השתמש בטבלה זו כדי להציג את התכונות הנתמכות עבור Webex Calling מכשירים ויישומים.

תכונות שיחות Webex נקודות קצה MPP נקודות קצה של חדרOS יישום Webex

מספרים חלופיים עם צלצול ייחודי

נתמך

לא נתמך

לא נתמך

דחיית שיחות אנונימיות

נתמך

נתמך

נתמך

פטור מהתפרצות

נתמך

נתמך

נתמך

התקשר קדימה כאשר לא ניתן להשיג

נתמך

נתמך

נתמך

העברת שיחה תמיד

נתמך

נתמך

נתמך

העברת שיחה עסוקה

נתמך

נתמך

נתמך

התקשר קדימה אין תשובה

נתמך

נתמך

נתמך

העברת שיחות סלקטיבית

נתמך

נתמך

נתמך

העברת שיחה להמתנה וחידוש שיחה

נתמך

נתמך

נתמך

הודעה על שיחה

נתמך

נתמך

נתמך

התקשר ל'חניה' עם התראות

נתמך

נתמך

נתמך ללא התראות

נציג בתור שיחות

נתמך

לא נתמך

נתמך

הקלטת שיחות / פקודות במכשיר

נתמך

לא נתמך

נתמך

חיוג חוזר של שיחה

נתמך

נתמך

נתמך

החזרת שיחה

נתמך

נתמך

נתמך

העברת שיחות

נתמך

נתמך

נתמך

שיחה ממתינה

נתמך

נתמך

נתמך

מזהה שיחה ממתינה

נתמך

נתמך

נתמך

הגבלת מזהה של קו מחובר

נתמך

נתמך

נתמך

מצגת מזהה קו מחובר

נתמך

נתמך

נתמך

סינכרון תכונות המכשיר עם השרת

נתמך

לא נתמך

לא ישים

מענה לשיחות מופנות

נתמך

לא נתמך

נתמך

איסוף שיחות מכוון עם דוברה

נתמך

לא נתמך

לא נתמך

נא לא להפריע

נתמך

נתמך באופן מקומי במכשיר. ההגדרה אינה מסונכרנת עם פלטפורמת שיחות Webex

לא נתמך בלקוח, הגדרה ופעולה המבוצעות על-ידי פלטפורמת שיחות Webex

מנהל בכיר/עוזר למנהל בכיר

נתמך

לא נתמך

נתמך

הרחבה חיוג באורך משתנה

נתמך

נתמך

תמיכה חלקית, בהתבסס על מספר המסונכרן ב- CI

קודי גישה לתכונות

נתמך

נתמך

נתמך

מארח מלונאות (כניסה למכשיר)

נתמך

לא נתמך

לא ישים

אורח "כיסא חם"

נתמך

לא נתמך

לא ישים

שולחן עבודה חם

נתמך

נתמך

מזהה מתקשר נכנס (שם)

נתמך

נתמך

נתמך

מזהה מתקשר נכנס (שם ומספר)

לא ישים

נתמך

נתמך

פקס נכנס

לא ישים

לא ישים

לא ישים

ניטור (משתמשים)

נתמך

לא נתמך

לא נתמך

ניטור (הרחבות פארק שיחות)

נתמך

לא נתמך

לא נתמך

ביטול רעשי רקע

נתמך

נתמך

נתמך

טווח מספר יחיד

נתמך

נתמך

נתמך

קליטת עובדים (קוד הפעלה)

נתמך

נתמך

לא ישים

קליטת עובדים (כתובת MAC)

נתמך

לא ישים

לא ישים

חסימת מזהה מתקשר בשיחה יוצאת

נתמך

נתמך

נתמך

התראת עדיפות

נתמך

לא נתמך

לא נתמך

פרטיות

נתמך

נתמך

נתמך

לדחוף לדבר

נתמך

לא נתמך

לא נתמך

רדסקי E911

נתמך

נתמך

נתמך

קבלת שיחות סלקטיבית

נתמך

נתמך

נתמך

דחיית שיחות סלקטיבית

נתמך

נתמך

נתמך

צלצול רציף

נתמך

נתמך

נתמך

מראה קו/מוטיפ משותף

נתמך

לא נתמך

לא נתמך

חיוג מהיר (תמיכה במכשיר)

נתמך

ניתן לחייג למשתמשים באמצעות אנשי קשר, רשימת מועדפים

ניתן לחייג למשתמשים באמצעות אנשי קשר, רשימת מועדפים

T.38 פקס

לא ישים

לא ישים

לא ישים

שיחות טלפון תלת-כיווניות/שיחות ועידה N-way

נתמך

נתמך

נתמך

קליטת שיחה

נתמך

נתמך

נתמך

וידאו מנקודה לנקודה

נתמך

נתמך

נתמך

דואר קולי חזותי

נתמך

לא נתמך

נתמך

דואר קולי

נתמך

נתמך

נתמך

וובקס ניתוח מדיה

נתמך

נתמך

נתמך