Een gespreksprofiel maken:

1

Meld u aan bij de gebruikersinterface voor agentassistent en selecteer een project.

2

Zorg ervoor dat u tijdens het maken van het gespreksprofiel de volgende opties selecteert:

  • Selecteer in het veld Typen suggesties de artikelen en/of veelgestelde vragen om documenten uit de kennis base voor te stellen die relevant zijn voor de problemen van eindgebruikers. Als u wordt gevraagd om de gegevens van de kennis base in te voeren, maakt u een nieuwe kennis base door Gegevens te selecteren in het linkermenu.

  • Selecteer in het veld Methode ophalen Inlijnsuggesties (API-respons) om in te stellen dat Webex CCAI de antwoorden ontvangt van Google CCAI.

  • Voer in het veld Maximumaantal suggesties het maximale aantal suggesties in dat u wilt weergeven voor elke suggestie die is ingesteld (geretourneerd door Google CCAI naar Agent Desktop) in het gadget Antwoorden agent.

  • Als u virtuele agent gebruikt, selecteert u Virtuele agentinschakelen. Een Virtuele agent biedt gespreks selfservice met hand off naar menselijke agenten indien nodig.

De volgende stap

Configureer de Google CCAI-connector. Zie het artikel AI-connector van Google Contact Center configureren voor meerinformatie.