Schemalägg möten från ett av dina utrymmen..

Du kan schemalägga ett möte i Microsoft Outlook med Webex för Windows eller Mac om du har Microsoft Outlook installerat. Antingen måste administratören konfigurera ditt konto med kalendertjänsten för hybrid så att du kan schemalägga möten på det här sättet eller så måste du välja Microsoft Outlook som standardschemaläggere för möten.

1

Klicka på Schemalägg i utrymmet.


 

Här hittar du alla möten som är schemalagda i utrymmet. Mer information finns i Visa kommande möten för ett utrymme i Cisco Webex.

2

Välj Schemalägg ett möte.

Webex öppnar en kalender inbjudning i Microsoft Outlook som automatiskt inkluderar e-postadresser för alla i utrymmet, utrymmets namn som ämne och "@webex:utrymme" i platsfältet. Beroende på inställningarna kan inbjudan även innehålla en länk för att delta i mötet, delta via telefonalternativ och en videoadress så att personer kan delta från alla standardbaserade videosystem.

3

Ange datum, tid och annan information som du vill inkludera.

4

Lägg till ett Cisco Webex-rum eller en Cisco Webex-skrivbordsenhet genom att välja Schemaläggningsassistenten > Lägg till rum i Windows eller Schemaläggning eller Hitta rum och sedan Lägg till rum på Mac och sedan lägga till rummet eller skrivbordsenheterna som du vill inkludera.

Då visas en Delta-knapp på enheten 5 minuter innan mötet startar.

 
Administratören måste konfigurera ditt konto med Cisco Webex kalendertjänst för hybrid så att du kan schemalägga rumsenheter på detta sätt. Om du inte kan lägga till ett rum eller en skrivbordsenhet, eller om du inte ser Delta före mötet kontaktar du din administratör.
5

Skicka mötesförfrågan.

Du kan schemalägga ett möte i Google Kalender med Webex för Windows eller Mac. Administratören måste konfigurera ditt konto med kalendertjänsten för hybrid så att du kan schemalägga möten på det här sättet.

1

Klicka på Schemalägg i utrymmet.


 

Här hittar du alla möten som är schemalagda i utrymmet. Mer information finns i Visa kommande möten för ett utrymme i Cisco Webex.

2

Välj Schemalägg ett möte.

Om du använder Google Kalender med Microsoft Outlook öppnar Webex en kalender inbjudning i Microsoft Outlook. Annars öppnas Google Kalender i din standardwebbläsare. Inbjudan har utrymmets namn som mötets ämne, "@webex:utrymme" i platsfältet och inkluderar e-postadresser till personer i utrymmet. Beroende på inställningarna kan inbjudan även innehålla en länk för att delta i mötet, delta via telefonalternativ och en videoadress så att personer kan delta från alla standardbaserade videosystem.

3

Ange datum, tid, annan information som du behöver inkludera och skicka sedan inbjudan.

Om du använder en annan kalender än Microsoft Outlook eller Google Kalender på Windows eller Mac, eller om du använder Webex för iPhone, iPad, Android eller webben, kan du kopiera mötesinformation och e-postadresser från appen till ett möte i din kalender.

1

Klicka på Schemalägg i utrymmet.


 

Här hittar du alla möten som är schemalagda i utrymmet. Mer information finns i Visa kommande möten för ett utrymme i Cisco Webex.

Klicka på Schemalägg
2

Klicka på Utrymmesmötesinformation, välj Kopiera och gå sedan till din kalender och klistra in mötesinformationen i ett möte.

Beroende på dina inställningar kan mötesinformationen innehålla en länk för att delta i mötet, delta via telefonalternativ och en videoadress så att personer kan delta från alla standardbaserade videosystem.

3

Gå tillbaka till din Webex Teams-app och vyn Utrymmesmötesinformation. Bredvid Personer väljer du Kopiera och går sedan till din kalender ochklistrar in e-postadresserna i avsnittet Till i mötet.

4

Ange datum, tid, annan information som du behöver inkludera och skicka sedan inbjudan.

1

Gå till och knacka på Schemalägg.

2

Knacka på Kopierae-postadresser och gå sedan till kalendern och klistra in e-postadresserna i avsnittet Till i ett möte.

3

Gå tillbaka till din Webex Teams-app.

4

Knacka på Kopieramötesinformation och gå sedan till din kalender och klistra in mötesinformationen i ett möte.

Beroende på dina inställningar kan mötesinformationen innehålla en länk för att delta i mötet, delta via telefonalternativ och en videoadress så att personer kan delta från alla standardbaserade videosystem.ing.

5

Ange datum, tid, annan information som du behöver inkludera och skicka sedan inbjudan.

1

Logga in på Webex och från ditt utrymme klickar du på SchemaläggSchemalägg.

2

Bredvid Mötesinformationväljer du Kopiera och går sedan till din kalender och klistrar in mötesinformationen i ett möte. Beroende på inställningarna kan mötesinformationen innehålla en länk för att delta i mötet, alternativ för att delta via telefon och en videoadress så att personer kan delta från alla standardbaserade videosystem.

3

Gå tillbaka till Webex-appen och vyn Utrymmesinformation för möte. Bredvid Personer väljer du Kopiera och går sedan till din kalender ochklistrar in e-postadresserna i avsnittet Till i mötet.

4

Ange datum, tid, annan information som du behöver inkludera och skicka sedan inbjudan.