Gebruik deze tabel om de ondersteunde functies voor Webex Calling-apparaten en -toepassingen weer te geven.

Webex Calling-functies MPP-eindpunten RoomOS-eindpunten Webex-app

Alternatieve nummers met een afwijkende beltoon

Ondersteund

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Anoniem gesprek weigeren

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Inbreukvrijstelling

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

gesprek doorschakelen niet bereikbaar

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

gesprek doorschakelen altijd

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

gesprek doorschakelen bezet

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

gesprek doorschakelen geen antwoord

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

gesprek doorschakelen selectief

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Gesprek in de wacht zetten en hervatten

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Op de hoogte brengen van gesprek

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

gesprek parkeren met meldingen

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund zonder meldingen

Agent in gesprekswachtrij

Ondersteund

Niet ondersteund

Ondersteund

Gespreksopname/Opdrachten op apparaat

Ondersteund

Niet ondersteund

Ondersteund

Opnieuw bellen

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Terugbellen

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Gesprek doorverbinden

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Oproep in de wacht

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Identificatie van gesprek in de wacht

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Beperking van identificatie van de verbonden lijn

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Presentatie met verbonden lijn-id

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Functiesynchronisatie van apparaat met server

Ondersteund

Niet ondersteund

Niet van toepassing

Doorverbonden gesprek aannemen

Ondersteund

Niet ondersteund

Ondersteund

Geleide Gespreksovername met Ops-in

Ondersteund

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Niet storen

Ondersteund

Lokaal ondersteund op het apparaat. De instelling is niet gesynchroniseerd met Webex Calling-platform

Ondersteund

Leidinggevende/leidinggevend assistent

Ondersteund

Niet ondersteund

Ondersteund

Toestelnummer kiezen (variabele lengte)

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Functietoegangscodes

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Hotelinghost (apparaat aanmelden)

Ondersteund

Niet ondersteund

Niet van toepassing

Hoteling guest

Ondersteund

Niet ondersteund

Niet van toepassing

Hotdesking

Ondersteund

Ondersteund

Id inkomende beller (naam)

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Id inkomende beller (naam en nummer)

Niet van toepassing

Ondersteund

Ondersteund

Inkomende FAX

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Controleren (gebruikers)

Ondersteund

Niet ondersteund

Ondersteund

Controle (gesprek parkeren extensies)

Ondersteund

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Annulering achtergrondgeluid

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Enkel nummerbereik

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Onboarding (Activeringscode)

Ondersteund

Ondersteund

Niet van toepassing

Onboarding (MAC-adres)

Ondersteund

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Id uitgaande beller blokkeren

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Waarschuwing met prioriteit

Ondersteund

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Privacy

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Druk om te spreken

Ondersteund

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Red ook E911

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Gesprek selectief accepteren

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Gesprekken selectief weigeren

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Na elkaar bellen

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Gedeelde lijn/meerdere weergaven

Ondersteund

Niet ondersteund

Ondersteund

Sneltoets (apparaatondersteuning)

Ondersteund

Gebruikers kunnen worden gekozen via de lijst Contactpersonen, Favorieten

Gebruikers kunnen worden gekozen via de lijst Contactpersonen, Favorieten

T.38 FAX

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Bellen in drieweg/N-way-conferencing

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Gesprek onderscheppen

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Video point-to-point

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Visuele voicemail

Ondersteund

Niet ondersteund

Ondersteund

Voicemail

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund

Webex Media Analytics

Ondersteund

Ondersteund

Ondersteund