Din partnerlogotyp visas endast i fönstret Om. När en kunds logotyp läggs till visas kundens logotyp i navigationsmenyn och i Om-fönstret.

Skapa standardmärkning för alla kundorganisationer

Detta avsnitt talar om för dig hur du ändrar din partnernivå varumärken. Se Varumärkesresultat för användare för mer information om hur dina val ser ut för dina kundersanvändare. Om du ändrar en kundorganisation, se https://help.webex.com/np8ictm/

1

Logga in på Partner Hub (https://admin.webex.com), gå till Inställningar och bläddra till Varumärke.

Det finns två flikar här: "Grundläggande anpassning" och "Avancerad anpassning", med fliken Grundläggande visas som standard. Konfigurera grundläggande ELLER avancerad anpassning – inte båda.

2

Så här konfigurerar du Grundläggande varu varumärken:

 1. Klicka på Använd din egenlogotyp, klicka på inmatningsområdet för att välja en PNG-fil och klicka sedan på Öppna.

  Alla användare ser logotypen på sidan Om. Skrivbordsanvändare ser även logotypen i den vänstra menyraden.

  Om du är en Webex för BroadWorks-partner visas även den här logotypen på din portal för användaraktivering.

 2. Kontrollera anpassad färg i Webex-appen och ange sedan enHexfärg i formatet #FFFFFF .

  Den här inställningen styr bakgrundsfärgen i den vänstra menyraden.

  Om du är en Webex-partner för BroadWorks-partner styr den här inställningen även bakgrunden i användaraktiveringsportalen.

 3. Välj om du vill Aktivera så att alla kunder kan använda sina egna logotyper ochfärger.

 • Markera rutan för att låta alla/alla dina kunder visa sina logotyper och färger för sina användare. Du kan inte inaktivera detta för enskilda kundorganisationer.
 • Rensa rutan för att se till att din logotyp och färg används över alla dina kunder som standard. Du kan åsidosätta inställningen om du vill att enskilda kundorganisationer ska få välja att lägga till sin logotyp och färg.

Det här är de enda varumärkesinställningarna som du kan delegera till kunder.

När du inaktiverar kundvarumärken helt och hållet ser kundadministratörerna inte avsnittet Branding (Varumärke) i sina organisationsinställningar.

3

Så här konfigurerar du avancerad branding:

 1. Välj fliken Avancerad anpassning och klicka sedan på Anpassavarumärke.

  Sidan Varumärke visar fyra flikar: Allmänt, logotyper, färger och supportlänkar.

 2. Ändra inställningarna som passar ditt varumärke.

  Du kan se hur färger används på stationära eller mobila enheter. När du befinner dig på fliken Färger klickar du på knapparna Skrivbord eller Mobil för att förhandsgranska de färger som du har valt.

  Inloggningsknappen visar hur användarens aktiveringsportal använder dessa färger (gäller endast Webex för BroadWorks).

  Se Resultat för varumärke för användare för att se hur användarskärmarna påverkas av dina andra val.

4

Klicka på Publicera ändringar.


 

Den nya varumärkningen blir inte omedelbart synlig för användare vars organisationer befinner sig i olika datacenter i din partnerorganisation. Det finns en daglig uppdatering över datacentren, så det kan ta upp till ett dygn för varumärket att spridas till alla användare.

Åsidosätt standardmärkning för specifika kunder

Ge dina kunder möjlighet att lägga till sin egen företagslogotyp. Deras personer ser logotypen på olika skärmar i Webex tillsammans med Webex-logotypen.

Innan du börjar

Denna uppgift förutsätter att du har inaktiverat kundmärkning som standard. Om du har aktiverat kund varumärken för alla kunder, behöver du inte göra den här åtgärden. Se Skapa standardmärkning för alla kundorganisationer.

1

Logga in på Partner Hubhttps://admin.webex.com(), gå till Kunder.

2

Hitta och klicka på den specifika kunden.

En kundöversiktspanel visas.

3

Växla åsidosättning av kundlogotyp och färg för att låta kunden åsidosätta dina standardinställningar.

I kundmärkningsdelen av översiktspanelen visas även om kunden har valt att använda din logotyp. Partnerlogotyp är aktiverad om de använder din logotyp istället för sin egen.

Nästa steg

Om du hanterar din kunds organisation kan du lägga till deras företags varumärken i Webex Teams.

Lägg till problemrapport på partnernivå och hjälp-URL:er

1

Klicka på Skicka problemrapporter till en anpassad URL, ange din URL och eventuell ytterligare supportinformation.

2

(Valfritt) Klicka på Använd en anpassad hjälp-sida och ange webbadressen till din hjälpsida.

3

Klicka på Spara.

Alla anpassade URL:er som du anger öppna när personer skickar feedback.

Url:erna du angav visas som referens under Felsökning > Status > Supportresurser.

Resultat för varumärkes varumärke för användare

Lista över kontroller för partnervarumärken

Tabell 1. Kontroller för partnervarumärken som användare ser i Webex

Bildreferensnummer

Namninställning

Sökväg till inställningen i Partner Hub

Valet av logotyp påverkar Om-sidan och menyraden (i skrivbordsappen):

 • Använd standardlogotyper för Cisco

 • Använd din egen logotyp

Inställningar > varumärka > Grundläggande anpassning

Anpassad färg i Webex-appen

Inställningar > varumärka > Grundläggande anpassning

Märkning

Namnet du anger blir en del av erbjudandenamnet på Om-sidan, t.ex. "Acme på Cisco Webex"

Inställningar > Varumärkesanpassning > Avancerad anpassning > Visa > Allmänna

Allmän logotyp

Inställningar > Varumärkesanpassning > Avancerade anpassningar > visa > logotyper

S1

Primär färg

Inställningar > Varumärkesanpassning > Avancerad anpassning > Visa > färger

S4

Primär knappfärg

Inställningar > Varumärkesanpassning > Avancerad anpassning > Visa > färger

S2

Navigationsikoner (aktiva)

Inställningar > Varumärkesanpassning > Avancerad anpassning > Visa > färger

S3

Navigationsbrickor

Inställningar > Varumärkesanpassning > Avancerad anpassning > Visa > färger

S5

Anslut till en enhet

Inställningar > Varumärkesanpassning > Avancerad anpassning > Visa > färger

S6

Hyperlänkar

Inställningar > Varumärkesanpassning > Avancerad anpassning > Visa > färger

S7

Indikatorer

Inställningar > Varumärkesanpassning > Avancerad anpassning > Visa > färger

Figur 1. Exempel på färgpalett för skrivbordet
Figur 2. Exempel på mobil- och surfplatta, palett
Tabell 2. Varumärkeslänkar för partner som användare ser i Webex

Bildreferensnummer

Namninställning

Sökväg till inställningen i Partner Hub

1

Servicevillkor

Inställningar > Varumärkesanpassning > Avancerad anpassning > Visa varumärkesanpassning > Support-länkar

2

Sekretesspolicy

Inställningar > Varumärkesanpassning > Avancerad anpassning > Visa varumärkesanpassning > Support-länkar

3

Meddelanden och ansvarsfriskrivningar

Inställningar > Varumärkesanpassning > Avancerad anpassning > Visa varumärkesanpassning > Support-länkar

4

Tredjepartslicenser och information

Inställningar > Varumärkesanpassning > Avancerad anpassning > Visa varumärkesanpassning > Support-länkar

5

Skicka problemrapporter till en anpassad URL

Stöd > inställningar

6

Använd en anpassad hjälp-sida

Stöd > inställningar

Figur 3. Anpassningsbara "Fine print"-länkar och länken för anpassad problemrapport på sidan Om
Sidan Om på Webex Teams
Figur 4. Den anpassningsbara hjälplänken längst ner på sidan

Listan över kund åsidosätter

Om du tillåter att kunder åsidosätter din partnervarumärke kan de ändra följande och var:

Tabell 3. Inställningar för kundvarumärken som användare ser i Webex

Namninställning

Sökväg till inställningen i Partner Hub

Logotypval, påverkar Om-sidan för alla appar och menyfältet (i skrivbordsappen):

 • Använd en partnerlogotyp

 • Använd din egen logotyp

Inställningar > varumärka > Grundläggande anpassning

Anpassad färg i Webex-appen (motsvarande primär färg i Advanced paletten)

Inställningar > varumärka > Grundläggande anpassning


Om du har lagt till avancerad anpassning kommer kundadministratörer att se en skrivskyddad visning av varumärkesinställningarna i Control Hub.