Så här skapar du en konversationsprofil:

1

Logga in på användargränssnittet agenthjälp och välj ett projekt.

2

Se till att du väljer följande när du skapar konversationsprofilen:

  • I fältet Typer av förslag väljer du Artiklar och/eller Vanliga frågor för att föreslår dokument från kunskapsbasen som är relevanta för problem för slutanvändare. När du uppmanas att ange uppgifterna om kunskapsbasen ska du skapa en ny kunskapsbas genom att välja Data i den vänstra menyn.

  • I fältet Hämtningsmetod väljer du Inline-förslag (API-svar) för att aktivera Webex CCAI för att ta emot svaren från Google CCAI.

  • I fältet Maximalt antal förslag anger du maximalt antal förslag som du vill visa för varje förslag som anges (returneras av Google CCAI till Agent Desktop) i agentsvar-gadgeten.

  • Om du använder den virtuella agenten väljer du Aktivera virtuell agent. En virtuell agent tillhandahåller en konversationssjälvbetjäning med hand av till mänskliga agenter vid behov.

Nästa steg

Konfigurera Google CCAI-anslutningen. Mer information finns i artikeln Konfigurera Google Contact Center AIConnector.