjänstkonto används redan av Jabber eller en annan enhet. Klicka för att logga in på telefontjänsten i Webex-appen för att återansluta.
EdgeNoDeskphoneDin skrivbordstelefonstjänst är inte aktiverad i din miljö. Du måste ansluta till programvarutelefonläge i Webex-appen.
UcHybridInkompetensDu kan inte använda telefontjänsten när den har aktiverats för samtalstjänsten för hybrid. Kontakta din administratör.

Följande tabell visar felkoder för inloggning som kan visas i Webex-appen.


 
Det här är inte en uttömmande lista över felkoder. Tabellen listar endast befintliga felkoder för vilka Webex-appen för närvarande inte ger användaren tydlig inriktning.

Felkod

Felmeddelande

200010

Det gick inte att validera inloggningsuppgifterna som användare obehöriga

200016

Det gick inte att validera inloggningsuppgifterna eftersom sessionen inte hittades

200018

Det gick inte att validera inloggningsuppgifterna när användaren är låst

200019

Det gick inte att validera inloggningsuppgifter som lägg till användare för självaktivering

200022

Kunde inte skicka e-post eftersom användaren är obehörig

200026

Det gick inte att validera e-postmeddelandet på grund av misslyckad förkontroll eller väntande användarfel för partnerorganisationens UUID: {partnerOrgUUID} , Broadoworks UUID : {broadworksUUID} , ConfigSetUUID : {configSetUUID}

200039

Det gick inte att validera e-post som e-post-ID som redan används i en annan organisation

200040

Det gick inte att validera e-postmeddelandet eftersom konfigurationsuppsättningen inte överensstämmer med konfigurationenInställd i kundkonfiguration

200041

Det gick inte att validera e-postmeddelandet eftersom användaren redan har rätt till en annan motstridig tjänst, motstridiga behörigheter

200042

Det gick inte att validera e-postmeddelandet eftersom e-post redan är associerat med ett annat användar-ID

200043

Det gick inte att validera e-postmeddelandet eftersom mappningen av användarkundkonfigurationen är felaktig

200044

Det gick inte att validera e-postmeddelandet eftersom användar-ID redan används på det här klustret

200045

Det gick inte att lägga till användare genom självaktivering eftersom användaren redan är en del av en annan organisation

200046

Det gick inte att lägga till användare genom självaktivering eftersom det finns flera väntande användare med samma användar-ID under samma kluster

200047

Det gick inte att lägga till användare genom självaktivering eftersom användar-ID redan används på det här klustret

200048

Det gick inte att lägga till användare via självaktivering eftersom e-postadressen redan hade etablerats med ett annat användar-ID

200049

Det gick inte att lägga till användare genom självaktivering eftersom användar-ID redan används på det här klustret

200050

Det gick inte att lägga till användare genom självaktivering eftersom etablerings-ID inte överensstämmer med förväntat etablerings-ID för prenumerantens företag

200051

Det gick inte att lägga till användare genom självaktivering som spEnterpriseID som anges i den här begäran konflikter med en tjänsteleverantör eller ett företag som redan tillhandahålls från detta kluster

200054

Det gick inte att validera e-postmeddelandet som region för kundens organisation och partnerorganisationen inte matchar

Följande tabell visar felkoder för telefontjänsternas anslutning som kan visas i Webex-appen.


 
Det här är inte en uttömmande lista över felkoder. Tabellen listar endast befintliga felkoder för vilka Webex-appen för närvarande inte ger användaren tydlig inriktning.

Felkod

Felmeddelande

1000:1

När du klickar på banderollen för telefontjänster visas felkod 1000:1.

Anger i allmänhet att enhetskonfigurationen hämtades, men en inställning kan saknas eller vara felaktig.

Det vanligaste exemplet som har observerats är att SBC-taggar (Session Border Controller) har ställts in felaktigt eller saknas helt. I det här fallet försöker klienten som standard registrera sig till Broad Cloud i stället för till BroadWorks-servern.

1000:1501

Ogiltiga inloggningsuppgifter

1000:1502

Token misslyckades

1000:1503

Obligatorisk utloggning

1000:1504

IPC svarar inte

1000:1505

Fel på enhet vid Broad Works

Detta indikerar vanligtvis att det finns ett problem med att hämta en enhetskonfiguration för användaren. Bekräfta att rätt identitets-/profiltyp tillämpas på användare under Användare > Samtalskontroll > Utseende av delat samtal:

  • För skrivbordsappar bör det vara Business Communicator – PC

  • För mobilappar bör det vara Connect — Mobile

1000:1506

Inloggningsfel

1000:1507

Det gick inte att hämta konfiguration för Broad Works-konfiguration

På BroadCloud- eller BroadWorks-servern kontrollerar du under Grupp > Resurser > Identitets-/enhetsprofiler > Profil > Fil och bekräfta att det finns en giltig konfigurationsfil config-wbx.xml som tillämpas på klienten.

Observera att allt stöd för UCaaS config_wxt.xaml-filer nu har tagits bort.

1000:1508

SSO avbruten