Грешка: 'Не можем да се свържем с вашата уеб камера'

Грешка: 'Не можем да се свържем с вашата уеб камера.'

Грешка: 'Не можем да се свържем с вашата уеб камера. Уеб камерата може да не е инсталирана правилно или може да се използва от друга програма."

Не може да се сподели уеб камера видео в събрания.

Забележка: Проверете дали уеб камерата не се използва от друго приложение като Skype, Communicator и т.н,..

Решение:

Изпълнете стъпките по-долу, за да разрешите проблема:

WBS 40,9 и по-нови

  1. В събранието изберете Аудио & Видео , след което изберетеКамера....
  2. Изберете съответното видеоустройство от падащото устройство Камера.

Изпълнете стъпките по-долу, за да разрешите проблема:

WBS 40,8 и по-възрастни
  1. В събранието изберете Още опции , след което изберете Камера.
  2. Изберете съответното видеоустройство от падащото устройство Камера.

Ако проблемът продължава, свържете се с техническата поддръжка. За помощ вижте: WBX162 - Как да се свържа с уебекс клиентски услуги или техническа поддръжка?

Беше ли полезна тази статия?