Първо публикуване: 6 април 2021г.

Вижте съобщението "Край на поддръжката" за предишното ни съобщение от март 2021 г.

Вижте следната таблица, за да разберете какво работи за услугата за повиквания за потребители и устройства, след като архитектурата на конектора за повиквания вече не се поддържа:

Услуга за повикване за

Съединител за повиквания

Конектор за устройства

Повиквания в Webex (Unified CM)

Потребители на Webex (Teams)

Устройства


Това известие за EoL се отнася само за хибридна услуга за повиквания в архитектурата на конектора за повикване. Това известие не оказва влияние върху клиенти, които изпълняват други хибридни услуги, включително архитектурата на конектора на устройството.

Въздействие

Потребителите на приложението Webex — След крайния срок EoL, посочен по-горе, повикванията в приложението Webex от архитектурата на Конектора за повиквания вече няма да работят за потребителите, решението Call Connector вече няма да бъде официално достъпно и услугата ще бъде официално изключена.

Както е посочено в предишното съобщение, прекратяването на услугата влиза в сила (EoS) на 31 март 2021г. След EoS всички клиентски организации, които са създадени в Webex Control Hub, по-дълго ще могат да настройват наследената услуга за хибридно обаждане с архитектурата на Конектора за повиквания Expressway за интегриране на корпоративни повиквания с приложението Webex.

Потребителски устройства —След крайния срок на EoL, посочен по-горе, устройствата с личен режим, свързани с потребителите, вече няма да имат PSTN достъп чрез решението "Конектор за повиквания".

Изисквания:

Ако съществуващите клиенти се нуждаят от възможности за корпоративно повикване в Webex , те трябва да разположи повикване в Webex (Uified CM), за да продължим поддържането. Това решение предоставя възможност за софтфон на потребителите на Webex. В тази архитектура приложението Webex се регистрира директно на Unified CM.

Когато Webex се регистрира в Unified CM, решението предоставя възможности за корпоративно повикване —аудио/видео разговори и функции със средата на повикването, като заглушаване, консултативен трансфер, обединяване/конференция, споделяне и т.н. Поддържа се и директен достъп до настройките за повикване, като пренасочване на повиквания (CFA), обхват на един номер (SNR) и визуална гласова поща. Приложението Webex също така има интерфейс за, регистрирани настолни телефони в Unified CM, за да осигури възможности за дистанционно управление на повикванията в режим Deskphone Control (DPC). За пълен списък на поддържаните функции вижте раздела "Функции за повикване" в ръководството за разполагане.

Освен това администраторите на клиенти вече могат да задават предпочитания за повиквания за организацията, за да дадат приоритет на повикванията на корпоративни служебни номера SIP URIs с опция за едно щракване.. Това опростява опита на крайния потребител. Корпоративните повиквания между потребителите предупреждава отдалечените потребители на техния клиент на Webex за последователност на опита с предупреждения за повикване.

Директното регистриране в Unified CM осигурява следните предимства:

  • Директно свързване с Unified CM, водещо до по-кратко време за свързване от решението Call Connector

  • Директна медия, когато приложенията на Webex са локални в корпоративната мрежа

  • Допълнителни възможности заа повикваане с карта към проверката за четност към функцията за повикване на Jabber.

  • Повторно използване на съществуващ мобилен и отдалечен достъп (MRA) и конфигурация на рамка на клиент за услуги на Jabber (CSF) за интегриране от страната на клиента (за разлика от интегрирането от страната на архитектурата на конектора за повиквания)

Следващи стъпки преди крайния срок

Потребители на приложения Webex — Възможно най-скоро преди края на експлоатационния живот, клиентите които в момента имат разгърната старата хибридна услуга за повиквания за крайни потребители трябва да мигрират към Повикване в Webex (Unified CM), за да избегнат въздействието на услугата и да продължат да имат функционалност за повиквания в приложението Webex.

Потребителски устройства

  • За потребителите, които имат устройства сперсонален режим, кофигурирани и активирани за PSTN достъп: Ако тези потребители не изискват повече PSTN , можете да оставите устройствата непроменени. Не са необходими допълнителни стъпки.

  • Ако потребителите изискват PSTN поддръжка, трябва ръчно да преминете към решението Webex Device Connector възможно най-скоро преди края. След това можете да използвате Webex control Hub, за да разрешите хибридно извикване („Конектор на устройства“) за устройствата за личен режим.

Документация

Ръководство за разполагане за извикване в Webex (Unified CM)

Мигриране на съществуваща организацияя към хибридно повикване за устройства Webex

Разрешаване на хибридно повикване за устройства в личен режим

Въздействие

След EoLвсички клиентски организации, създадени в контролния център вече няма да могат да задават старата услуга за хибридно повикване за архитектурата на конектора за повиквания Expressway . Cisco Webex Devices в споделен или личен режим вече няма да работят с архитектурата на конектора за повиквания на Expressway. Призовава, че ливъридж това решение за PSTN достъп вече няма да работи.

Следващи стъпки преди крайния срок

Решението Webex Device Connector гарантираа, че основаващите се на Unified CM-повиквания за устройствата ви в Webex ще продължат да работят. Следвайте указанията по-долу:

Споделени устройства — Не се изисква действие за Webex устройства в споделен режим (Workspaces). Те вече са мигрирани автоматично към решението "Decice Connector".

Устройства за личен режим — Вижте следните съображения за мигриране на устройства за личен режим, свързани с потребителите:

  • Ако тези потребители не изискват PSTN достъп, можете да оставите тези устройства непроменени . Не са необходими допълнителни стъпки.

  • Ако потребителите все още изискват PSTN поддръжка, трябва ръчно да преминат към решението Webex Device Connector възможно най-скоро преди крайния срок на експлоатационния живот . След това можете да използвате контролния център, за да разрешите повикванията на устройствата за личен режим. Вижте документацията по-долу.

Документация

Мигриране на съществуваща организацияя към хибридно повикване за устройства Webex

Разрешаване на хибридно повикване за устройства в личен режим