Използвайте тази таблица, за да видите поддържаните функции за Webex Calling устройства и приложения.

Функции за повикване на Webex Крайни точки на MPP Крайни точки на RoomOS Приложение Webex

Алтернативни номера с отличителен пръстен

Поддържано

Не се поддържа

Не се поддържа

Анонимно отхвърляне на повиквания

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Освободено от шлеп

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Препрати повикването, когато не е достъпно

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Винаги извиквай напред

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Пренасочване на повикване Зает

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Препратено повикване Няма отговор

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Селективно повикване за препращане

Поддържано

Поддържано

Поддържано

задържане и възобновяване на повиквания

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Уведомяване за повикване

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Call Park с известия

Поддържано

Поддържано

Поддържа се без известия

Обадете се на агент на опашката

Поддържано

Не се поддържа

Поддържано

Записване/команди на повикване на устройство

Поддържано

Не се поддържа

Поддържано

Повторно набиране

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Обаждане за връщане

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Прехвърляне на разговори

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Повикване изчакване

Поддържано

Поддържано

Поддържано

ИД . № на изчакващо обаждане

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Ограничение за ИД на свързана линия

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Презентация на ИД на свързан ред

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Синхронизиране на функцията на устройството със сървъра

Поддържано

Не се поддържа

Неприложимо

Насочено приемане на обаждане

Поддържано

Не се поддържа

Поддържано

Директно обаждане пикап с шлеп-ин

Поддържано

Не се поддържа

Не се поддържа

Не ме безпокойте

Поддържано

Поддържа се локално на устройството. Настройката не се синхронизира с платформата за обаждания на Webex

Не се поддържа от клиент, настройка и действие, извършвани от Webex Calling Platform

Изпълнителен/изпълнителен асистент

Поддържано

Не се поддържа

Поддържано

Разширение Набиране с променлива дължина

Поддържано

Поддържано

Частично поддържан, базиран на число, синхронизирано в CI

Кодове за достъп до функции

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Хост на хотела (вход за устройството)

Поддържано

Не се поддържа

Неприложимо

Хотелски гости

Поддържано

Не се поддържа

Неприложимо

Hot-desking

Поддържано

Поддържано

ИД на входящия обаждащ се (име)

Поддържано

Поддържано

Поддържано

ИД на входящия обаждащ се (име и номер)

Неприложимо

Поддържано

Поддържано

Входящ ФАКС

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Мониторинг (потребители)

Поддържано

Не се поддържа

Не се поддържа

Мониторинг (разширения на Call Park)

Поддържано

Не се поддържа

Не се поддържа

Отмяна на фонов шум

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Свързване с един номер

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Onboarding (код за активиране)

Поддържано

Поддържано

Неприложимо

Onboarding (MAC адрес)

Поддържано

Неприложимо

Неприложимо

Блокиране на изходящ ИД на обаждащия се

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Приоритетен сигнал

Поддържано

Не се поддържа

Не се поддържа

Поверителност

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Натисни да говориш

Поддържано

Не се поддържа

Не се поддържа

Редски E911

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Селективно приемане на повиквания

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Селективно отхвърляне на повикване

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Последователен пръстен

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Споделена линия/Mutiple изяви

Поддържано

Не се поддържа

Не се поддържа

Бързо набиране (поддръжка на устройство)

Поддържано

Потребителите могат да бъдат набрани чрез Контакти, Списък с предпочитани

Потребителите могат да бъдат набрани чрез Контакти, Списък с предпочитани

T.38 ФАКС

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Трипосочно повикване / N-посочна конференция

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Прехващане на повикване

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Видео от точка до точка

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Визуална гласова поща

Поддържано

Не се поддържа

Поддържано

Гласова поща

Поддържано

Поддържано

Поддържано

Уеб Медия Аналитикс

Поддържано

Поддържано

Поддържано