Greška: „Ne možemo da se povežemo sa vašom veb-kamerom“

Greška: "Ne možemo da se povežemo sa vašom veb-kamerom."

Greška: "Ne možemo da se povežemo sa vašom veb-kamerom. Veb-kameru možda nije pravilno instalirana ili je možda koristi drugi program."

Nije moguće deliti video na veb-kameri na sastancima.

Napomena: Proverite da li veb-kameru ne koristi nijedna druga aplikacija kao što su Skype, Communicator itd,..

Rešenje:

Da biste rešili problem, pratite korake u nastavku:

WBS 40.9 i novije

  1. Na sastanku izaberite audio i video, a zatim izaberite Kamera ....
  2. Izaberite odgovarajuću video uređaj sa padajuće liste kamere.

Da biste rešili problem, pratite korake u nastavku:

WBS 40.8 i stariji
  1. Na sastanku izaberite "Još opcija ", a zatim izaberite "Kamera".
  2. Izaberite odgovarajuću video uređaj sa padajuće liste kamere.
Ako se problem nastavi, obratite se tehničkoj podršci.

Da li je ovaj članak bio koristan?