За да създадете профил за разговор:

1

Влезте в потребителския интерфейс на агент помощ и изберете проект.

2

Докато създавате профила "Разговор", гарантирайте, че сте избрали следното:

  • В полето Типове предложения изберете статиите и/или Често задавани въпроси, за да предложите документи от базата знания, които са от значение за проблемите на крайния потребител. Когато получите подкана да въведете подробностите за базата знания, създайте нова база знания, като изберете Данни от лявото меню.

  • В полето Метод за извличане изберете Входящи предложения (Отговор на API), за да разрешите на Webex CCAI да получи отговорите от Google CCAI.

  • В полето Максимални предложения въведете максималния брой предложения, които искате да се показват за всеки набор от предложения (върнати от Google CCAI на Agent Desktop) в притурката "Отговори на агент".

  • Ако използвате Виртуален агент, изберете Разрешаване на виртуален агент. Виртуален агент осигурява разговорно самообслужване с ръка на човешки агенти, колкото е необходимо.

Какво да направите след това

Конфигуриране на конектора на Google CCAI. За повече информация вижте статията Конфигуриране на конектор за AI център на Google.