Poprvé zveřejněno: 6. dubna 2021

Naše předchozí oznámení z března 2021 naleznete v části Oznámení o ukončení podpory.

V následující tabulce naleznete informace o tom, jak funguje služba volání pro uživatele a zařízení poté, co již není podporována architektura Call Connector:

Služba volání pro

Call Connector

Device Connector

Volání ve službě Webex (Unified CM)

Uživatelé Webex (Teams)

Zařízení


Toto upozornění o ukončení podpory se vztahuje pouze na hybridní službu hovorů na architektuře Call Connector . Toto oznámení se netýká zákazníků, kteří používají jiné hybridní služby včetně architektury Device Connector.

Dopad

Uživatelé aplikace Webex – Po uplynutí výše uvedené lhůty ukončení podpory nebudou v aplikaci Webex na architektuře Call Connector uživatelům fungovat hovory, řešení Call Connector již nebude oficiálně dostupné a služba bude oficiálně ukončena.

Jak je uvedeno v tomto předchozím oznámení, službě byla ukončena podpora 31. března 2021. Po ukončení podpory budou moci zákaznické organizace vytvořené v centru Webex Control Hub nadále nastavovat starší hybridní službu hovorů s architekturou Expressway Call Connector pro integraci podnikových hovorů s aplikací Webex.

Zařízení uživatelů – Po výše uvedeném termínu ukončení podpory již zařízení v osobním režimu přidružená k uživatelům nebudou mít přístup PSTN prostřednictvím řešení Call Connector .

Požadavek

Pokud stávající zákazníci potřebují funkce podnikového volání ve službě Webex, musí pro další podporu nasadit službu Calling in Webex (Unified CM). Toto řešení poskytuje uživatelům aplikace Webex funkci softwarového telefonu. V této architektuře se aplikace Webex registruje přímo do služby Unified CM.

Pokud je aplikace Webex zaregistrována v Unified CM, poskytuje řešení možnosti podnikových hovorů – audio/video hovory a funkce během hovoru, jako je ztlumení zvuku, konzultační přepojení, sloučení/konference, sdílení atd. Podporován je také přímý přístup k nastavení hovorů, jako je přesměrování hovorů (CFA), dosažitelnost na jednom čísle (SNR) a vizuální hlasová schránka. Aplikace Webex také spolupracuje se stolními telefony registrovanými v systému Unified CM a umožňuje vzdálené ovládání hovorů v režimu Deskphone Control (DPC). Úplný seznam podporovaných funkcí naleznete v části Funkce volání v návodu k nastavení.

Kromě toho mohou nyní správci zákazníků nastavit předvolby volání pro organizaci, aby upřednostnili pracovní čísla pro volání do podniků nebo podnikové URI pro SIP pomocí jednoho kliknutí. To zjednodušuje volání koncového uživatele. Podnikové volání mezi uživateli upozorňuje vzdálené uživatele na jejich klientech Webex a IP telefonech a zajišťuje konzistentní upozornění na hovory.

Přímá registrace do Unified CM poskytuje tyto výhody:

  • Přímé připojení ke službě Unified CM, které vede ke zkrácení doby připojení oproti řešení Call Connector

  • Přímá média, když jsou aplikace Webex místní v rámci podnikové sítě

  • Další možnosti hovorů s plánem na dosažení parity funkcí volání Jabber

  • Opětovné použití stávající konfigurace Mobile and Remote Access (MRA) a Jabber Client Services Framework (CSF) pro integraci na straně klienta (na rozdíl od integrace na straně serveru v architektuře Call Connector)

Další kroky před konečným termínem

Uživatelé aplikace Webex – Zákazníci, kteří v současné době využívají starší hybirdní službu hovorů pro koncové uživatele, musí co nejdříve před uplynutím lhůty pro ukončení životnosti přejít na službu Volání ve službě Webex (Unified CM), aby se vyhnuli dopadu na službu a mohli i nadále využívat funkce hovorů v aplikaci Webex.

Uživatelská zařízení

  • Pro uživatele, kteří mají zařízení v osobním režimu nakonfigurovaná a povolená pro přístup PSTN : Pokud tito uživatelé již PSTN nepotřebují, můžete tato zařízení ponechat tak, jak jsou. Nejsou požadovány žádné další kroky.

  • Pokud uživatelé vyžadují podporu PSTN, je nutné přejít na řešení Webex Device Connector ručně co nejdříve před uplynutím lhůty pro ukončení životnosti. Poté můžete pomocí centra Webex Control Hub povolit hybridní volání (Device Connector) pro zařízení v osobním režimu.

Dokumentace

Návod k nastavení volání ve službě Webex (Unified CM)

Migrace stávající organizace na hybridní volání pro zařízení Webex

Povolení hybridního volání pro zařízení v osobním režimu

Dopad

Po ukončení podpory budou moci všechny zákaznické organizace vytvořené v centru Control Hub nastavit starší hybirdní službu hovorů s architekturou Expressway Call Connector . Zařízení Cisco Webex ve sdíleném nebo osobním režimu již nebudou fungovat v architektuře Expressway Call Connector. Hovory, které využívají toto řešení pro přístup PSTN, již nebudou fungovat.

Další kroky před konečným termínem

Řešení Webex Device Connector zajistí, že hovory podporované systémem Unified CM pro zařízení Webex budou i nadále fungovat. Postupujte podle pokynů níže:

Sdílená zařízení – U zařízení Webex ve sdíleném režimu (pracovní prostory) není vyžadována žádná akce. Již byly automaticky migrovány do řešení Device Connector .

Zařízení v osobním režimu – Podívejte se na následující pokyny k migraci zařízení v osobním režimu přidružených k uživatelům :

  • Pokud tito uživatelé nevyžadují přístup PSTN, můžete tato zařízení ponechat tak, jak jsou. Nejsou požadovány žádné další kroky.

  • Pokud uživatelé stále vyžadují podporu PSTN, musíte ručně přejít na řešení Webex Device Connector co nejdříve před termínem ukončení životnosti . Pomocí centra Control Hub pak můžete povolit volání pro zařízení v osobním režimu. Informace najdete v následující dokumentaci.

Dokumentace

Migrace stávající organizace na hybridní volání pro zařízení Webex

Povolení hybridního volání pro zařízení v osobním režimu