Bu entegrasyon, iletişim merkezi uygulamaları için aşağıdaki çağrı özelliklerini destekler:

  • Çağrı yapma, alma, yanıtlama ve bitirme

  • DTMF

  • Bekletme ve sürdürme

  • Doğrudan aktarma

  • Danışma (ikinci bir çağrı yapma)

  • Önceki çağrıyı sürdürme

  • Konferans

  • Konferans bekletme ve sürdürme

  • Kayıt (Yerleşik Köprü veya BiB)

  • Çoklu hat