Błąd: „Nie można połączyć się z kamerą internetową”

Błąd: „Nie możemy połączyć się z kamerą internetową”.

Błąd: „Nie możemy połączyć się z kamerą internetową. Kamera internetowa może nie być prawidłowo zainstalowana lub może być używana przez inny program."

Nie można udostępniać wideo z kamery internetowej podczas spotkań.

Uwaga: Sprawdź, czy kamera internetowa nie jest używana przez żadną inną aplikację, taką jak Skype, Communicator itp..

Rozwiązanie:

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

WBS 40.9 i nowsze

  1. W spotkaniu wybierz opcję Audio & Video, a następnie wybierz Camera....
  2. Wybierz odpowiednie urządzenie wideo z listy rozwijanej  Kamera.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

WBS 40.8 i starsze
  1. Podczas spotkania wybierz  More Options (Więcej opcji)., a następnie wybierz Camera.
  2. Wybierz odpowiednie urządzenie wideo z listy rozwijanej  Kamera.
Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Czy ten artykuł był pomocny?