Użyj tej tabeli, aby wyświetlić obsługiwane funkcje urządzeń i aplikacji Webex Calling.

Funkcje usługi Webex Calling Punkty końcowe MPP Punkty końcowe systemu RoomOS Aplikacja Webex

Numery alternatywne z wyróżniającym dzwonkiem

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Nieobsługiwany

Anonimowe odrzucenie połączenia

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Zwolnienie z wtrącania

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Połącz z przekazaniem, gdy jest nieosiągalny

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Zawsze dzwoń do przodu

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Zadzwoń do przodu Zajęty

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Zadzwoń do przodu Bez odpowiedzi

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Połączenie Przekazywanie selektywne

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Zawieszanie i wznawianie połączeń

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Powiadomienia o połączeniach

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Zadzwoń do parku z powiadomieniami

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane bez powiadomień

Agent kolejki połączeń

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Obsługiwane

Nagrywanie połączeń / polecenia na urządzeniu

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Obsługiwane

Ponowne wybieranie numeru

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Oddzwanianie

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Przekazywanie połączeń

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Połączenie oczekujące

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Identyfikator połączenia oczekującego

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Ograniczenie identyfikatora połączonej linii

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Prezentacja Connected Line ID

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Synchronizacja funkcji urządzenia z serwerem

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Nie dotyczy

Skierowane przejmowanie połączeń

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Obsługiwane

Ukierunkowany odbiór połączeń z Barge-In

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Nieobsługiwany

Nie przeszkadzać

Obsługiwane

Obsługiwane lokalnie na urządzeniu. Ustawienie nie jest synchronizowane z Webex Calling Platform

Obsługiwane

Asystent wykonawczy/wykonawczy

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Obsługiwane

Wybieranie numerów wewnętrznych (długość zmienna)

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Kody dostępu do funkcji

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Gospodarz hotelu (logowanie do urządzenia)

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Nie dotyczy

Gość w hotelu

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Nie dotyczy

Hotdesking

Obsługiwane

Obsługiwane

Identyfikator dzwoniącego przychodzącego (nazwa)

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Identyfikator dzwoniącego przychodzącego (nazwa i numer)

Nie dotyczy

Obsługiwane

Obsługiwane

Przychodzące faksy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Monitorowanie (użytkownicy)

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Obsługiwane

Monitorowanie (rozszerzenia parku wywoławczego)

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Nieobsługiwany

Redukcja szumów tła

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Zasięg pojedynczego numeru

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Onboarding (kod aktywacyjny)

Obsługiwane

Obsługiwane

Nie dotyczy

Onboarding (adres MAC)

Obsługiwane

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Blokowanie identyfikatora rozmówcy wychodzącego

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Alarm priorytetowy

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Nieobsługiwany

Prywatność

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Naciśnij i mów

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Nieobsługiwany

Redsky E911

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Selektywne przyjmowanie połączeń

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Selektywne odrzucanie połączeń

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Pierścień sekwencyjny

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Linia wspólna/wiele wyglądu

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Obsługiwane

Szybkie wybieranie (obsługa urządzeń)

Obsługiwane

Użytkownicy mogą być wybierani za pośrednictwem listy Kontakty, Ulubione

Użytkownicy mogą być wybierani za pośrednictwem listy Kontakty, Ulubione

T.38 FAKS

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Połączenia trójstronne/konferencje N-way

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Przechwytywanie połączeń

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Wideo od punktu do punktu

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Wizualna poczta głosowa

Obsługiwane

Nieobsługiwany

Obsługiwane

Poczta głosowa

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Webex Media Analytics

Obsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane