Greška: 'Ne možemo se povezati sa vašom veb kamerom'

Greška: 'Ne možemo da se povežemo sa vašom veb kamerom.'

Greška: Ne moћemo da se povežemo sa tvojom veb kamerom. Veb kamera možda nije ispravno instalirana ili je koristi neki drugi program.'

Nije moguće deliti video zapis veb kamere na sastancima.

Napomena: Proverite da li veb kamera ne koristi nijedna druga aplikacija kao što su Skype, Communicator itd,..

Rešenje:

Sledite dolenavedene korake da biste rešili problem:

WBS 40.9 i novije

  1. Na sastanku izaberite Audio & Video , azatim izaberite stavku Kamera....
  2. Izaberite odgovarajući video uređaj sa padajuće kaše kamere.

Sledite dolenavedene korake da biste rešili problem:

WBS 40.8 i stariji
  1. Na sastanku izaberite stavku Još opcija , azatim izaberite stavku Kamera .
  2. Izaberite odgovarajući video uređaj sa padajuće kaše kamere.

Ako problem potraje, obratite se tehničkoj podršci. Pomoć za pomoć pogledajte u članku: WBX162 - Kako da kontaktiram Webex korisničke usluge ili tehničku podršku?

Da li je ovaj članak bio koristan?