Lisans Şablonları Hakkında Sorular

Otomatik lisans atamasını neden kullan gerekir?

 • Yeni kullanıcılara hizmetlerini kullanmaları için otomatik olarak doğru lisansları ver.

 • Yavaş ve manuel bir lisans atama yöntemi kullanın.

Grup şablonları mı, Kuruluş şablonu mu?

Kuruluşum için tüm kuruluşum için bir lisans şablonu yapılandırabilirsiniz.

Evet, kuruluşun tamamı için bir lisans şablonu yapılandırabilirsiniz.

Kuruluşumdan belirli Gruplar için lisans şablonlarını yapılandırabilirsiniz.

Evet, kuruluş içindeki belirli gruplar için lisans şablonlarını yapılandırabilirsiniz.

Bu özellik, gruplarınızı AD'den bilgisayarla senkronize Webex. Bkz. Cisco Dizin Bağlayıcı.

İki şablon türlerini birlikte kullanabilir miyim?

Hayır, kuruluşta bu seçeneklerden yalnızca birini aktif abilirsiniz, ancak kararınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Control Hub'da Lisanslar sayfasının ekran görüntüsü, lisans atama modu seçme seçeneğini gösteriyor.

Kuruluş tabanlı şablondan gruplara dayalı şablonlara kapsam değiştirim ne olur?

Kapsamı gruplardan kuruluş tabanlı atamaya (veya diğer bir şekilde) değiştirirsanız Webex lisans şablonlarını siler. Ardından, lisansları yeni kullanıcılara bu noktadan otomatik olarak atamak için yeni bir şablon (veya şablonlar) tanımlayabilirsiniz.

Kuruluş şablonundan lisansları kim alır?

Eğer tüm organizasyona bir lisanslama şablonu uygulamayı tercih ediyorsanız, tüm yeni kullanıcılar atanan hizmetleri alır.

Grup şablonlarından lisansları kim alır?
Lisanslama şablonlarını gruplara uygulamayı seçerseniz bu AD gruplarında yeni kullanıcılar grubun atanmış hizmetlerini alır.

Lisans şablonları nasıl çalışır?

Mevcut kullanıcıların lisanslarını değiştirebilir miyim?
Evet, bir kullanıcının lisansını manuel olarak her zaman geçersiz kılabilirsiniz.
Mevcut kullanıcılara hizmet atamak veya kaldırmak için şablonları kullanabilir miyim?
No. Halihazırda kuruluşta veya kuruluşta bulunan kullanıcılar veya lisans şablonunu/şablonlarını değiştirirken bu durumdan etkilenmez.
Bir lisans atama şablonunu değiştirilse ne olur?

Bir şablonun hizmetini kaldırabilirsiniz veya şablonu silebilirsiniz. Başlangıçta şablon tarafından lisanslandı olan kullanıcılar, başlangıçta atandığı tüm hizmetleri tutabilirsiniz.

Değiştirilen şablon tarafından lisansını alan yeni kullanıcılar, kaldırılan hizmeti al siz değil. Şablonun tamamını kaldırsanız yeni kullanıcılar otomatik olarak lisanslar almaz.

İç içe geçmiş gruplar, ana gruptan lisans şablonunu devralabilir mi?

Hayır. Bir grubun şablonu, yalnızca lisansları bir grubun doğrudan üyesi olan yeni kullanıcılara Active Directory. İç içe geçmiş gruplarda yer alan kullanıcılar, ana grubun şablonundan lisanslar elde etmeyebilirsiniz.

Kullanıcıların AD grupları arasında geçişleri lisanslarını nasıl etkiler?

Bir kullanıcı bir AD grubundan diğerine taşıdıkça, kullanıcı lisanslarını orijinal gruptan tutar ve lisansları yeni gruptan alır (yinelenen bir atama olmayacaksa).

Kullanıcı, kullanıcı gruptan ayrılsa veya siz ardından hizmetleri bu şablondan silsanız bile lisansları orijinal grubun şablonundan tutar.

Bir kullanıcı lisans şablonlarına sahip iki veya daha fazla AD grupta olursa ne olur?

Bir kullanıcı birden fazla AD gruplarında ise, kullanıcı tüm gruplarına uygulanan şablonlardan lisans alır (yinelenen atama olmadığı sürece).


Bunun bir istisnası, kullanıcılar aynı Meetings sitesi için toplantı sahibi lisansları ve katılımcı rolleri ataan birden fazla lisans şablonunda ise bu kullanıcılara yalnızca bu Meetings siteleri için toplantı sahibi lisansları atanır. Ancak, yeterli toplantı sahibi lisansı yoksa kullanıcılar katılımcı rollerini alır.*

* Daha önce, şablon lisanslar kullanılabilir olsa bile katılımcı rolleri olan kullanıcıları atay vardı. Bu, kullanıcıların atanmış ana bilgisayar lisanslarını almayacakları şekilde güncellendi.

Hem katılımcı rollerini hem de toplantı sahibi lisanslarını ataan grup lisansı şablonlarına ait yeni kullanıcılar, toplantı sahibi lisansları kullanılabilir olsa bile bu kullanıcıların en azından katılımcı rollerini alamayacaklarını sağlar. Ana bilgisayar lisansları kullanılabilirse bu kullanıcılar ana bilgisayar lisansları alır.

Kullanıcılar her iki gruptan da aynı lisansı alırsa ne olur? İki lisans mı tüketir?

Hayır, kullanıcılara aynı hizmete bir kereden fazla atanamaz.

Bu kuralın bir istisnası vardır: Birden fazla toplantı siteniz varsa kullanıcılara birden fazla toplantı lisansı (her site için bir tane) verebilirsiniz.

Kullanıcılara lisans atamak için lisans Webex Calling kullanabilir miyim?

No. Otomatik lisans ataması, bir lisans Webex Calling. Lisans şablonunda Webex Calling kayıt seçesiniz.

Control Hub'da Meetings lisansları ne olacak?

Control Hub'da yönetilen siteler için Meetings lisansları atayabilirsiniz.

Evet. Uzak bir site yönetimi bağlanan kullanıcılar otomatik lisanslamalara tabi olur.

Dolayısıyla, kuruluş tabanlı atamanız varsa yeni bağlanan kullanıcılar Control Hub'nıza girdiklerine göre şablonda belirtilen lisansları otomatik olarak alır.

Birden fazla Meetings sitem varsa ne olur?

Lisanslar, farklı toplantı sitelerinde ayrıdır. Dolayısıyla, her biri için farklı AD grubu şablonlarına sahip iki siteniz varsa kullanıcıları bir AD grubundan diğerine taşısanız sonuç, bu kullanıcıların her iki toplantı sitesi için de lisanslar elde eder.

Lisans şablonuyla Katılımcı rolünü atay kullanılabilir mi?

Evet. Şablonunuz üzerinde Meetings lisansı varsa lisans şablonunu kullanarak Katılımcı rolü atama seçeneği alırsınız.


Kullanıcıları katılımcı olarak atamak için Webex sitenizde Katılımcı hesabı özelliğini etkinleştirmiş olmanız gerekir. CSV dosyasında Katılımcı hesabı sütununu görmüyorsanız, Müşteri Başarısı Yöneticiniz (CSM - Customer Success Manager), İş Ortağı Başarı Yöneticiniz (PSM - Partner Success Manager) veya Cisco Teknik Yardım Merkezi (TAC - Technical Assistance Center) ile iletişime geçerek Webex siteniz için bu özelliği etkinleştirin.

Lisans ataması sihirbazı, Toplantı Sahibi ve Katılımcı rolü arasında seçim seçeneği gösteriyor

Birden Webex abonelikten nasıl lisans tahsis musunuz?

Birden fazla abonelikten aynı şablona lisanslar uygulayabilirsiniz. Başlangıçta 100 mesajlaşma lisansı için abonelik satın aldıysanız ve daha fazla kullanıcınız abonelik satın almak istediyse bu durumda 50 için başka bir abonelik Webex.

Böyle durumlarda, Webex lisansları hepsi kullanılana kadar en eski abonelikten atar ve ardından bir sonraki en eski aboneliğe taşınır. Control Hub'da abonelik oluşturma tarihlerini bulabilirsiniz.

Lisans atama şablonunuz, varsayılan olarak tüm kurum için geçerlidir. Kullanıcılarınızı bu Active Directory lisans Webex, bunun yerine gruplara dayalı lisanslama seçebilirsiniz.

1

Control Hub’da Oturum Açın.

2

Kuruluş Ayarları lisans ataması > gidin.

3

Lisans atama kapsamınızı seçin:

 • Kuruluş tabanlı yönetim (varsayılan)
 • Grup tabanlı yönetim

Sonraki adım

Kuruluş tabanlı yönetimi seçtiysanız, tüm kuruluş için lisans ataması şablonunu oluşturmak için Ayarla'ya tıklayın. Bkz. Yeni Kullanıcılar için Kuruluş Tabanlı Otomatik Lisanslama Yapılandırma.

Gruplar tabanlı yönetimi seçtiyebilirsiniz, seçiminizi kaydedin ve ardından gruplarınız için şablonları yapılandırabilirsiniz. Bkz. Gruplarda Yeni Kullanıcılar için Otomatik Lisans Active Directory.

1

Control Hub organizasyonlarında oturum https://admin.webex.comaçma ve Kullanıcılar sayfasına gidin

2

Sağ üst köşede Lisanslar'a tıklayın.

3

Kuruluş Tabanlı Yönetim'i seçin ve ardından Kur öğesini seçin.

4

Kullanılabilir hizmetlerden (Çağrı, Toplantılar, Mesajlaşma) seçimde bulunuyor olabilir.

Lisans iptal Webex Meetings, sihirbazın başka bir sayfası olur. Hesap türünü seçmek için Sonraki seçeneğini tıklatın:

 • Toplantı Sahibi: Bu şablon tarafından yönetilen yeni bir kullanıcı, toplantı sahibi ayrıcalığını otomatik olarak elde eder ve toplantıların lisans sayısı bir azalır.
 • Katılımcı: Bu şablon tarafından yönetilen yeni bir kullanıcı otomatik olarak katılımcı ayrıcalığını alır. Toplantıların lisans sayımı azalır.

 

Katılımcı hesap türü, Webex Site Yönetimi rolüne sahip kullanıcılar için kullanılabilir değildir. Bu kullanıcılara katılımcı hesabı atamak isterseniz, kullanıcıların ilgili Webex Meetings sitesi için yönetim ayrıcalıklarını kaldırmanız gerekir.

5

Şablon lisansları gözden geçirmek ve kaydet 'e tıklayın.

Lisans şablonunuz etkinleştirilir ve yeni kullanıcılar ekildiğinde lisanslar otomatik olarak atanır.

Kullanıcı Webex lisansları Active Directory, tüm yeni kullanıcılara o grubun şablonunda seçtiğiniz lisanslar size velenir.

Doğrulanmamış bir etki alanında etkin olmayan bir kullanıcıya lisanslar atarsanız lisanslar, kullanıcı ilk kez oturum atayıncaya ve etkin hale gelene kadar etkinleştirilmez.

Etki alanlarını doğruladınız ya da talep ettiysiniz ve yeni kullanıcıların oturum açmadan önce Webex hizmetlerini kullanmalarını istiyorsanız Kullanıcıları Cisco SSO bulut ile senkronize başlamadan önce Çoklu Oturum Açma'SSO (SSO) yapılandırmanız ve Webex otomatik e-postaları gizlemeniz Dizin Bağlayıcı.

Başlamadan önce

Gruplara dayalı otomatik lisans yönetimi seçmeniz gerekir. Bkz. Lisans Şablonu Kapsamı Seçme.

1

oturum açma , https://admin.webex.comkullanıcılar ve gruplar >gidin.

2

Yönetmek istediğiniz grubu bulup tıklatın, ardından Lisans ataması bölümünü bulun.

3

Kur öğesinitıklayın.

4

Bu grubun yeni kullanıcılarına atamak için kullanılabilir hizmetlerden (Çağrı, Toplantılar, Mesajlaşma) seçimlerini seçin.

Lisans iptal Webex Meetings, sihirbazın başka bir sayfası olur. Hesap türünü seçmek için Sonraki seçeneğini tıklatın:

 • Toplantı Sahibi: Bu şablon tarafından yönetilen yeni bir kullanıcı, toplantı sahibi ayrıcalığını otomatik olarak elde eder ve toplantıların lisans sayısı bir azalır.
 • Katılımcı: Bu şablon tarafından yönetilen yeni bir kullanıcı otomatik olarak katılımcı ayrıcalığını alır. Toplantıların lisans sayımı azalır.

 

Katılımcı hesap türü, Webex Site Yönetimi rolüne sahip kullanıcılar için kullanılabilir değildir. Bu kullanıcılara katılımcı hesabı atamak isterseniz, kullanıcıların ilgili Webex Meetings sitesi için yönetim ayrıcalıklarını kaldırmanız gerekir.

5

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Lisans şablonunuz etkinleştirildi. İlişkili hizmetler, Etkin olduğunda otomatik olarak bu gruptaki yeni kullanıcılara atanır.
Bir şablon tarafından atanan lisansları değiştirmek için kuruluş şablonu veya grup şablonu için aynı adımları uygulayın. Lisans atama sihirbazına almak için sadece farklı bir yol vardır.

1

sayfasından organizasyonunda oturum https://admin.webex.comaçın ve Kullanıcılar sayfasını açın.

2

Lisans atama şablonuna gidin:

 • AD gruplarında yeni kullanıcılara otomatik olarak lisanslar atıyorsanız Gruplar'a tıklayın.
 • Kuruluşta tüm yeni kullanıcılara otomatik olarak lisanslar atıyorsanız Lisanslar'a tıklayın.
3

Değiştir öğesinitıklayın.

4

Bu şablon tarafından atanan hizmetleri değiştir (Çağrı, Toplantılar, Mesajlaşma).

Lisans iptal Webex Meetings, sihirbazın başka bir sayfası olur. Hesap türünü seçmek için Sonraki seçeneğini tıklatın:

 • Toplantı Sahibi: Bu şablon tarafından yönetilen yeni bir kullanıcı, toplantı sahibi ayrıcalığını otomatik olarak elde eder ve toplantıların lisans sayısı bir azalır.
 • Katılımcı: Bu şablon tarafından yönetilen yeni bir kullanıcı otomatik olarak katılımcı ayrıcalığını alır. Toplantıların lisans sayımı azalır.

 

Katılımcı hesap türü, Webex Site Yönetimi rolüne sahip kullanıcılar için kullanılabilir değildir. Bu kullanıcılara katılımcı hesabı atamak isterseniz, kullanıcıların ilgili Webex Meetings sitesi için yönetim ayrıcalıklarını kaldırmanız gerekir.

5

Şablon lisansları gözden geçirmek ve kaydet 'e tıklayın.

Bir lisans şablonunu silmek için kuruluş şablonu veya grup şablonu için aynı adımları uygulayın. sadece farklı bir yol vardır. Lisans atama modunu değiştiriyorsanız hareket ettiriyorsanız hareket ettiriyorsanız bu moddan şablonlar otomatik olarak silinir.

1

kurumda oturum açın https://admin.webex.com ve Kullanıcılar sayfasını açın.

2

Lisans atama şablonuna gidin:

 • Bir grup şablonunu s ediyorsanız Gruplar'a tıklayın.
 • Kuruluş şablonunu s ediyorsanız Lisanslar'a tıklayın.
3

Sil'e tıklayın.

Uyarıları kabul edin ve devam edin.