Özet

Karma Takvim, Cisco Webex Meetings ve Webex Uygulaması ile Microsoft Exchange veya Office 365 arasında kullanıcılar ve odalar için zengin bir işbirliği deneyimi sunmaktadır.

Şu anda entegrasyon, aşağıdaki ana özellikleri sunmaktadır:

  1. Son kullanıcılara, eklenti veya uzantı yüklemek zorunda kalmadan Microsoft Exchange veya Office 365 ile bağlantılı herhangi bir takvim istemcisi ile bir ortaklaşa toplantı planlama yeteneğini kazandırır. Konum alanına bir anahtar sözcük (örneğin @webex veya @meet) yazmanız ya da toplantı gövdesine bir SIP URI veya toplantı adresi girmeniz yeterlidir.

  2. Kullanıcıların masaüstü, mobil ve Webex uç noktaları gibi Masaüstü Uygulama uygulamalarında toplantı listesi gösterir.

  3. One Button to Push (OBTP) olarak da bilinen Katıl düğmesi olmadan bir bildirim gösterir.

  4. Kullanıcı Outlook'ta otomatik yanıtları ayarlarken Webex uygulama iletişim durumunu (bazen ofis dışında durumu olarak da ifade edilen) günceller.

Bu makalede Expressway tabanlı Takvim Bağlayıcısının bu özellikleri sunmak için şirket içi Microsoft Exchange (ve isteğe bağlı olarak Office 365) ile Webex bulutunu nasıl birbirine bağladığı genel olarak anlatılmaktadır.

Karma Takvim Hizmeti entegrasyonları hakkında benzer açıklamalar için aşağıdaki makalelere bakın:

En yeni özellik ve uygulama bilgileri için bkz. https:/ / www.cisco.com/ go/ hybrid-services-calendar.

Verilerin işlenmesi

Bu takvim hizmeti, takvim sisteminden toplantı ayrıntılarını alır ve toplantı konumunu, toplantılara katılmak için kullanılmaktadır URL'lerin ve URL'lerin gövdelerini ayrıştırür. Hizmet, başlangıç ve bitiş saati ve davetliler gibi diğer bilgileri, Webex Uygulaması uygulamasındaki ve bazı cihazlardaki toplantı listesini doldurmak ve One Button to Push (OBTP) sağlamak için kullanır. Hizmet hiçbir noktada toplantı tanımı, toplantı katılımcıları veya davetlilerin e-posta adresleri gibi şifrelenmemiş hassas verileri saklamaz ve göndermez. Bu veriler, toplantı listesinin ve OBTP’nin sunulması amaçlarıyla şifrelenmiş olarak Webex buluta gönderilir (ve burada şifrelenmiş halde saklanır).

Veri şifreleme için takvim hizmeti uygulamanın Webex bulut şifreleme hizmetini Webex kullanır. Bu nedenle, anahtar yönetimi bulut Anahtar Yönetim Sunucusu (KMS) tarafından veya Karma Veri Güvenliğini dağıtmayı seçerseniz kendi şirket içi KMS tarafından sağlanır. (Daha fazla ayrıntı için bkz. Webex Uygulama Güvenliği Kağıt.)

Dağıtım sırasında kimlik doğrulama ve yetkilendirme

Takvim Bağlayıcı, Webex bir kimliğe bürünme hesabı aracılığıyla microsoftExchange 2013, 2016, 2019 veya Office 365 ile entegre olur. Exchange’deki Uygulama kimliğe bürünme yönetim rolü, uygulamaların bir kuruluştaki kullanıcı adına görevler gerçekleştirmek için o kullanıcının kimliğine bürünmesini sağlar. Uygulama kimliğe bürünme rolü, Exchange'de yapılandır olmalı ve Takvim Bağlayıcı'da Expressway-C arayüzünde Exchangeyapılandırmasının parçası olarak kullanılır.

Exchange kimliğe bürünme hesabı, bu görev için Microsoft'un önerilenyöntemidir. Expressway-C yöneticilerinin, değer Exchange yöneticisi tarafından Expressway-C arayüzüne girilebilir olduğundan parolayı bilmekzorunda yoktur. Expressway-C yöneticisi Expressway-C kutusuna kök erişimi olsa bile parola açıkça Expressway gösterilmez. Parola, Expressway-C üzerinde diğer parolalar ile aynı kimlik şifreleme mekanizması kullanılarak Expresswaydepolanır.

Ek güvenlik olarak, hat üzerindeki EWS bağlantılarının güvenliğini sağlamak amacıyla TLS’i etkinleştirmek için Cisco Webex Karma Takvim Hizmeti Uygulama Kılavuzundaki adımları izleyin.

Sağlama işlemi

Devam eden işlemler

Destek takvim hizmeti, Microsoft Exchange ve Office 365 takvim olaylarına erişmek için Exchange Web Hizmetlerini (EWS) kullanır. EWS çok çeşitli posta kutusu işlemlerini desteklemektedir. Ancak, takvim hizmeti sadece takvim kullanım olguları ile ilgili bir komut alt kümesini kullanır.

Tablo 1. Şu anda Karma Karma Karma Tarafından kullanılan takvim hizmeti

EWS işlemi

Kullanım

ConvertId

Basit bağlantı denetimi.

FindItem

Bir kullanıcı takvimindeki olayları arama.

GetFolder

Bir takvim klasörü hakkındaki bilgileri alın.

GetItem

Bir takvim klasöründeki olaylar hakkındaki ayrıntıları alın.

GetStreamingEvents

Takvim olaylarındaki aktarım bilgilendirmelerini alın.

GetUserOofSettings

Bir kullanıcının ofis dışı ayarlarını alın.

Abone Olun

Kullanıcının takvimindeki değişiklikler hakkındaki bilgiler için abone olun.

SyncFolderItems

Abone olunmadığında değiştirilen toplantıları algılayın (kaçırılan, yükseltmeler ve benzeri).

Aboneliği Kaldır

Bir kullanıcının takviminde yapılan değişiklikler hakkındaki bilgilendirmelerden aboneliği kaldır.

UpdateItem

Takvim olaylarının özelliklerini güncelleyin (katılma bilgileri ve genişletilmiş özellikler dahil).

Createıtem

Kullanıcının toplantı istemcisinde sağladığı girişe göre yeni Webex oluşturun. Yeni toplantılar, hem düzenleyiciler hem de kullanıcılar için kullanılabilirlik durumuna göre oluşturulur.

GetUser Kullanılabilirliği

Belirtilen bir zaman aralığında kullanıcı kullanılabilirliğini ve boş/meşgul durumunu görüntüler.

Müşteri takvim hizmeti, kullanıcı posta kutularının yerini tespit etmek için Otomatik Arama hizmetine düzenli aramalar da yapar.