Slik oppretter du en samtaleprofil:

1

Logg på Brukergrensesnittet for Agent Assist, og velg et prosjekt.

2

Mens du oppretter samtaleprofilen, må du kontrollere at du velger følgende:

  • Velg Artikler og/eller vanlige spørsmål i Forslagstyper-feltet for å foreslå dokumenter fra kunnskapsbasen som er relevante for sluttbrukerproblemene. Når du blir bedt om å angi detaljene for kunnskapsbasen, oppretter du en ny kunnskapsbase ved å velge Data fra menyen til venstre.

  • Velg Innebygde forslag (API-svar) i feltet Hentingsmetode for å gjøre det mulig for Webex CCAI å motta svarene fra Google CCAI.

  • Angi maksimalt antall forslag du vil vise for hvert forslagssett (returnert av Google CCAI til Agent Desktop) i feltet Maksimalt antall forslag i miniprogrammet Agent Answers.

  • Hvis du bruker Virtuell agent, velger du Aktiver virtuell agent. En virtuell agent tilbyr samtalebasert selvbetjening med overlevering til menneskelige agenter etter behov.

Hva nå?

Konfigurer Google CCAI Connector. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen Konfigurere AI Connector for Google Contact Center.