Перш ніж почати

Ви можете використовувати існуючий робочий час і святковий графік, щоб налаштувати час/дні, коли ваш автосекретар працює і не працює, або створити новий графік під час створення автосекретаря. Щоб налаштувати графік роботи та вихідних перед створенням автосекретаря, див Створіть і налаштуйте розклад у Control Hub .

 

Для клієнтів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні поле імені абонента, що телефонує, автоматично заповнюється ім’ям користувача. Ви не можете змінити поле Ім 'я абонента.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Натисніть Auto Attendant > Create Auto Attendant.

3.

На сторінці Основне введіть наведену нижче інформацію і клацніть Далі.

 • Розташування. Виберіть розташування з розкривного меню.

   
  Розташування – це контейнер із конфігурацією викликів для певного розташування. Див. розділ Налаштування викликів Cisco Webex для вашої організації для отримання додаткової інформації.
 • Ім’я автосекретаря —Введіть ім’я автосекретаря.
 • Номер телефону і Додатковий номер —Призначте основний номер телефону та внутрішній номер до групи пошуку.

   
  Якщо залишити поле внутрішнього номера пустим, система автоматично призначить останні чотири цифри номера телефону як внутрішній номер для цього автосекретаря. Щоб змінити його, див Змініть телефонні номери автосекретаря розділ.
 • Мова —Виберіть мову автосекретаря зі розкривного меню.
 • Ім’я та прізвище ідентифікатора абонента —Введіть ім’я та прізвище ідентифікатора абонента, що телефонує, для автосекретаря. Ідентифікатор абонента, що телефонує, використовується для викликів, які переадресовуються за межами цієї групи пошуку.


 

При налаштуванні автосекретаря можна вказати кількість автосекретарів для кожної локації або організації.

4.

На сторінці Графік робочих годин призначіть існуючий графік робочих годин у спадному меню Виберіть параметр або створіть новий графік. Клацніть Далі.

5.

На сторінці Графік святкових днів призначіть існуючий графік святкових днів у спадному списку Виберіть варіант або створіть новий графік. Клацніть Далі.

6.

На сторінці Menu (Меню) у вкладках "Робочі години" та "Поза робочими годинами" скористайтеся спадним меню, щоб призначити кожному номеру клавіатури відповідну функцію. Клацніть Далі.

Щоб дозволити абонентам набирати розширення без запиту меню, установіть прапорець Увімкнути вибір розширення без необхідності вказати пункт меню.

7.

На сторінці "Привітання" на вкладках "Робочі години" та "Поза часом" виберіть, чи потрібно використовувати привітання за замовчуванням, завантажувати аудіозапис або записувати власне привітання. Клацніть Далі.

8

На сторінці «Перегляд» на кожній вкладці перегляньте нові налаштування автосекретаря, щоб переконатися, що все правильно. Ви можете натиснути Назад, щоб внести будь-які зміни, або натисніть Створити, щоб застосувати налаштування до нового автосекретаря.

9

Після завершення натисніть кнопку Готово.

Хочете дізнатися, як це працює? Перегляньте цю демонстрацію відео про те, як створити нового автосекретаря в Control Hub.

За допомогою цієї процедури можна вимкнути раніше створеного автосекретаря.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Натисніть Auto Attendant (Автоматичний супровідник), а потім виберіть автоматичний супровід, який потрібно вимкнути зі списку.

3.

На бічній панелі перемикач Увімкнути автосекретаря вимкнути, щоб вимкнути автосекретаря.

4.

Клацніть Зберегти.

Ви можете змінити розташування та мову для свого автосекретаря.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Натисніть Auto Attendant (Автоматичний супровідник), а потім виберіть автоматичний супровід для редагування зі списку.

3.

На бічній панелі, поруч із Загальними налаштуваннями, натисніть Керувати.

4.

Перегляд або редагування мови з мови зі спадного списку.

5.

Перегляд або редагування часового поясу з розкривного списку Часовий пояс.

6.

Перегляд або редагування ідентифікатора абонента, який використовується, коли дзвінки передаються або переадресовуються з цього автосекретаря.

7.

Клацніть Зберегти.

Змініть номери телефонів автосекретаря та додайте до 10 альтернативних номерів.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Натисніть Auto Attendant (Автоматичний супровідник), а потім виберіть автоматичний супровід для редагування зі списку.

3.

Клацніть на бічній панелі Номери телефонів .

4.

Змініть Основний номер телефону і Додатковий номер .


 
Якщо під час створення автосекретаря ви залишили поле внутрішнього номера пустим, система автоматично призначить останні чотири цифри номера телефону як внутрішній номер для цього автосекретаря.

5.

Додайте альтернативні номери за допомогою функції пошуку.

6.

Клацніть Зберегти.

Усі вхідні виклики можна переадресовувати залежно від набору визначених критеріїв.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Натисніть Auto Attendant (Автоматичний супровідник), а потім виберіть автоматичний супровід для редагування зі списку.

3.

На бічній панелі клацніть Переадресація викликів.

4.

Переведіть перемикач функції Переадресація викликів у ввімкнене положення.

5.

Виберіть один із наведених нижче параметрів.

 • Завжди переадресовувати виклики. Завжди переадресовувати виклики на вказаний номер.
 • Вибіркова переадресація викликів. Переадресовувати виклики на визначений номер залежно від критеріїв.

 

Якщо ви виберете Вибіркова переадресація викликів , потрібно застосувати принаймні одне правило для переадресації, щоб переадресація була активною.

6.

Призначте номер, на який потрібно переадресувати дзвінки. Якщо вибрано параметр Завжди переадресовувати виклики, клацніть Зберегти.


 

Щоб у разі вибору параметра Завжди переадресовувати або Вибіркова переадресація переадресовувати всі виклики на внутрішню голосову пошту, встановіть прапорець Надсилати на голосову пошту. Прапорець Надсилати на голосову пошту вимикається, якщо введено зовнішній номер.

Номер віртуальної лінії також можна додати як номер для переадресації викликів.

7.

Якщо ви вибрали Вибірково переслати, створіть правило, натиснувши Додати, коли переслати, або Додати, коли не переслати.


 

Під час підготовки файлу Вибіркова переадресація викликів параметр, Додайте коли не для переадресації правило має пріоритет перед Додайте коли для переадресації правило.

8

Створіть ім’я правила.

9

Для Коли пересилати або Коли не пересилати, виберіть Графік роботи та Графік відпусток зі спадного списку.

10

Для параметра Переадресовувати на виберіть принаймні один варіант зі списку Номер телефону за замовчуванням або додайте інший номер телефону.

11

Для параметра Виклики від виберіть Будь-який номер або Вибрані номери принаймні з одним з указаних нижче варіантів.

 • Будь-який номер. Переадресація всіх викликів відповідно до заданого правила.

 • Будь-які приватні номери. Переадресація викликів з особистих номерів.

 • Будь-які недоступні номери. Переадресація викликів із недоступних номерів.

 • Додавання певних номерів. Переадресація викликів із номерів, які ви визначили (до 12 номерів).

12

Для дзвінків до виберіть номер або альтернативний номер зі спадного списку, щоб переадресувати виклик, коли він надійде на цей номер у вашій організації.

13

Клацніть Зберегти.

Правила, створені для вибіркової переадресації викликів, обробляються на основі таких критеріїв:
 • Правила відсортовано в таблиці за символом імені правила. Приклад: 00_rule , 01_rule , тощо.

 • Правило "Не переадресовувати" завжди має пріоритет перед правилом "Переадресувати".

 • Правила обробляються в порядку, указаному в таблиці.

 • Можна створити кілька правил. Однак, якщо правило задоволено, система більше не перевіряє наступне правило. Якщо ви хочете, щоб конкретне правило перевірялося першим, радимо оновити ім’я правила за допомогою цифр. Наприклад: Якщо ви хочете, щоб правило святкових днів перевірялося перед правилом неробочих годин, назвіть правило 01-Святний і 02-Закрито.

Щоб дізнатися більше про основні функції та приклади вибіркової переадресації викликів, див Налаштуйте селективну переадресацію для Webex Calling .

Що далі

Створивши правило, його можна вмикати або вимикати, використовуючи перемикач поруч із правилом у таблиці. Ви також можете будь-коли змінити або видалити правило, натиснувши Змінити або.

Встановіть параметри набору, щоб вони відповідали конкретному клієнту або місцезнаходженню/сайту.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Натисніть Auto Attendant (Автоматичний супровідник), а потім виберіть автоматичний супровід для редагування зі списку.

3.

На бічній панелі натисніть Параметри набору.

4.

Виберіть один із наведених далі варіантів.

 • Клієнт

 • Розташування

5.

Клацніть Зберегти.

Ви можете призначити попередньо створений графік робочого часу або створити власний графік робочого часу для автосекретаря.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Натисніть Auto Attendant (Автоматичний супровідник), а потім виберіть автоматичний супровід для редагування зі списку.

3.

На бічній панелі в розділі Робочі години Auto Attendant натисніть Розклад.

4.

Виберіть один із наведених нижче параметрів.

 • Призначити існуючий розклад- Виберіть раніше створений розклад зі спадного меню.

 • Створіть новий розклад- Створіть нову назву для розкладу та виберіть робочі години.

5.

Клацніть Зберегти.

Призначте різні функції кожній цифрі на клавіатурі. Ці параметри спрямовують клієнтів куди потрібно, коли вони вводять конкретний номер на своєму телефоні.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Натисніть Auto Attendant (Автоматичний супровідник), а потім виберіть автоматичний супровід для редагування зі списку.

3.

На бічній панелі в розділі Автоматичний супровід робочих годин натисніть Меню.

4.

Установіть прапорець Увімкнути набір розширень без необхідності встановлювати пункт меню, щоб дозволити абонентам безпосередньо набирати розширення в будь-який час.


 

, Набір внутрішніх номерів Параметр для автосекретаря застосовується лише до абонентів Webex Calling.

5.

Виберіть функцію, яку потрібно призначити кожному номеру або функціональній клавіші на набірній панелі.

Для кожної призначеної функції введіть додаткову інформацію або виконайте пошук і додайте номер користувача або робочої області або віртуальний номер лінії та розширення для передачі викликів.

 1. Виберіть Відтворити оголошення функцію з розкривного списку. Використовуйте цю функцію, щоб вибрати/передати/записати оголошення в розташуванні або на рівні організації та відтворити те саме.

 2. Натисніть Select file (Вибрати файл), щоб вибрати наявний запис. Вибір файлу відображає список записів, доступних для розташування. Виберіть із списку записів. Натисніть Вибрати файл.

 3. Ви можете завантажити або записати оголошення. Див Керування репозиторієм оголошень для отримання додаткової інформації.

6.

Клацніть Зберегти.

Це повідомлення, яке ваші клієнти чують, коли вони дзвонять в робочий час. Вітання часто містить коротке привітальне повідомлення та перелік пунктів меню.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Натисніть Auto Attendant (Автоматичний обслуговуючий персонал), а потім виберіть Auto Attendant (Автоматичний обслуговуючий персонал) для редагування зі списку.

3.

На бічній панелі в розділі Автоматичний супровід робочих годин натисніть Вітання.

4.

Виберіть один із наведених нижче варіантів.

 • Типове привітання- відтворює типове привітання для вхідних дзвінків.

 • Нетипове привітання - Завантажте аудіофайл або запишіть привітання за допомогою функції запису.


 

Аудіофайл (WAV) має відповідати таким вимогам:

 • 8 або 16 кГц

 • 8 або 16 біт моно

 • u-law, A-law або PCM

 • Максимальний розмір файлу 2 МБ (або приблизно 4 хвилини відтворення)


 

Ви можете знайти більше інформації для запису з телефону і зразки скриптів привітання, натиснувши Інструкції для запису на телефон і Показати мені зразок сценарію.

5.

Клацніть Зберегти.

Призначте різні функції кожній цифрі на клавіатурі, щоб спрямовувати клієнтів куди потрібно, коли вони вводять конкретний номер на своєму телефоні. Меню, яке ви встановили на неробочий час, також застосовується до святкового графіка.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Натисніть Auto Attendant (Автоматичний супровідник), а потім виберіть автоматичний супровід для редагування зі списку.

3.

На бічній панелі в розділі Після години роботи Автоматичний обслуговуючий персонал натисніть Меню.

4.

Установіть прапорець Увімкнути набір розширень без необхідності встановлювати пункт меню, щоб дозволити абонентам безпосередньо набирати розширення в будь-який час.

5.

Виберіть функцію, яку потрібно призначити кожному номеру або функціональній клавіші на набірній панелі.

Для кожної призначеної функції введіть додаткову інформацію або виконайте пошук і додайте номер користувача або робочої області або віртуальний номер лінії та розширення для передачі викликів.

 1. Виберіть Відтворити оголошення функцію з розкривного списку. Ця функція дозволяє вибирати/передавати/записувати оголошення в розташуванні або на рівні організації та відтворювати те саме.

 2. Натисніть Select file (Вибрати файл), щоб вибрати наявний запис. Вибір файлу відображає список записів, доступних для розташування. Виберіть із списку записів. Натисніть Вибрати файл.

 3. Ви можете завантажити або записати оголошення. Див Керування репозиторієм оголошень для отримання додаткової інформації.

6.

Клацніть Зберегти.

Це повідомлення, яке ваші клієнти чують, коли вони дзвонять після робочого часу. Вітання часто містить коротке привітальне повідомлення та перелік пунктів меню. Меню, яке ви встановили на неробочий час, також застосовується до святкового графіка.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Натисніть Auto Attendant (Автоматичний супровідник), а потім виберіть автоматичний супровід для редагування зі списку.

3.

На бічній панелі в розділі Автоматичний супровід після роботи натисніть Вітання.

4.

Виберіть один із наведених нижче варіантів.

 • Типове привітання- відтворює типове привітання для вхідних дзвінків.

 • Нетипове привітання - Завантажте аудіофайл або запишіть привітання за допомогою функції запису.


 

Аудіофайл (WAV) має відповідати таким вимогам:

 • 8 або 16 кГц

 • 8 або 16 біт моно

 • u-law, A-law або PCM

 • Максимальний розмір файлу 2 МБ (або приблизно 4 хвилини відтворення)


 

Ви можете знайти більше інформації для запису з телефону і зразки скриптів привітання, натиснувши Інструкції для запису на телефон і Показати мені зразок сценарію.

5.

Клацніть Зберегти.

Встановіть дні, протягом яких працює ваш автосекретар у святкові дні. Ви можете призначити раніше створений святковий графік або створити свій власний святковий графік для автосекретаря.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Натисніть Auto Attendant (Автоматичний супровідник), а потім виберіть автоматичний супровід для редагування зі списку.

3.

На бічній панелі, в розділі Holiday Auto Attendant натисніть Розклад.

4.

Виберіть один із наведених нижче параметрів.

 • Призначити існуючий розклад- Виберіть раніше створений розклад зі спадного списку.

 • Створіть новий розклад- Створіть нову назву для розкладу та виберіть святкові дні для вашої організації.

5.

Клацніть Зберегти.

Ви можете створити звіт, у якому буде перераховано всі вхідні дзвінки, які надійшли до служби автосекретаря.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Натисніть Auto Attendant > View Reports.

Завантажте файл Комплект для запуску щоб дізнатися, що може робити автосекретар. Щоб почати, перейдіть до прикладів привітань і шаблонів електронних листів.

Ви можете масово керувати автосекретарями з масовими вставками/оновленнями для автосекретарів. Адміністратори можуть імпортувати/експортувати автосекретарів за допомогою файлу CSV.


 

Експорт файлу CSV у формат ZIP-файлу. Під час експорту даних у файл CSV кількість записів може перевищувати 1000. У таких випадках завантажується файл ZIP, який містить повний набір записів в одному файлі CSV. Окрему папку, що містить усі дані, розбивають на кілька файлів CSV з менш ніж 1000 записами. Ці файли створюються для того, щоб адміністратори могли швидко імпортувати всі оновлення і передати файл.

Якщо потрібно додати багато автосекретарів, зручно використовувати параметр масового керування автосекретарями, а підтримка файлу CSV зменшує зусилля з розгортання та міграції.

Кожен автосекретар, створений у Control Hub, вимагає заповнення майстра багатьма параметрами, а підтримка CSV спрощує процес.

Незабаром з’являться такі функції:

 • Вилучити всі екземпляри автосекретаря

 • Створити/змінити/видалити правило переадресації викликів

 • Викриття масових операцій CSV як зовнішніх API на порталі Hydra

 • Створення нових розкладів

Щоб масово керувати автосекретарями, виконайте наведені нижче дії

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Клацніть Автосекретар > Масове керування .

3.

Виберіть місце з розкривного списку, щоб завантажити дані для автосекретарів у цьому місці, або виберіть всі місця, щоб завантажити дані для всіх автосекретарів.

4.

Натисніть "Завантажити дані" або "Завантажити шаблон .csv", щоб переконатися, що ваш CSV-файл відформатовано належним чином, і обов 'язково заповніть необхідну інформацію.

5.

Додайте або змініть ім’я та прізвище, номер телефону тощо, а також передайте оновлений файл CSV.

6.

Клацніть Перегляньте історію імпорту/завдання , щоб переглянути стан імпорту CSV та вказати, чи не виникли помилки.

Стовпець

(Обов 'язково або необов' язково) Додати автосекретаря

(Обов 'язково або необов' язково) Редагувати автосекретаря

Опис

Підтримувані значення

Ім’я

Обов’язкове

Обов’язкове

Введіть ім’я автосекретаря.

1-30 символів

Номер телефону

Обов’язковий, якщо внутрішній номер залишено пустим

Обов’язковий, якщо внутрішній номер залишено пустим

Введіть номер телефону. Необхідно ввести номер телефону або додатковий номер.

До файлу CSV дозволено імпортувати лише номери у форматі E.164. Приклад: +12815550100

 
Номер телефону має бути на Номери вкладку в Control Hub.

Внутрішній номер

Обов’язковий, якщо номер телефону залишено пустим

Обов’язковий, якщо номер телефону залишено пустим

Введіть розширення. Необхідно ввести номер телефону або додатковий номер.

Довжина додаткового номера складає від двох до шести цифр. 00-999999. Додаткові номери, які збігаються з номерами екстреної допомоги в країні розташування, не дозволені (наприклад, ви не можете використовувати 911 як внутрішній номер у США)
РозташуванняОбов’язковеОбов’язковеВведіть розташування, щоб додати автосекретарів.Приклад: Сан-Хосе.

 
Розташування має бути на Розташування вкладку в Control Hub.
Часовий поясНеобов’язковеНеобов’язковеВведіть ключ часового поясу автосекретаря. Цей часовий пояс застосовується до розкладів, що застосовуються до автосекретарів.Приклад: Америка/Чикаго. Кількість символів: 1–127
Код мовиНеобов’язковеНеобов’язковеВведіть мову оголошення для автосекретарів.Приклад: en_us
Ідентифікатор абонента – Ім’яОбов’язковеОбов’язковеВведіть ім 'я, яке буде відображатися для автосекретаря. Ідентифікатор абонента, що телефонує, використовується в разі, коли ввімкнено переадресацію викликів і виклики переадресовуються.Приклад: Сан. Кількість символів: 1–30

 
Підтримуються лише символи UTF-8.
Ідентифікатор абонента – ПрізвищеОбов’язковеОбов’язковеВведіть ім 'я, яке буде відображатися для автосекретаря. Ідентифікатор абонента, що телефонує, використовується в разі, коли ввімкнено переадресацію викликів і виклики переадресовуються.Приклад: Хосе. Кількість символів: 1–30

 
Підтримуються лише символи UTF-8.
Розклад роботиОбов’язковеОбов’язковеВведіть назву робочого графіка.Допустиме ім’я розкладу компанії в організації.
Розклад вихіднихОбов’язковеОбов’язковеВведіть назву розкладу свят.Допустиме ім’я розкладу вихідних у межах організації.
Тип наборуНеобов’язковеНеобов’язковеВиберіть тип набору.Підприємство та група - це значення, які ви можете вибрати.
Розширення меню "Робочі години"Необов’язковеНеобов’язковеВиберіть розширення меню робочого часу.True і False - це значення, які ви можете вибрати.

Розширення меню "По закінченні годин"

Необов’язковеНеобов’язковеВиберіть розширення меню після роботи.True і False - це значення, які ви можете вибрати.

Увімкнення автосекретаря

Необов’язкове

Необов’язкове

Виберіть перемикач, щоб увімкнути або вимкнути цю опцію.

Увімкнено або вимкнено

Альтернативні номериНеобов’язковеНеобов’язковеВведіть альтернативний номер(и) для призначення автосекретарям.Приклад: 1112223333. Кількість символів: 1–23

 
Номер телефону має бути вказано Номери вкладку в Control Hub.
Дія з альтернативним номеромНеобов’язковеНеобов’язкове

Щоб додати альтернативні номери, перелічені в цьому рядку, введіть ADD. Щоб видалити альтернативні номери, перелічені в цьому рядку, введіть REMOVE.

Якщо ви введете ЗАМІНИТИ , ви видалите всі раніше введені альтернативні номери та заміните його альтернативними номерами, які ви додаєте лише в цей рядок.

ДОДАТИ, ВИДАЛИТИ, ЗАМІНИТИ
Сигнал дзвінка альтернативного номера 1–10Необов’язковеНеобов’язковеЯкщо налаштування спеціального сигналу виклику для альтернативних номерів увімкнено, виберіть мелодію дзвінка для спеціального сигналу виклику. Виберіть один із підтримуваних параметрів.NORMAL, LONG_LONG, SHORT_SHORT_LONG, SHORT_LONG_SHORT
Робочий час Натисніть 0–9, * і # Опис

Обов’язковий, якщо натискання клавіш 0–9 у робочий час, * і # Опис залишено пустим

Обов’язковий, якщо натискання клавіш 0–9 у робочий час, * і # Опис залишено пустим

Виберіть тип робочого часу.

Приклад: Опис, довжина символу: 1–20

Неробочий час Натисніть 0–9, * і # Опис

Обов’язковий, якщо натискання після робочого часу 0–9, * і # Опис пустим

Обов’язковий, якщо натискання після робочого часу 0–9, * і # Опис пустим

Виберіть тип годин після роботи.

Приклад: Опис, довжина символу: 1–20

Робочий час Натисніть 0–9, * і # Дія

Обов’язковий, якщо натискання клавіш 0–9 у робочий час, * і # Дія залишено пустим

Обов’язковий, якщо натискання клавіш 0–9 у робочий час, * і # Дія залишено пустим

Виберіть тип робочого часу.

ВІДТВОРИТИ_ОГОЛОШЕННЯ

ПЕРЕВЕСТИ ДЗВІНОК_З_ПІДКАЗКОЮ

ПЕРЕВЕСТИ ДЗВІНОК_БЕЗ_ПІДКАЗКИ

ПЕРЕДАТИ ВИКЛИК__ ОПЕРАТОРУ

ПЕРЕКАЗ_НА_ГОЛОСОВУ ПОШТУ

НАБРАТИ_ЗА_ІМЕНЕМ

НАБРАТИ_ПО_РОЗШИРЕННЮ

ПОВТОРИТИ_МЕНЮ

ВИЙТИ З_МЕНЮ

Після години натисніть 0-9, * і # Дія

Обов’язковий, якщо натискання після робочого часу 0–9, * і # Дія залишено пустим

Обов’язковий, якщо натискання після робочого часу 0–9, * і # Дія залишено пустим

Виберіть тип годин після роботи.

ВІДТВОРИТИ_ОГОЛОШЕННЯ

ПЕРЕКАЗ_З_ПІДКАЗКОЮ

ПЕРЕКАЗ_БЕЗ_ПІДКАЗКИ

ПЕРЕДАЧА __ОПЕРАТОРУ

ПЕРЕКАЗ_НА_ГОЛОСОВУ ПОШТУ

НАБРАТИ_ЗА_ІМЕНЕМ

НАБРАТИ_ПО_РОЗШИРЕННЮ

ПОВТОРИТИ_МЕНЮ

ВИЙТИ З_МЕНЮ

Графік роботи Натисніть 0–9, * і значення #

Обов 'язково для кількох дій, таких як ВІДТВОРЕННЯ<span data-id ="0"></span>ОГОЛОШЕННЯ, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="1"></span> за ДОПОМОГОЮ оператора < span data-id ="2"> </span >, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="3"></span>БЕЗ<span data-id ="4"></span>, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="5"></span> ОПЕРАТОРУ <span data-id ="6"></span>, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="7"></span> оператору <span data-id ="8"></span>_________

Обов 'язково для кількох дій, таких як ВІДТВОРЕННЯ<span data-id ="0"></span>ОГОЛОШЕННЯ, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="1"></span> за ДОПОМОГОЮ оператора < span data-id ="2"> </span >, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="3"></span>БЕЗ<span data-id ="4"></span>, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="5"></span> ОПЕРАТОРУ <span data-id ="6"></span>, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="7"></span> оператору <span data-id ="8"></span>_________

Для виконання певних дій потрібне додаткове значення

Формат файлу оголошення про відтворення:

Назва оголошення | Тип оголошення | Рівень оголошення

Приклад: CycloneAlert.wav | WAV | МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ


 

Введіть тип - ВСЕ ЗАГЛАВНИМИ ЛІТЕРАМИ

Інші підтримувані дії вимагають допустимого номера телефону або розширення.

Після закінчення робочого дня натисніть 0-9, * та # Значення

Обов 'язково для кількох дій, таких як ВІДТВОРЕННЯ<span data-id ="0"></span>ОГОЛОШЕННЯ, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="1"></span> за ДОПОМОГОЮ оператора < span data-id ="2"> </span >, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="3"></span>БЕЗ<span data-id ="4"></span>, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="5"></span> ОПЕРАТОРУ <span data-id ="6"></span>, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="7"></span> оператору <span data-id ="8"></span>_________

Обов 'язково для кількох дій, таких як ВІДТВОРЕННЯ<span data-id ="0"></span>ОГОЛОШЕННЯ, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="1"></span> за ДОПОМОГОЮ оператора < span data-id ="2"> </span >, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="3"></span>БЕЗ<span data-id ="4"></span>, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="5"></span> ОПЕРАТОРУ <span data-id ="6"></span>, ПЕРЕДАЧА<span data-id ="7"></span> оператору <span data-id ="8"></span>_________

Для виконання певних дій потрібне додаткове значення

Формат файлу оголошення про відтворення:

Назва оголошення | Тип оголошення | Рівень оголошення

Приклад: CycloneAlert.wav | WAV | МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ


 

Введіть тип - ВСЕ ЗАГЛАВНИМИ ЛІТЕРАМИ

Інші підтримувані дії вимагають допустимого номера телефону або розширення.