Bruk denne tabellen til å vise funksjonene som støttes Webex Calling enheter og applikasjoner.

Webex Calling funksjoner MPP-endepunkter RoomOS-endepunkter Webex-app

Alternativt numre med tydelig ringetone

Støttes

Støttes ikke

Støttes ikke

Avvisning av anonym samtale

Støttes

Støttes

Støttes

Fritatt for innbrudd

Støttes

Støttes

Støttes

Viderekobling når det ikke er tilgjengelig

Støttes

Støttes

Støttes

Viderekobling av anrop alltid

Støttes

Støttes

Støttes

Viderekobling av anrop er opptatt

Støttes

Støttes

Støttes

Viderekobling Ingen svar

Støttes

Støttes

Støttes

Viderekobling selektiv

Støttes

Støttes

Støttes

Sette anrop på vent og fortsette

Støttes

Støttes

Støttes

Samtalevarsling

Støttes

Støttes

Støttes

Ring Park med varsler

Støttes

Støttes

Støttes uten varsler

Ring køagent

Støttes

Støttes ikke

Støttes

Samtaleopptak/kommandoer på enheten

Støttes

Støttes ikke

Støttes

Ring på nytt

Støttes

Støttes

Støttes

Ring retur

Støttes

Støttes

Støttes

Overføring av anrop

Støttes

Støttes

Støttes

Samtale venter

Støttes

Støttes

Støttes

Samtale venter-ID

Støttes

Støttes

Støttes

ID-begrensning for tilkoblet linje

Støttes

Støttes

Støttes

Presentasjon med tilkoblet linje-ID

Støttes

Støttes

Støttes

Enhetsfunksjon synkroniseres med server

Støttes

Støttes ikke

Ikke relevant

Anropsmottak

Støttes

Støttes ikke

Støttes

Regissert Call Pickup med lekter-in

Støttes

Støttes ikke

Støttes ikke

Ikke forstyrr

Støttes

Støttes lokalt på enheten. Innstillingen synkroniseres ikke med Webex ringeplattform

Støttes

Ledende assistent

Støttes

Støttes ikke

Støttes

Internnummer (variabel lengde)

Støttes

Støttes

Støttes

Tilgangskoder for funksjoner

Støttes

Støttes

Støttes

Hoteling Host (enhet pålogging)

Støttes

Støttes ikke

Ikke relevant

Hotellgjest

Støttes

Støttes ikke

Ikke relevant

Hotdesking

Støttes

Støttes

Innkommende anroper-ID (navn)

Støttes

Støttes

Støttes

Innkommende anroper-ID (navn og nummer)

Ikke relevant

Støttes

Støttes

Innkommende faks

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Overvåking (brukere)

Støttes

Støttes ikke

Støttes

Overvåking (Call Park Extensions)

Støttes

Støttes ikke

Støttes ikke

Bakgrunnsstøyreduksjon

Støttes

Støttes

Støttes

Single Number Reach

Støttes

Støttes

Støttes

Onboarding (aktiveringskode)

Støttes

Støttes

Ikke relevant

Onboarding (MAC-adresse)

Støttes

Ikke relevant

Ikke relevant

Blokkering av utgående anrops-ID

Støttes

Støttes

Støttes

Prioritert varsel

Støttes

Støttes ikke

Støttes ikke

Personvern

Støttes

Støttes

Støttes

Trykk for å snakke

Støttes

Støttes ikke

Støttes ikke

Redsky E911

Støttes

Støttes

Støttes

Selektiv mottak av anrop

Støttes

Støttes

Støttes

Selektiv avvisning av anrop

Støttes

Støttes

Støttes

Sekvensiell ring

Støttes

Støttes

Støttes

Delt linje/flere visninger

Støttes

Støttes ikke

Støttes

Hurtigvalg (støtte for enheten)

Støttes

Brukere kan ringes opp via Kontakter, Favoritter-listen

Brukere kan ringes opp via Kontakter, Favoritter-listen

T.38 FAKS

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Treveis anrop / N-veis konferanser

Støttes

Støttes

Støttes

Samtaleavlytting

Støttes

Støttes

Støttes

Video punkt til punkt

Støttes

Støttes

Støttes

Visuell talepost

Støttes

Støttes ikke

Støttes

Talepost

Støttes

Støttes

Støttes

Webex Media Analytics

Støttes

Støttes

Støttes