Bir Konuşma Profili oluşturmak için:

1

Aracı Yardımı Kullanıcı Arayüzünde oturum açma ve bir proje seçin.

2

Konuşma profilini hazırlarken, aşağıdakini seçin:

  • Öneri Türleri alanında, bilgi tabanından son kullanıcı sorunlarıyla ilgili belgeleri önermek için Makaleler ve/veya SSS'ler'i seçin. Bilgi bankasının ayrıntılarını girmeniz istendiğinde, sol menüden Veri'yi seçerek yeni bir bilgi bankası oluşturun.

  • Yanıtlama Yöntemi alanında, Google CCAI'den yanıtları almak için Bir CCAI'Webex etkinleştirmek için Satır içi öneriler (API yanıtı) öğesini seçin.

  • Maksimum Öneriler alanında, Aracı Yanıtları aracı içinde her öneri kümesi için görüntülenebilir istediğiniz maksimum öneri sayısını girin (Google CCAI tarafından Aracı Masaüstüne döndürüldü).

  • Sanal Aracı kullanıyorsanız, Sanal aracıyı etkinleştir öğesiniseçin. Sanal Aracı, gerektiğinde insan aracıları ile konuşma self servis sağlar.

Sonraki adım

Google CCAI bağlayıcıyı yapılandır. Daha fazla bilgi için Google Kişi Merkezi AI Bağlayıcıyı Yapılandırma makalesinebakın.