Detta är ett exempel på felmeddelande:

När du klickar på felet visas ett mer detaljerat meddelande, vanligtvis inklusive en föreslagen korrigering.


För ett allmänt anslutningsproblem kontrollerar du nätverksstatusen för att tillhandahålla åtgärder som antingen Reconnect eller hälsokontroller.

Ta reda på vilken samtalstjänst du har om du inte är säker på vilket alternativ du ska expandera.

Felkod

Meddelanden

Buggfix

Okänd = 1 Okänt fel: 1000:1

För SSO-miljöer ska du starta en ny session i telefontjänstinställningarna.

För andra miljöer än SSO öppnar du telefontjänstens inställningar och loggar in igen.

Okänt fel i startfunktionsuppsättning = 2 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:2
FunktionsuppsättningEj etablerad = 3 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:3
Okändautentiserare = 4 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:4
Felläsningskonfiguration = 6 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:6
OgiltigStartup-hanterare-status = 7 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:7
Ogiltigt livscykeltillstånd = 8 Registrering av telefontjänsten misslyckades. Fel:1000:8
KonfigurationsändringUtloggning = 99 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:99
KonfigureraÄndraåterställning = 100 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:100
Ogiltigt certifikatavvisades = 101 Din anslutning till servern har avvisats på grund av ett ogiltigt certifikat. Fel: 1000:101
SSOP-åldersbelastningsfel = 400 Det går inte att läsa in SSO-webbläsarsidan. Försök igen senare. Fel: 1000:400
SSOS-tart-sessionsfel = 500 Det gick inte att starta en ny SSO-session. Försök igen. Fel: 1000:500
SSOU nknownError = 600 Det går inte att läsa in SSO-webbläsarsidan. Försök igen. Fel: 1000:600
SSOC ancellad = 601 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:601
SSOW ebexCloud-fel = 602 Det gick inte att starta en ny SSO-session. Försök igen. Fel: 1000:602
SSOC-ertifikatfel = 603 Det går inte att starta en ny session på grund av ett certifikatproblem. Kontakta din administratör. Fel: 1000:603
SSOI ogiltiganvändarväxling = 604 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:604
SSOW hoAm IF ailure = 605 Det gick inte att starta en ny session. Försök att logga in på din telefontjänst igen. Fel: 1000:605
SSOS-utgången = 606 Din session har upphört. Försök att logga in på din telefontjänst igen. Fel: 1000:606
SSOEdge-konfiguration krävs = 607 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:607
Ogiltigt webbläsarsvar = 608 Din session har upphört. Försök att logga in på din telefontjänst igen. Fel: 1000:608
Inloggningsuppgifterkrävs = 611 Logga in på ditt konto för att använda dina telefontjänster. Fel: 1000:611
Gemensamidentitetsetableringsanvändare = 701 Registrering av telefontjänsten misslyckades. Fel:1000:701
Fel på tjänstensupptäckt = 1001 Det går inte att hitta telefontjänsten. Kontrollera telefontjänstinställningarna. Fel: 1000:1001
Fel på tjänstensupptäcktAutentisering = 1002 Felaktigt användarnamn eller lösenord. Fel: 1000:1002
Tjänstensupptäckt kan inteanslutatillCucmserver = 1003 Det går inte att kommunicera med Unified CM-servern. Kontrollera telefontjänstinställningarna. Fel: 1000:1003
TjänsteupptäcktNoCucm-konfiguration = 1004 Det går inte att hitta telefontjänsten. Kontrollera telefontjänstinställningarna. Fel: 1000:1004
TjänsteupptäcktInga SRVR-ekorder hittades = 1005 Det går inte att hitta SRV-posten. Kontrollera telefontjänstinställningarna. Fel: 1000:1005
TjänsteupptäcktKan inteanslutatillEdge = 1006 Det går inte att kommunicera med servern. Kontrollera telefontjänstinställningarna. Fel: 1000:1006
TjänsteupptäcktIngen nätverksanslutning = 1007 Du är inte ansluten till internet. Kontrollera nätverksinställningarna. Fel: 1000:1007
CertificateUntrustedService Discovery Certificate = 1008 Det gick inte att hitta någon tjänst på grund av ett ej pålitligt certifikat från servern. Fel: 1000:1008
PrimärAuth Changed för tjänsteupptäckt = 1009 Din administratör har ändrat konfigurationen. Om du förlorar anslutningen kan du behöva logga in på dina telefontjänster igen. Fel: 1000:1009
TjänsteupptäcktIngenanvändarsökning = 1010 Din kontokonfiguration är ogiltig. Kontakta din administratör. 1000:1010
Anslutningenmisslyckades medMRAP-olja = 1100 Telefontjänsten misslyckades på grund av MRA-policyinställningen. Fel: 1000:1100
Behörighetsläge för tjänsteupptäcktÄndrat = 1012 Din telefontjänst har kopplats från på grund av en ändring i behörighetsläget. Försök att starta om Webex-appen. Fel: 1000:1012
TjänsteupptäcktHomekluster har ändrats = 1013 Din telefontjänst har kopplats från eftersom hemklustret för Unified CM har ändrats. Försök att starta om Webex-appen. Fel: 1000:1013

Felkod

Meddelanden

Väntar påKonfigurationsfil Väntar på konfigurationsfil.
Intestartat Funktionsuppsättningen har inte startat.
Inget nätverk Det gick inte att ansluta.
Redogörelse Anslutningsredundans.
Fallback Anslutningsreserv.
Regalla misslyckades Det gick inte att registrera enheten.
Avstängning Nedstängning av anslutningen.
Logga utÅterställ Anslutningen återställdes eftersom du loggade ut.
Ogiltigainloggningsuppgifter Felaktigt användarnamn eller lösenord.
Ingainloggningsuppgifter har konfigurerats Felaktigt användarnamn eller lösenord. Försök att använda dina inloggningsuppgifter för Jabber.
CTIS Hutdown Det går inte att ansluta till servern för integrering av datortelefoni.
CTLR-set Listan över betrodda certifikat är inte synkroniserad med TFTP-servern. Kontakta din administratör.
Linjeregistreringmisslyckades Det går inte att registrera din telefonlinje.
Registreradannanstans Ditt telefontjänstkonto används redan av Jabber eller en annan enhet. Klicka för att logga in på telefontjänsten i Webex Teams.
IngenFjärrdestinationtillgänglig Du måste lägga till ett fjärrdestinationsnummer för att fortsätta.
Det gick inte attaktiverafjärrdestinationen Det här fjärrdestinationsnumret används redan. Lägg till ett annat nummer.
IngaCti-servrar har konfigurerats CTI-servern har inte konfigurerats. Kontakta din administratör.
Inga Tftp-servrar har konfigurerats Inga TFTP-servrar har konfigurerats. Kontakta din administratör.
TftpKundeinteansluta Det går inte att nå din telefontjänst. Kontrollera din nätverksanslutning och inställningarna för telefontjänsten. Se hälsokontrollen i appen för mer information.
Ingenenhet har konfigurerats Din administratör har inte konfigurerat din telefontjänst än.
Ogiltigkonfiguration Det går inte att hitta servern. Kontrollera telefontjänstinställningarna.
Det gickinte att ansluta Det går inte att nå din telefontjänst. Kontrollera din nätverksanslutning och inställningarna för telefontjänsten. Se hälsokontrollen i appen för mer information.
Enheteninte itjänst Det går inte att ansluta till en enhet. Välj en annan enhet för att ringa samtal.
Tidsgräns för enhetsreg Tidsgräns för enhetsregistrering uppnåddes.
EnhetRegDeviceredan registrerad Du är redan registrerad på den här enheten.
Enhetsregkunde inteansluta Det går inte att ansluta till telefontjänsten.
EnhetsregistreringIngaenheter hittades Det går inte att ansluta till telefontjänsten.
Fel på enhetsreg-autentisering Autentisering av enheten misslyckades.
Enhetsregvaldenhet hittades inte Det går inte att ansluta till telefontjänsten.
Enhetsregvaldlinje hittades inte Vald linje hittades inte.
Enhetsregkunde inteöppnaenheten Det går inte att ansluta till telefontjänsten.
Enhetsregkunde inteöppnalinjen Det går inte att ansluta till telefontjänsten.
Enhetenintegodkänd Du har inte behörighet att använda den här enheten.
Kataloginloggningintetillåts Det går inte att ansluta till telefontjänsten på grund av ett konfigurationsfel. Kontakta din administratör.
TLSF-flöde TLS-anslutnings problem
IPläge stämmer inte överens Lokalt IP och Unified CM IP-läge stämmer inte överens.
Värdens upplösning misslyckades Det går inte att lösa serverns värdnamn.
Serverfel Servern är för närvarande inte tillgänglig.
KrävLagringshjälper Ej tillämpligt
Tidsgränsen för hämtning av enhetskonfigurationTimeout Tidsgränsen för hämtning av telefontjänstens konfigurationsfil uppnåddes.
EdgeIP-läge stöds inte Edge har inte stöd för aktuellt IP-läge.
InaktiveradAvMRAP-olja Din telefontjänstanslutning tillåts inte av MRA-policyn.

Felkod

Meddelanden

I giltigkonfiguration Det går inte att hitta servern. Kontrollera telefontjänstinställningarna.
I giltigainloggningsuppgifter Felaktigt användarnamn eller lösenord. Försök att logga in på din telefontjänst igen.
Ogiltig token Ogiltig token. Försök att logga in på din telefontjänst igen.
Servercertifikatavvisades Tjänstcertifikat avvisades. Det går inte att ansluta till telefontjänsten.
Klientcertifikatfel Klientcertifikatfel. Det går inte att ansluta till telefontjänsten.
Ingainloggningsuppgifter har konfigurerats Felaktigt användarnamn eller lösenord. Försök att använda dina inloggningsuppgifter för Jabber.
Det gickinte att ansluta Det går inte att nå din telefontjänst. Kontrollera din nätverksanslutning och inställningarna för telefontjänsten. Se hälsokontrollen i appen för mer information.
Okänd Det går inte att nå din telefontjänst. Kontakta din administratör.
Fel på SSLC-onnect Fel med SSL-anslutning.
ucHybridInkompatibilitet Du kan inte använda telefontjänsten när den har aktiverats för samtalstjänsten för hybrid. Kontakta din administratör.

Felkod

Meddelanden

Ansluter Registrering av telefonienhet pågår …
Anslutningenavslutades Ditt telefontjänstkonto används redan av Jabber eller en annan enhet. Klicka för att logga in på telefontjänsten i Webex-appen för att återansluta.
EdgeNoDeskphone Din skrivbordstelefonstjänst är inte aktiverad i din miljö. Du måste ansluta till programvarutelefonläge i Webex-appen.
UcHybridInkompetens Du kan inte använda telefontjänsten när den har aktiverats för samtalstjänsten för hybrid. Kontakta din administratör.

Följande tabell visar inloggningsfelkoder som kan visas i Webex-appen.


Det här är inte en uttömmande lista över felkoder. Tabellen listar endast befintliga felkoder för vilka Webex-appen för närvarande inte ger användaren tydlig inriktning.
Tabell 1.

Felkod

Felmeddelande

200010

Det gick inte att validera inloggningsuppgifterna som användare obehöriga

200016

Det gick inte att validera inloggningsuppgifterna eftersom sessionen inte hittades

200018

Det gick inte att validera inloggningsuppgifterna när användaren är låst

200019

Det gick inte att validera inloggningsuppgifter som lägg till användare för självaktivering

200022

Kunde inte skicka e-post eftersom användaren är obehörig

200026

Det gick inte att validera e-postmeddelandet på grund av misslyckad förkontroll eller väntande användarfel för partnerorganisationens UUID: {partnerOrgUUID} , Broadoworks UUID : {broadworksUUID} , ConfigSetUUID : {configSetUUID}

200039

Det gick inte att validera e-post som e-post-ID som redan används i en annan organisation

200040

Det gick inte att validera e-postmeddelandet eftersom konfigurationsuppsättningen inte överensstämmer med konfigurationenInställd i kundkonfiguration

200041

Det gick inte att validera e-postmeddelandet eftersom användaren redan har rätt till en annan motstridig tjänst, motstridiga behörigheter

200042

Det gick inte att validera e-postmeddelandet eftersom e-post redan är associerat med ett annat användar-ID

200043

Det gick inte att validera e-postmeddelandet eftersom mappningen av användarkundkonfigurationen är felaktig

200044

Det gick inte att validera e-postmeddelandet eftersom användar-ID redan används på det här klustret

200045

Det gick inte att lägga till användare genom självaktivering eftersom användaren redan är en del av en annan organisation

200046

Det gick inte att lägga till användare genom självaktivering eftersom det finns flera väntande användare med samma användar-ID under samma kluster

200047

Det gick inte att lägga till användare genom självaktivering eftersom användar-ID redan används på det här klustret

200048

Det gick inte att lägga till användare via självaktivering eftersom e-postadressen redan hade etablerats med ett annat användar-ID

200049

Det gick inte att lägga till användare genom självaktivering eftersom användar-ID redan används på det här klustret

200050

Det gick inte att lägga till användare genom självaktivering eftersom etablerings-ID inte överensstämmer med förväntat etablerings-ID för prenumerantens företag

200051

Det gick inte att lägga till användare genom självaktivering som spEnterpriseID som anges i den här begäran konflikter med en tjänsteleverantör eller ett företag som redan tillhandahålls från detta kluster

200054

Det gick inte att validera e-postmeddelandet som region för kundens organisation och partnerorganisationen inte matchar

Följande tabell visar felkoder för telefontjänsternas anslutning som kan visas i Webex-appen.


Det här är inte en uttömmande lista över felkoder. Tabellen listar endast befintliga felkoder för vilka Webex-appen för närvarande inte ger användaren tydlig inriktning.
Tabell 2.

Felkod

Felmeddelande

1000:1

När du klickar på banderollen för telefontjänster visas felkod 1000:1.

Anger i allmänhet att enhetskonfigurationen hämtades, men en inställning kan saknas eller vara felaktig.

Det vanligaste exemplet som har observerats är att SBC-taggar (Session Border Controller) har ställts in felaktigt eller saknas helt. I det här fallet försöker klienten som standard registrera sig till Broad Cloud i stället för till BroadWorks-servern.

1000:1501

Ogiltiga inloggningsuppgifter

1000:1502

Token misslyckades

1000:1503

Obligatorisk utloggning

1000:1504

IPC svarar inte

1000:1505

Fel på enhet vid Broad Works

Detta indikerar vanligtvis att det finns ett problem med att hämta en enhetskonfiguration för användaren. Bekräfta att rätt identitets-/profiltyp tillämpas på användare under Användare > Samtalskontroll > Utseende av delat samtal:

  • För skrivbordsappar bör det vara Business Communicator – PC

  • För mobilappar bör det vara Connect — Mobile

1000:1506

Inloggningsfel

1000:1507

Det gick inte att hämta konfiguration för Broad Works-konfiguration

På BroadCloud- eller BroadWorks-servern kontrollerar du under Grupp > Resurser > Identitets-/enhetsprofiler > Profil > Fil och bekräfta att det finns en giltig konfigurationsfil config-wbx.xml som tillämpas på klienten.

Observera att allt stöd för UCaaS config_wxt.xaml-filer nu har tagits bort.

1000:1508

SSO avbruten