Pomocí této tabulky můžete zobrazit podporované funkce pro zařízení a aplikace Webex Calling.

Funkce služby Webex Callingkoncové body MPPKoncové body OSAplikace Webex

Alternativní čísla s výrazným zvoněním

Podporováno

Nepodporováno

Nepodporováno

Soukromí automatického operátora

Anonymní odmítnutí hovoru

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Konzole operátora
Jazyk oznámení

Výjimka z vplutí

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Základní protokoly hovorů
Pracovní textové zprávy

Přesměrování hovorů, když není dosažitelné (kontinuita podnikání)

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Vždy přesměrovat hovory

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Přesměrování hovorů zaneprázdněno

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Přesměrování hovoru bez odpovědi

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Selektivní přesměrování hovorů

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Přidržení a obnovení hovoru

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Historie hovorů
Blokování Hovorů
Výstražný tón přemostění hovorů

Upozornění na hovor

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Blokování doručení ID linky
Blokování doručení ID volající linky
Časové pásmo volání

Zavolejte do parku s oznámeními

Podporováno

Podporováno

Podporováno bez oznámení

ID volajícího

Agent fronty hovorů

Podporováno

Nepodporováno

Podporováno

Partner pro nahrávání hovorů

Nahrávání hovorů / příkazy na zařízení

Podporováno

Nepodporováno

Podporováno

Opětovné vytáčení hovoru

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Zpětné volání

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Přepojení hovoru

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Čekající hovor

Podporováno

Podporováno

Podporováno

ID čekajícího hovoru

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Omezení ID připojené linky

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Prezentace ID připojené linky

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Možnosti komprese
Fronta hovorů zkušenosti zákazníků
Oprávnění pro počet zařízení

Cílené zvednutí hovoru

Podporováno

Nepodporováno

Podporováno

Digitální faxové zprávy

Nerušit

Podporováno

Podporováno místně na zařízení. Nastavení není synchronizováno s volající platformou Webex

Podporováno

Výkonný/asistentka

Podporováno

Nepodporováno

Podporováno

Tísňové telefonní číslo pro zpětné volání

Vytáčení linky (proměnná délka)

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Externí doručování ID volající linky

Přístupové kódy k funkcím

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Seznam kontaktů skupiny

Hoteling Host (přihlášení k zařízení)

Podporováno

Nepodporováno

Nelze použít

Hotelový host

Podporováno

Nepodporováno

Nelze použít

Hotdesking

Podporováno

Podporováno

Uživatel Hot Deskingu
Zařízení Hot Desking (88xx, OS)

Příchozí faxy

Nelze použít

Nelze použít

Nelze použít

Příchozí faxové zprávy
Oprávnění pro příchozí hovory
Interní doručování ID volající linky
Integrace Microsoft Teams
Upozornění na hromadné oznámení (vícesměrové vysílání)

Monitorování (uživatelé)

Podporováno

Nepodporováno

Podporováno

Monitorování (rozšíření call parku)

Podporováno

Nepodporováno

Nepodporováno

Potlačení šumu na pozadí

Podporováno

Podporováno

Podporováno

dosažitelnost na jednom čísle (Office Anywhere)

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Onboarding (aktivační kód)

Podporováno

Podporováno

Nelze použít

Onboarding (adresa MAC)

Podporováno

Nelze použít

Nelze použít

Blokování ID volajícího odchozího volání

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Oprávnění odchozích hovorů
Seznam kontaktů organizace
Stránkování

Prioritní upozornění

Podporováno

Nepodporováno

Nepodporováno

Osobní seznam kontaktů

Push To Talk

Podporováno

Nepodporováno

Nepodporováno

Redsky E911

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Selektivní příjem hovorů

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Selektivní odmítnutí hovoru

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Selektivní přesměrování hovorů

Sekvenční okruh

Podporováno

Podporováno

Podporováno

sdílené linky

Podporováno

Nepodporováno

Podporováno

Simultánní vyzvánění
Softwaroví klienti (aplikace Webex, počítač, mobil, tablet)
Více linek
Monitorování (BLF)
Hudba při přidržení hovoru
Nomadic E911 (pouze USA)

Rychlá volba (podpora zařízení)

Podporováno

Uživatelé mohou být vytáčeni prostřednictvím Kontakty, seznamu oblíbených položek

Uživatelé mohou být vytáčeni prostřednictvím Kontakty, seznamu oblíbených položek

T.38 FAX

Nelze použít

Nelze použít

Nelze použít

Třícestné volání/N-cestné konference

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Převzetí volání

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Uživatelské portály
Uživatelem definované plány

Video (point za bodem)

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Vizuální hlasová schránka

Podporováno

Nepodporováno

Podporováno

Virtuální linka (poměr 1:1 na licenci Pro)

Hlasová pošta

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Mobilní operátor Webex Go
Webex Go

Mediální analytika Webex

Podporováno

Podporováno

Podporováno